Vi­ce­di­rek­tør i Statens It


Vi udvider direktionen og søger derfor en vicedirektør, som med indsigt, udsyn og stor faglighed kan tage del i det overordnede ledelsesmæssige ansvar i Statens It.

Om stillingen

Statens It vokser i disse år. Mængden af kunder og brugere, organisationens størrelse og den deraf følgende kompleksitet betyder, at der er behov for en udvidelse af direktionen.

Som vicedirektør er du med til at udvikle vores mål og strategi, men du er også med til at omsætte disse til praktisk handling.

Statens It er en driftsorganisation, og du skal derfor have et løbende fokus på kvalitet, styring, teknologi og økonomi. Du formår at etablere gode og tillidsfulde samarbejdsrelationer, både eksternt og internt. Direktionen består i forvejen af en direktør og en vicedirektør.

Om dig

Som vicedirektør har du fagligheden i orden. Du forstår kundernes forretningsmæssige behov og kan samtidig se tværgående mønstre og muligheder.

Du er opdateret og nysgerrig på digitalisering, infrastruktur, teknologi og digitale muligheder, og du forstår samtidig at motivere og udvikle vores medarbejdere.

Du forstår at uddelegere ansvar, men du har samtidig en god fornemmelse for, hvornår opgaverne kræver din opmærksomhed. Du har en god forståelse for opgaverne i statens institutioner og evner løbende at se digitale udviklingsmuligheder.

Vi forventer, at du:

  • har solid ledelseserfaring på strategisk niveau – også som leder for ledere - fra en større it-organisation
  • kan sætte retning og har gennemslagskraft
  • er både personligt og fagligt robust
  • er en erfaren netværksleder og god kommunikator – mundligt som skriftligt 
  • har kendskab til ISO27.001, ISO20.000 og Persondataforordningen
  • kan indgå i og bidrage til tværgående statslige fora.

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring fra den statslige sektor.  

Om os

Statens It’s ca. 500 medarbejdere drifter systemer for over 35.000 brugere i 19 forskellige ministerområder. Vi benytter en standardiseret klientplatform, hvor vores brugere får adgang til en række shared services og deres fagsystemer.  

Statens It er på en rejse, som skal skabe fundamentet for den videre digitalisering af staten. Vi vil tiltrække og fastholde it-medarbejdere ved at være en attraktiv it-arbejdsplads med gode muligheder for faglig udvikling og specialisering.

Vi driver it-omkostningerne ned ved at samle driften af mange ministeriers it og høste stordriftsfordelene ved at sammenlægge og standardisere systemer. Vi har således ansvaret for at drive en effektiv it-understøttelse og sikre en høj og ensartet it-service på tværs af staten. Hovedopgaverne omfatter drift, support, udvikling og harmonisering af it i staten.

Statens It er en del af Finansministeriets koncern, der ud over Statens It består af departementet, Digitaliseringsstyrelsen, Statens Administration og Økonomistyrelsen.

Ansættelsesvilkår

Som vicedirektør refererer du til direktøren for Statens It. Stillingen er klassificeret i lønramme 38. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter principperne og rammerne i rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten med indplacering i løngruppe 2.

Stillingen kan besættes på åremål efter overenskomstvilkår. Ansættelsesområdet er Finansministeriet med tilhørende institutioner, p.t. Finansministeriets departement, Digitaliseringsstyrelsen, Statens Administration, Statens It og Økonomistyrelsen.

Det er en forudsætning for din ansættelse, at du kan opnå og opretholde en sikkerhedsgodkendelse via PET-graden HEMMELIGT.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Michael Ørnø på telefon 23 29 12 16 eller michael.orno@statens-it.dk.

Ansøgning

Hvis stillingen har din interesse, så tryk på ”Søg jobbet her” senest den 25. oktober 2021. Hvis du er tjenestemand, skal din ansøgning stiles til Dronningen.

Vi forventer at afholde første samtaler i uge 44. Der indgår en test som en del af ansættelsesforløbet.

Statens It opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap opfordres til at søge stillingen.

Gem job

Statens It
Publiceret: 7. oktober 2021

Arbejdssted

Location Ballerup