Genopslag - In­for­ma­tions­sik­ker­heds­kon­su­lent til VIA Uni­ver­si­ty College


Har du styr på informationssikkerhed?

Så har vi en stilling som informationssikkerhedskonsulent i VIA. Her vil du få en central rolle i den overordnede koordination af informationssikkerhedsarbejdet i VIA. Du bliver ansat i VIAs afdeling for IT og digitalisering. Her vil du indgå i et fagligt team med fokus på GDPR og informationssikkerhed. Derudover vil du få en række fagligt dygtige kollegaer i afdelingen, der samlet set tæller ca. 90 mennesker. Du vil få et tæt samarbejde med specialister i afdelingens enheder samt naturligvis VIAs mange forskellige aktører og områder inden for forskning, uddannelse og administration.

Opgaverne er mange og alsidige

Informationssikkerhedskonsulentens opgaver omfatter den IT-faglige del af arbejdet med informationssikkerhed, og består blandt andet af følgende opgaver:

 • Drive VIAs arbejde med at bliver compliant med ISO 27001, herunder de processer som gør, at VIA har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau jf. artikel 32 i databeskyttelsesforordningen.
 • Sikre at VIAs systemanskaffelser overholder kravene til informationssikkerhed samt lovgivning, blandt andet ved hjælp af gennemførsel af risikovurderinger.
 • Ansvarlig for håndtering og kontrol af VIAs databehandleraftaler
 • Sagsforberedende arbejde ift. VIAs informationssikkerhedsudvalg.
 • Udarbejde informationsmateriale der understøtter, at VIAs ansatte har den fornødne viden til at udføre deres arbejde på en informationssikker måde.
 • Bistå med udarbejdelse af retningslinjer og vejledninger på informationssikkerhedsområdet.
 • Varetage VIA’s interne tilsyn, herunder facilitere kontroller i henhold til årsplan i samarbejde med VIAs DPO.
 • Sagsbehandling i forbindelse med forskningsprojekter.
 • Sparring og rådgivning til VIAs medarbejdere i at behandle data på en informationssikkerhedsmæssig forsvarlig måde.
 • Udarbejde halvårlige informationssikkerhedsrapporter.
 • Gennemfører kontinuerlige risikovurderinger af VIAs processer i samarbejde med VIAs afdelinger, og på baggrund heraf komme med anbefaling til sikkerhedsforanstaltninger.

Dine kompetencer 

Vi forventer, at du:

 • Har indgående indsigt i ISO 27001 standarden og erfaring med det arbejde som standarden medfører.
 • Er stærk til at kommunikere skriftligt og mundtligt – du skal kunne skrive fejlfrit dansk og have en skarp og præcis pen.
 • Har erfaring i rollen som rådgiver og konsulent.
 • Kan planlægge og udføre dit arbejde selvstændigt med blik for overholdelse af deadlines.
 • Besidder en analytisk tilgang og evner at indgå i dialog på tværs af fagligheder og niveauer i organisationen.
 • Arbejder struktureret, overbliksskabende og løsningsorienteret samt kan dokumentere dit arbejde.
 • Trives i en travl hverdag, og kan håndtere flere parallelle opgaver og kommunikation med flere parter, uden at det påvirker dit præstationsniveau.
 • Har gåpåmod og kan være både opsøgende, insisterende og opfølgende.
 • Har dokumenteret erfaring med informationssikkerhedsområdet og arbejdet med ISO 27001 standarden
 • Din uddannelsesmæssige baggrund, er ikke afgørende, men du har kompetencer, erfaring og indsigt i informationssikkerhed og it-sikkerhed.

Vi tilbyder

 • En stilling i et inspirerende og udviklende arbejdsfællesskab, hvor du har mulighed for at påvirke de konkrete opgaver.
 • Dygtige kolleger med høj interesse og faglighed i informationssikkerhed og databeskyttelse.
 • Et dynamisk og tværfagligt arbejdsmiljø i gode fysiske rammer med hovedarbejdssted på VIAs campus i Aarhus N.
 • Afhængig af din uddannelsesbaggrund kan der være tale om en specialkonsulent stilling.

Mere om os

VIA IT fungerer dels som it-afdeling for VIA University College, dels som it-afdeling for DMJX samt en række ungdoms- og erhvervsuddannelser i Midt- og Nordjylland. Samlet set servicerer VIA IT ca. 60.000 brugere fordelt på 45 adresser. 

VIA IT består af 6 enheder, og leverer en bred vifte af pædagogiske og tekniske it-ydelser samt service og support, informationssikkerhed og projektledelse af større it-, digitaliserings- og forandringsprojekter. Herunder vedligeholdelse af omkring 10.000 computere, og vi er til stede på 45 adresser i Jylland og på Sjælland.

Løn- og ansættelsesforhold

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Løn- og ansættelsesforhold fastsættes efter gældende aftaler og overenskomst inkl. pensionsbidrag.

Din arbejdsplads vil være hos VIA University College, Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus N.

Arbejdstiden er gennemsnitligt 37 timer om ugen.

Du må forvente, at der kan forekomme arbejdsdage på andre af VIAs adresser. Derfor skal du være i besiddelse af kørekort samt være villig til at bruge egen bil.

Er du interesseret?

Så ansøg stillingen via linket "Søg jobbet her" nederst på siden. Din ansøgning skal indeholde dokumentation for dine erfaringer, it-kendskab samt uddannelsesbaggrund.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af IT infrastruktur: Tim Kirketerp på tlf. 8755 1219, e-mail tiki@via.dk.
Ansøg stillingen via vores online rekrutteringssystem.

Vi skal have modtaget din ansøgning senest torsdag den 28. oktober 2021 klokken 12, og forventer at holde ansættelsessamtaler løbende.

Tiltrædelse snarest muligt og senest den 1. december 2021.

Om VIA University College

VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere – i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning og et globalt udsyn. Det gør vi, så de studerende med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på verden.

Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. Fordi det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.

VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt. I 2020 blev VIA udpeget til UNESCO Verdensmålsskole for vores arbejde med at integrere FN’s verdensmål i undervisningen.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link.

VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på www.via.dk.

Gem job