Pro­jekt­ko­or­di­na­tor


Har du mod på at være med til at sikre drift og vedligehold af Banedanmarks administrative it-systemer samt styrke it-driftskoordineringen?

I stillingen som projektkoordinator får du et spændende job med engagerede kolleger. Du får mulighed for at bringe din faglighed i spil med input, som får en reel indvirkning på vores it-infrastruktur og -driftsopgaver.

It består i alt af 60 medarbejdere og har ansvaret for drift, support og vedligehold af Banedanmarks admini­strative it-systemer. Vi rådgiver Banedanmarks forretningsområder om udvikling og brug af infor­ma­tionsteknologi til bl.a. effektivisering og understøttelse af forretningsprocesser. Her­udover har vi også ansvaret for it- og informationssikkerheden i Banedanmark.

Som projektkoordinator bliver du en del af sektionen It Drift, hvor vi er 18 medarbejdere, som bruger hinanden som sparringspartnere, og prioriterer tid til løbende udvikling af kompetencer. Vi er fagligt engagerede, og vi løser vores opgaver gennem en uhøjtidelig omgangstone og med plads til at involvere os i hinanden.

Du sikrer, at opgaveløsningen er koordineret og hænger sammen

Du refererer til sektionschefen/it-driftschefen. Som projektkoordinator vil du bidrage til understøttelse af vores mangeartede og spændende it-driftsprojekter. Du skal bidrage til at sikre en koordineret og struktureret planlægning samt gennemførelse af opgaver/projekter i tæt samarbejde med it-koordinatoren, test- og projektkoordinatoren og de øvrige kolleger i sektionen.  

Du vil arbejde i spændingsfeltet mellem it, teknik og projektledelse. Det er din opgave at have overblik og gennem dialog varetage koordineringen, herunder at opgaverne bliver nedbrudt og planlagt. Det er vigtigt, at du formår at komme hele vejen rundt om opgaven og du sikrer, at relevante inddrages i arbejdet, og at opgaverne bliver løst og fulgt til dørs.

Vær med til at skabe overblik 

Det er naturligt for dig at arbejde på en analytisk og struktureret måde og skabe et overblik for dig selv og dine kolleger. Du skal have evnen til at finde gode løsninger og se sammenhænge og til at tage initiativ til fremdrift. Det er væsentligt, at du har en procesorienteret tankegang og er en god kommunikator. Du kan se værdien af rettidig kommunikation for at sikre et godt samarbejde og kan samarbejde på tværs på alle niveauer.

Du er vant til at håndtere forskellige faglige ressourcer, der skal nå et fælles mål. Du forstår it-drift og -infrastruktur og sætter en ære i at være på forkant med situationen, der kan udvikle sig. Vi ser gerne, at du er vedholdende og har gennemslagskraft. 

Hverdagen byder ofte på alsidige opgaver og en bred kontaktflade i samspil med såvel brugere som leverandører, derfor skal du trives i en tværgående og koordinerende rolle.

Det er en forudsætning, at du tidligere har arbejdet med varetagelse og løbende koordinering af it tekniske opgaver og du har en relevant it faglig baggrund. Du har værktøjskassen på plads med relevant uddannelse som Prince2. Vi tilstræber at arbejde agilt og det vil være en fordel, hvis du har erfaring med og interesse i Kanban.

Løn

Hvis du har en akademisk baggrund, ansættes du i forhold til AC-overenskomsten, og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer. 

Ellers er ansættelsen omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/SAMDATA, Danmark samt protokollat for kontorfunktionærer ansat ved Banedanmark. Som udgangspunkt er stillingen placeret i løngruppe 4. Den endelige lønindplacering beror på en vurdering af de individuelle kompetencer og kvalifikationer. Udover basislønnen kommer pension og eventuelle lokale tillæg.

Ansøgning og kontakt

Vil du vide mere, så kontakt sektionschef/it-driftschef Sus Bugge. Søg elektronisk og send din ansøgning og cv.

Susanne Bugge 
Sektionschef
E-mail
21 71 71 03

Vi forventer at holde samtaler i uge 44 og 45.

For at søge stillingen trykker du på linket "Søg jobbet her" og følger instruktionerne.

Ansøgningsfrist: 31-10-2021.


Banedanmark er en styrelse under Transportministeriet med over 2.000 medarbejdere. Vores hovedkontor ligger på Carsten Niebuhrs Gade 43 i København, men vi har dygtige og dedikerede medarbejdere i hele Danmark. Vi har ansvaret for den danske jernbane. Det betyder, at det er os, der styrer togtrafikken og informerer om den på skærme og højttalere på stationerne på fjernbanen.

Vi vedligeholder banen og udfører milliardstore jernbaneprojekter, der til sammen er med til at forme fremtidens bæredygtige jernbane.

Gem job