Da­ta­ma­na­ger til Da­ta­in­te­gra­tion og – analyse se­kre­ta­ri­a­tet på Statens Serum Institut


Har du lyst til at deltage i udviklingen af automatisk overvågning af smitsomme sygdomme? Har du lyst til at arbejde sammen med engagerede kollegaer i et tværfagligt og internationalt miljø? Så er det muligvis dig, vi søger til en stilling i Sekretariatet for Dataintegration og -Analyse under Infektionsberedskabet på Statens Serum Institut.

Om os

Infektionsberedskabet varetager den forskningsbaserede nationale - og internationale overvågning af infektioner. Dette omfatter bl.a. det digitale infektionsberedskab, special- og beredskabsdiagnostisk, rådgivning af sundhedsvæsen og myndigheder, samt deltagelse i det operationelle beredskab mod infektiøse trusler. Vi undersøger og udreder sygdomsudbrud. Vores formidling er rettet mod borgere, sundhedsfaglige personer samt nationale og internationale institutioner og myndigheder.

Sekretariatet for Dataintegration og -Analyse (DIAS) er en del af Infektionsberedskabet.

Vi samarbejder tæt med de øvrige afdelinger omkring behandling af data for smitsomme sygdomme, drift af overvågningssystemer og udvikling og digitalisering af infektions – og vaccinationsovervågningen. Vi driver nationale IT udviklingsprojekter, i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen og regionerne.

Vi har ansvaret for drift og udvikling af MiBa (Den danske mikrobiologidatabase), der udgør en vigtig datakilde for både det digitale infektionsberedskab og for regional patientbehandling. Vi har også ansvaret for HAIBA (Healthcare-Associated Infections database) til automatisk overvågning af sundhedssektorerhvervede infektioner i Danmark.

I Infektionsberedskabet er vi ca. 250 ansatte i et tværfagligt og internationalt miljø. I DIAS er vi ca. 35 ansatte med sundhedsfaglig, akademisk og it-mæssig baggrund.

Vores arbejde har i 2020-21 været præget af covid-19, da vi indhenter, tilrettelægger, analyserer og distribuerer de mest centrale data, der bruges i overvågningen.

Din hverdag hos os

Du vil blive en del af et beredskab, hvor to dage er sjældent ens. Dine opgaver vil være af vekslende karakter, og bære præg af et område i rivende udvikling. Du kommer til at arbejde med agile metoder, og skal kunne agere på akutte problemstillinger.

Der er tale om en 2-årig stilling i krydsfeltet mellem statistik, epidemiologi og datamanagement tilknyttet MiBa og udvikling af den MiBa-baserede digitale overvågning. Du vil varetage overvågningsopgaver baseret på MiBa og andre relaterede registerbaserede overvågningssystemer. Herudover skal du varetage opgaver i relation til datavalidering og den forskningsbaserede infektionsovervågning. Vær opmærksom på, at du skal indgå i vores weekendvagtordning, hvor du vil have vagt hver sjette uge.

Den nationale overvågning er midt i en rivende udvikling, og du vil være en nøgleperson i de centrale datakoblinger samt digitaliserings- og automatiseringsprocesser forbundet hermed.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer

Du har en akademisk uddannelse på kandidatniveau fx inden for områderne data science, folkesundhedsvidenskab eller statistik. Derudover har du erfaring med statistisk dataanalyse, andre former for databehandling, herunder automatisering, validering og udarbejdelse af videnskabelige publikationer. Jobbet kræver stærke programmerings-kundskaber, primært inden for SAS og R, men kendskab til andre sprog fx Python er en fordel.

Vi ser gerne, at du har:

  • Erfaring med opgørelser og visualisering og tolkning af data.
  • Erfaring med nationale sundhedsregistre og databaser.
  • Viden om nationale standarder og klassifikationer.
  • Stærke samarbejdsevner.
  • Erfaring med (infektions)epidemiologi, mikrobiologi, folkesundhedsvidenskab og overvågning af infektionssygdomme.
  • Gode evner til kommunikation i skrift og tale på både engelsk og dansk.
  • Godt kendskab til Microsoft Office pakken (inkl. Excel og Access).

Du er åben og udadvendt og kan indgå i samarbejde med et team af både epidemiologer, læger, datamanagere og IT-arkitekter. Du kan endvidere kommunikere problemstillinger med andre, uanset disses faglige baggrund. Erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation er en fordel, men ikke en forudsætning.

DIAS har mange udviklingsopgaver, som du vil blive involveret i. Det er derfor en fordel, hvis du har erfaring med IT-projekter, dokumentation eller procesoptimering.

Vi lægger derudover vægt på, at du kan arbejde selvstændigt, tage initiativ og påtage dig ansvar. Dertil skal du kunne bevare det store overblik.

Vi tilbyder

Et selvstændigt og udfordrende job i et spændende arbejdsmiljø, hvor vi sætter faglighed, ansvarlighed og professionalisme i højsædet. Vi tilbyder et job hvor du kan gøre en forskel. Vi er en fleksibel og familievenlig arbejdsplads med egen idrætsforening, som tilbyder en bred vifte af aktiviteter. Vi er centralt beliggende i København med nem adgang til offentlig transport.

Om ansættelsen

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes centralorganisation.

Der er tale om en 2-årig fuldtidsstilling.

Kontakt os gerne

Få mere at vide om stillingen ved at kontakte afdelingslæge og afsnitsleder Sophie Gubbels på tlf. 3268 8338.

Er du interesseret?

Klik på ”Søg jobbet her” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 44 og 45.

Statens Serum Institut har røgfri arbejdstid og en røgfri campus.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.

Ansøgningsfrist: 19-10-2021.

Gem job

Statens Serum Institut
Publiceret: 7. oktober 2021

Arbejdssted

Location København