It-sy­ste­mansvar­lig til drift, support og udvikling af sty­rel­sens sy­stem­por­te­føl­je


- Forlænget ansøgningsfrist.

Brænder du for at være lige der mellem it og kerneopgaverne, hvor din og teamets succes handler om at lykkes i samarbejdet med interne og eksterne samarbejdspartnere og finde de optimale løsninger? Så har vi stillingen til dig.

Som Bygningsstyrelsens it-systemansvarlig kommer du til at være en del af et it-team, som hver dag arbejder målrettet for at understøtte vores organisation og kerneopgaverne bedst muligt. Dit ansvar vil være inden for lejestyring og facility management, som er to helt centrale områder for Bygningsstyrelsens virke.

I stillingen tilbyder vi dig et spændende og varieret opgaveportefølje, hvor du blandt andet får ansvar for:

 • optimering af it-understøttelse særligt på lejestyring og facility management.
 • sikring af drift og udvikling af styrelsens it-moduler for lejestyring og facility management i vores IWMS-system.
 • at bidrage til større opgaver og projekter som specialist for dit ansvarsområde. Det vil sige, at du bliver den medarbejder som på sigt har den største viden inden for it-understøttelse af lejestyring og facility management og eventuelt andre moduler i vores IWMS-system.
 • at håndtere den daglige dialog med vores mange og gode samarbejdspartnerne i organisationen omkring it-understøttelse.
 • den løbende leverandørkontakt med fokus på styring og samarbejde inden for de moduler, som du vil få ansvaret for samt være drivende i testfasen, når løsninger skal implementeres.
 • medvirke til at beskrive forretningens behov og krav til it-løsningerne i tæt dialog med relevante interessenter.
 • sikre driften af systemadministrationen i vores IWMS-system og sørge for at processerne løbende effektiviseres.
 • at undervise relevante medarbejdere inden for de dele af vores IWMS-system, som du vil blive ansvarlig for.

I samarbejdet med leverandøren af IWMS-systemet arbejder vi ud fra en agil tilgang, og derfor foregår arbejdet i månedlige sprints.

Det er vigtigt for os, at vi bruger dine kompetencer og erfaring bedst muligt, og derfor vil du i høj grad også være med til at præge din opgaveportefølje. Vi er desuden løbende opmærksomme på at tilpasse it-teamets roller og ansvarsfordeling ud fra relevante kompetencer.   

Profil og kompetencer

Vi forestiller os, at du har en erhvervsfaglig uddannelse som for eksempel datamatiker eller anden it- eller naturvidenskabelig baggrund. Alternativt har du opbygget dine it-kompetencer gennem din erhvervserfaring fra it-branchen – gerne fra kunde- eller leverandørsiden. Du kan også have opbygget din domæneviden i kombination med systemkendskab via tidligere erfaring med ejendomsadministration eller facility management.

Vi hører også gerne fra dig hvis du er nyuddannet, og din erhvervserfaring er af kort varighed.

Det er vigtigt for os, at du:

 • går metodisk til værks, når du skal sætte dig ind et i nyt fagområde.
 • arbejder struktureret og er fokuseret på at følge leverancerne helt til dørs.
 • er grundig og fokuseret på at levere løsninger, der er gennemtestede og dokumenteret.
 • har gode samarbejdsevner og formår at løse opgaver i samarbejde med mange forskellige interessenter, interne som eksterne.

Det er desuden vigtigt, at du er proaktiv, og at du tør stille krav og udfordre, hvordan vores forretning bedst it-understøttes.

Du bliver en del af IT og Digitalisering

Dit kommende team er i styrelsens Center for økonomi og it på godt 50 medarbejdere. Centeret har en bred vifte af støttefunktioner – og lægger i dagligdagen vægt på samarbejde og uformel omgangstone. Din nærmeste leder er chefen for it, og du får i teamet 12 gode kollegaer, som tilsammen udvikler og drifter Bygningsstyrelsens fagsystemer og services samt yder it-support.

I teamet udvikler vi os gennem en åben og uformel dialog samt ideudveksling. Du får fagligt dedikerede kollegaer i et team, hvor vi til stadighed arbejder med at styrke sammenhængskraften. Din professionelle udvikling er vigtig for os, og derfor ønsker vi at bidrage til, at du løbende kan bygge videre på dine kompetencer. Det er både ved at varetage nye ansvarsområder og gennem videreuddannelse.

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til relevant organisationsaftale. Bygningsstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet, og dit ansættelsesområde vil derfor være ministeriet med tilhørende styrelser. Dit tjenestested vil være Carsten Niebuhrs Gade 43 i København.

I Bygningsstyrelsen har vi en aktivitetsbaseret kontorindretning. Det betyder, at vores kontormiljø er indrettet i forskellige zoner, der hver på sin vis understøtter de forskellige arbejdsopgaver, du løser i løbet af din arbejdsdag. På samme måde ser vi hjemmet som endnu en mulig arbejdszone, som kan benyttes til de opgaver, der bedst løses her. Vi har valgt den aktivitetsbaserede indretning og en positiv tilgang til delvis hjemmearbejde, fordi vi ønsker at styrke vores samarbejde og videndeling, skabe bedre mulighed for fordybelse samt understøtte et godt arbejdsmiljø med høj trivsel og fleksibilitet i hverdagen.

Søg jobbet

Du er meget velkommen til at kontakte teamchef Ann Christine List på tlf. 4170 1327 eller på mail ancli@bygst.dk, hvis du vil høre mere om stillingen, opgaverne eller teamet. Send din ansøgning, CV og eksamensbeviser via "Søg jobbet her" senest den 24. oktober 2021. Vi holder løbende samtaler, og 2. samtalen vil tage udgangspunkt i en faglig opgave. Vi forventer tiltrædelse pr. 1. december 2021.  

Om Bygningsstyrelsen

Bygningsstyrelsen er statens største ejendoms- og byggevirksomhed, og vi stiller lokaler til rådighed for ministerier og styrelser, politi og domstole samt universiteter. Bygningsstyrelsen bygger, driver og vedligeholder således en væsentlig del af den samlede bygningsmasse i den statslige sektor. Vi løfter vores opgave gennem nybyggeri og moderniseringer, ved at udleje statens ejendomme og ved at videreformidle private lejemål til de statslige institutioner. Siden oktober 2019 har vi også leveret serviceydelser som reception, kantine, rengøring med videre til en del af de statslige institutioner.

Du kan læse mere om Bygningsstyrelsen som arbejdsplads på www.bygst.dk/job/vores-arbejdsplads/.

Bygningsstyrelsen er statens største ejendomsvirksomhed og bygherre. Vi leverer arbejdspladser til statslige institutioner og fysiske rammer til universiteter. Mangfoldighed er et aktiv, som vi bruger i vores hverdag for at løse vores opgaver. Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, etnicitet eller religion til at søge.

Gem job