Erfarne ge­ne­ra­li­ster til nyt kontor i Vur­de­rings­sty­rel­sen


Vil du arbejde i krydsfeltet mellem forretning og IT-udvikling, og har du erfaring med at koordinere, udarbejde strategioplæg og betjene styregrupper i en politisk organisation? Vi har brug for dygtige medarbejdere med en stor analytisk kapacitet og en skarp pen til at løfte kontorets nye ansvar for at sikre en hurtig forretningsafklaring i et de største offentlige IT-udviklingsprojekter.

Dine nye opgaver

Du vil blive en del af Vurderingsstyrelsens nye PMO-kontor, der har forretningsmæssigt ansvar for, at den løbende IT-udvikling af det samlede program for ejendomsvurdering lever op til forretningskravene. Kontoret har til opgave at bygge bro mellem forretning og IT-udviklingen på vurderingsområdet gennem samarbejde og overblik over de enkelte udviklingsspor. Afklaringerne skal løses hurtigt med høj faglighed, så forretningen på en veldokumenteret grundlag kan træffe beslutninger og sikre fremdrift i IT-udviklingen. Det kræver overblik, skarp analytisk sans og sans for politiske beslutningsprocesser.

Din præcise opgaveportefølje vil blive fastlagt efter dine kompetencer og i samarbejde med kontorchefen. Dine opgaver vil bl.a. være:

  • drive analysearbejder og processer af tværgående, strategiske problemstillinger og udarbejde beslutningsoplæg om samme
  • koordinere sager og bestillinger samt udarbejdelse af notater
  • udarbejdelse af strategioplæg, herunder indsamle bidrag og afklaring på konkrete forretningsmæssige problemstillinger som grundlag for oplægget
  • understøtte styregrupper ift. koordinering og indsamling af mødeoplæg, udarbejde dagsorden, referatskrivning og opfølgning på beslutningspunkter
  • betjene interne fora og understøtte effektive sagsgange og processer mod direktion og øvrig ledelse.

PMO-kontoret for vurdering er et nyetableret kontor med en bred vifte af faglige specialister. Fællesnævneren er høj faglighed, skarpt blik for forretningsudvikling og samarbejde på tværs af styrelsen og mod øvrige styrelser. Vi vægter engagement og vilje til at tage initiativ og være løsningsorienteret. Men fremfor alt skal det være udviklende og sjovt at arbejde i kontoret.  

Din profil

Du har en relevant akademisk og evt. samfundsvidenskabelig baggrund (cand.scient.pol., cand.merc., cand.it., eller lignende). Du har nogle års erfaring fra centraladministrationen eller lignende. Forståelse for IT-udvikling og erfaring fra lignende funktioner i staten vil være en fordel.

Du skal trives med mange og forskelligartede opgaver, hvor de færreste dage ligner hinanden, og du skal være klar på at tage selvstændigt ansvar inden for et bredt felt af opgaver i kontorets portefølje. Du kan udarbejde skriftlige oplæg og fremstillinger selvstændigt og i samarbejde med mange bidragydere.

Det betyder også, at du skal vise gejst og energi til selv at forfølge problemstillinger, og du skal være nysgerrig efter at forstå forretningen. Du skal derfor også have flair for at styre og overskue komplekse processer med mange aktører, hvor detaljer, vedholdenhed og det at være løsningsorienteret er helt centralt.

Derudover skal du have gode kommunikative evner – særligt i forhold til at formulere komplekse problemstillinger let og i klart sprog.

Endeligt forudsætter stillingen, at du har gode samarbejdsevner med henblik på at indgå i et kontor, hvor opgaverne er mange, men hvor ambitionerne, humøret og opbakningen om hinanden også er høje.

Ansøgning og kontakt

Ansøgning med CV og eksamenspapirer bedes sendt via linket ”Søg jobbet her” senest søndag 24. oktober 2021. Vi forventer at holde samtaler i uge 43-45.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Stine Schmidt Raaholt på tlf. 30704766 eller mail: stine.raaholt@vurdst.dk.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Ansættelse vil være i Skatteministeriet med tilhørende institutioner.

Din arbejdsplads er placeret på Nybrovej 110, 2800 Kongens Lyngby. Vurderingsstyrelsen har adresse i Ny Østergade 9-11, 4000 Roskilde og det forventes, at der afholdes møder i Roskilde 1-2 dage om ugen, hvor fysisk fremmøde er en fordel.

Forud for ansættelse indhentes reference samt straffeattest, og du kan forvente en logik- og personanalyse efter 1. samtale.

Tiltrædelse er snarest muligt.

Læs mere om ansættelse i Vurderingsstyrelsen på www.vurdst.dk/job.

Vurderingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset køn, alder, religion eller etnisk tilhørsforhold at søge stillingen.

Om Vurderingsstyrelsen

’Vi sikrer, at boligejerne får en mere retvisende og gennemskuelig ejendomsvurdering’

Vurderingsstyrelsen varetager alle forhold om ejendomsvurdering og beskatning af ejendomme. Styrelsens opgave er at udarbejde mere retvisende og gennemskuelige offentlige vurderinger af grunde og ejendomme og sikre korrekt betaling af skatten på baggrund af disse. Fremtidens vurderinger bliver baseret på nye og detaljerede data. Det skal sikre, at borgere og virksomheder kan have tillid til, at de bliver beskattet på et korrekt grundlag. Vores værdier er ansvar, udsyn, faglighed og samarbejde.  

Vi er en arbejdsplads med mange forskellige fagligheder. De er alle i spil i dagligdagen, hvor vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø og en stærk samarbejdskultur, hvor alle trives, tager ansvar og bidrager til den fælles opgave. Vi har et godt kollegaskab med en uformel omgangstone og vi tror på, at en fornuftig balance mellem arbejdsliv og privatliv giver motiverede og tilfredse medarbejdere.

Vurderingsstyrelsen har ca. 900 ansatte og er en arbejdsplads i vækst, og vi har derfor løbende brug for nye, engagerede kolleger.

Læs mere om Vurderingsstyrelsen på www.vurdst.dk.

Gem job