It-løs­nings­ar­ki­tekt med fokus på it-in­fra­struk­tur


Vær med til at drive og udvikle Danmarks mest kritiske it-infrastruktur, som er helt essentiel i forhold til at forsyne Danmark med energi og understøtte den grønne omstilling. Dette er rollen for dig, hvis du motiveres af at komme tæt på forretningen, kan tænke på tværs af it-infrastrukturen og foretrækker at designe frem for at konfigurere.

Du bliver en del af en organisation, hvor fleksibilitet og arbejdsliv i balance står højt på dagsordenen. Du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt med at være på vores hovedkontor i Fredericia og hjemme.

Du er med til at omsætte forretningsbehov til konkret løsningsarkitektur

Hos Energinet forsyner vi Danmark med el og gas, og med fokus på forsyningssikkerhed sikrer vi, at forbrugerne altid har strøm i stikkontakten og gas i hanen. Dermed understøtter vi målene om den grønne omstilling – og it-infrastruktur er en vital del af denne udvikling.

Du bliver en del af et team på fem løsningsarkitekter med ansvar for at skabe it- infrastrukturløsninger til Energinets udviklingsteams, som udvikler løsninger, der vil gøre Energinet i stand til at understøtte den grønne omstilling. Teamet, som er under opbygning og forventes at bestå af 10-12 kolleger på sigt, arbejder team-orienteret ud fra agile arbejdsmetoder med bl.a. sprint af 14 dages varighed.

Du indgår i arbejdet med at udarbejde infrastrukturløsningsdesign på baggrund af de behov, som kommer fra forretningen. Du nedbryder løsningsdesignet i konkrete opgaver, som udføres af infrastrukturkonsulenterne, som er en del af teamet. Du bidrager i den forbindelse til at opgaven bliver koordineret imellem forretningen og de udførende konsulenter.

”Jeg giver meget plads til, at det enkelte teammedlem kan arbejde med opgaverne ud fra princippet ”frihed under ansvar”. Samtidig forventer jeg også, at opgaverne leveres til vores ”kunder” til aftalt tid og kvalitet”, fortæller Product Owner Preben Larsen, som er ansvarlig for at afstemme teamets backlog med forretningen, eksterne samarbejdspartnere og resten af IT.

Du er forretnings- og procesorienteret

Du har solid viden og erfaring med end-to-end-løsningsdesign inden for forskellige OnPrem it-infrastruktur teknologier, fx Microsoft Windows Server, virtualisering, VMware, dataintegration, Biztalk og LAN/WAN-kommunikation internt og eksternt. Viden om Azure Cloud er en fordel.

For at skabe resultater i jobbet, er det vigtigt at du har en faglighed, som gør det muligt at omsætte forretningens behov til konkret løsningsarkitektur. Du evner at omsætte forretningsønsker til konkrete it-infrastrukturløsninger og kan beskrive features og user stories, som afspejler forretningsønsker og løsningsdesign. Derudover har du fokus på levering af opgaver af høj kvalitet inden for den givne tidsramme.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”søg jobbet her”. Vi holder samtaler løbende og lukker rekrutteringen, når vi har fundet den rette kandidat. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Product Owner Preben Larsen på tlf. +45 20 28 57 33. Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset baggrund til at søge jobbet. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Ansøgningsfrist: d. 3. nov. 2021.

Særlige forhold

Jobbet kræver, at du kan opnå og opretholde sikkerhedsgodkendelse. Det betyder, at du samt din ægtefælle/samlever ved ansættelse undersøges i Politiets registre. På PET's hjemmeside kan du læse mere om sikkerhedsgodkendelse.


Energinet IT understøtter koncernen og koncernens forretningsenheder med it-udvikling og -drift. IT skal sikre, at Energinets forretningsprocesser understøttes effektivt og sikkert med informationsteknologi. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job