It-over­våg­nings­spe­ci­a­list til stor it-afdeling


Brænder du for et job med stor faglighed? Har du styr på it-driftsovervågning og implementering af nye værktøjer? Og kan du se dig selv som it-rådgiver i en stor organisation under udvikling? Så læs videre her. 

I Driftsplanlægning løser vi en lang række opgaver, som f.eks. etablering af overvågning, leverance– og servicekoordinering samt etablering og implementering af tværgående it-driftsprocesser.

Udvikling og drift af overvågningsløsninger

Som overvågningsspecialist kommer du til at arbejde i et lille team. Din opgave bliver at udvikle og drifte it-monitoreringsværktøjer samt at etablere overvågning. Vi står foran en stor opgave med at udskifte vores primære værktøj, og du får afgørende indflydelse på projektet og implementeringen.

Det bliver også en del af dit ansvar at sikre, at vedtagne processer og procedurer bliver fulgt - og ændret, hvis de ikke er retvisende eller hensigtsmæssige.

Processer og samarbejde er vigtigt

Da en stor del af din hverdag kommer til at gå med samarbejde og rådgivning i en dynamisk og foranderlig it-afdeling, lægger vi vægt på, at samarbejde falder dig nemt og naturligt, og at du har en nysgerrig tilgang til mennesker og opgaver. Du er en dygtig kommunikator, som kan udarbejde og formidle forskellige former for dokumentation og guidelines. Vi lægger desuden vægt på, at du:

  • befinder dig godt med udvikleropgaver og er initiativrig og lærenem
  • har erfaring med drift af en større overvågningsplatform på Linux/Windows
  • har erfaring med Linux
  • har kendskab til scripting i Bash/Python eller lignende på Linux
  • har erfaring med at implementere ny overvågningsplatform og migrere eksisterende løsning

Du trives med mange forskelligartede opgaver, og kombinationen af de komplekse problemstillinger og de mere rutineprægede opgaver tiltaler dig. Vi lægger derfor stor vægt på, at du er problemløsende, og at du kan holde hovedet koldt i hektiske perioder. For at kunne håndtere de komplekse opgaver du arbejder med, har du en struktureret tilgang, og dine analytiske evner og ansvarsfølelse er i top.

Det er helt afgørende, at du har minimum 5 års erfaring fra en stor it-driftsorganisation. Vi forventer også, at du har et velfunderet ITIL- og proceskendskab, og at du interesserer dig for configuration-, change- og problem management.

Kan du lide dialog, dygtighed og dristighed? Det er værdierne hos os

Du bliver en del af en åben organisation, der spænder fra økonomi-folk og it-udviklere til it-supportere, så der er i den grad plads til forskelligheder hos os. I Driftsplanlægning får du 10 fagligt dygtige kolleger. Vi har en god stemning i området, og vi glæder os til, at du også supplerer med dine bidrag. Vi er en del af It-afdelingens it-drift med ca. 100 medarbejdere, hvis vigtigste opgave er at sikre stabil og sikker drift af vores forretningskritiske sundhedssystemer til gavn for patienterne på hospitalerne i regionen.

Dialog og åbenhed er afgørende for, at vi finder den rette løsning; vi skal kunne tale, lytte og spørge hinanden. Vores samarbejde er baseret på tillid, Region Midtjyllands værdier og It-afdelingens samarbejdsværdier, der vægter evnen til at kunne samarbejde professionelt ligeså højt som faglig kompetence. Vi har i It-afdelingen en løbeklub, en sportsklub, en strikkeklub, fredagsbar og forskellige andre aktiviteter, hvor vi er sammen om andet end det faglige.

Work-life balance

Vi har stor fokus på trivsel, arbejdsglæde og work-life balance i It-afdelingen. Fleksible arbejdsrammer giver dig indflydelse på din arbejdstilrettelæggelse og mulighed for at veksle mellem at arbejde hjemme og på kontoret. I It har vi tillid til hinanden, og vi tager medansvar for at levere en sikker og stærk performance, til gavn for borgere, patienter og ansatte i Region Midtjylland.

Onboarding og udvikling

Du får fra første dag en mentor, som du kan sparre med om faglige interesser og praktiske spørgsmål. Vi sørger for et tilpasset introduktionsforløb og en seriøs og interesseret opfølgning efter din ansættelse. Du kommer til at deltage på vores interne akademi, som er et struktureret kursusforløb, der skaber et fælles afsæt og et godt og bredt kendskab på tværs af It og Region Midtjylland.

Vi arbejder med løbende udviklingssamtaler og jævnlige 1:1-samtaler med din leder, så du og din leder hele tiden har fokus på din trivsel og udvikling.

Er du interesseret?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Tine Ross på 4021 8794 eller tine.ross@rm.dk.

Send din ansøgning senest den 31. oktober 2021.


Digitalisering på patientens og borgerens præmisser

It-afdelingen består af ca. 500 medarbejdere. Vi udvikler, drifter og supporterer it for de 36.000 brugere på hospitaler, institutioner og koncernstabe i Midtjylland. Vi er specialister i at udvikle samspillet mellem teknologien og de sundhedsprofessionelle. Vores strategi bygger på udvikling af digitale løsninger på patienternes og borgernes præmisser. Digitale løsninger skal gøre det nemmere at være ansat i regionen og nemmere at være borger.

Du kan læse mere om It-afdelingen på www.it.rm.dk.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Gem job