Genopslag - VIA søger In­for­ma­tions­sik­ker­heds­kon­su­lent og da­ta­be­skyt­tel­ses­rå­d­gi­ver


Har du styr på informationssikkerhed og databeskyttelse?

Så har du muligheden i en stilling som informationssikkerhedskonsulent og databeskyttelsesrådgiver. VIA varetager IT-drift m.m. for 17 ungdoms- og erhvervsuddannelser i Midt- og Nordjylland. ITS, som er navnet på it-fællesskabet, mangler en informationssikkerhedskonsulent og databeskyttelsesrådgiver. Det bliver din rolle at bistå skolerne i deres arbejde med it-sikkerhed og databeskyttelse som hhv. konsulent og databeskyttelsesrådgiver. Du skal være med til at videreudvikle en kultur, hvor alle medarbejdere forstår vigtigheden af at passe på data. Du får således en central rolle i den overordnede koordination af informationssikkerhedsarbejdet i ITS i et tæt samarbejde med informationssikkerhedskoordinatorerne på skolerne.

Du bliver ansat i VIA IT, hvor du vil få et tæt samarbejde med kolleger i afdelingen – særligt det team, der arbejder med informationssikkerhed.

Opgaverne er mange og alsidige

Opgaverne består overordnet af:

 • Varetagelse af rollen som ekstern databeskyttelsesrådgiver for skolerne.
 • Rådgivning og sparring til informationssikkerhedsarbejdet på skolerne med afsæt i databeskyttelsesforordningen og ISO27001.
 • Medvirke til oplysningskampagner, uddannelse samt facilitering af netværk for informationssikkerhedskoordinatorerne på skolerne.
 • Udarbejde ledelsesinformation og årsrapporter for informationssikkerhedsarbejdet på de enkelte skoler.

Derudover skal du være indstillet på at løse andre typer af opgaver, og indgå i ad hoc-opgaver i afdelingen, når det er påkrævet. 

Dine kompetencer 

Vi forventer, at du:

 • Har indgående indsigt i databeskyttelsesforordningen og ISO27001 standarden.
 • Er stærk til at kommunikere skriftligt og mundtligt – du skal kunne skrive fejlfrit dansk og have en skarp og præcis pen.
 • Har erfaring i rollen som rådgiver, underviser og/eller konsulent.
 • Kan planlægge og udføre dit arbejde selvstændigt med blik for overholdelse af deadlines og skolernes behov.
 • Besidder en analytisk tilgang, og evner at indgå i dialog på tværs af fagligheder og niveauer i organisationen.
 • Arbejder struktureret, løsningsorienteret og dokumenterende.
 • Har dokumenteret erfaring med informationssikkerhedsområdet.
 • Besidder en relevant uddannelsesmæssig baggrund, fx cand.it. med specialisering inden for informationssikkerhed og databeskyttelse, eller jurist kombineret med it-faglighed.

Vi tilbyder

 • En specialiststilling i et inspirerende og udviklende arbejdsfællesskab, hvor du har stor indflydelse på dit arbejde.
 • Dygtige engagerede kolleger med stor faglighed i informationssikkerhed og databeskyttelse.
 • Et dynamisk, tværfagligt arbejdsmiljø i gode fysiske rammer med hovedarbejdssted på VIAs campus i Aarhus N.

Mere om os

VIA IT fungerer dels som it-afdeling for VIA University College, dels som it-afdeling for DMJX samt en række ungdoms- og erhvervsuddannelser i Midt- og Nordjylland. Samlet set servicerer VIA IT ca. 60.000 brugere fordelt på 45 adresser i Jylland og på Sjælland, samt vedligeholder omkring 10.000 computere. Der er ca. 90 personer ansat i VIA IT.

VIA IT leverer en bred vifte af pædagogiske og tekniske it-ydelser, service og support, informationssikkerhed og projektledelse af større it-, digitaliserings- og forandringsprojekter.

Løn- og ansættelsesforhold

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Du bliver ansat i VIA som driver ITS, og vil få organisatorisk placering i enheden IT Infrastruktur.

Løn- og ansættelsesforhold fastsættes efter gældende aftaler og overenskomst inkl. pensionsbidrag.

Din arbejdsplads vil være hos VIA University College, Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus N.

Arbejdstiden er gennemsnitligt 37 timer om ugen.

Du må forvente, at der kan forekomme arbejdsdage på andre af VIAs adresser. Derfor skal du være i besiddelse af kørekort samt være villig til at bruge egen bil.

Er du interesseret?

Så ansøg stillingen via linket "Søg jobbet her" nederst på siden. Din ansøgning skal indeholde dokumentation for dine erfaringer, it-kendskab samt uddannelsesbaggrund.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af IT infrastruktur: Tim Kirketerp på tlf. 8755 1219, e-mail tiki@via.dk.

Tiltrædelse snarest muligt og senest den 1. december 2021.

Vi skal have modtaget din ansøgning senest torsdag den 28. oktober kl. 12.00, og forventer at holde ansættelsessamtaler løbende.

Om VIA University College

VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere – i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning og et globalt udsyn. Det gør vi, så de studerende med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på verden.

Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. Fordi det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.

VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt. I 2020 blev VIA udpeget til UNESCO Verdensmålsskole for vores arbejde med at integrere FN’s verdensmål i undervisningen.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link.

VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på www.via.dk.

Gem job