Leder af IT- og Di­gi­ta­li­se­rings­af­de­lin­gen i Furesø Kommune


Er det dig, der kan sætte strøm til vores ambitioner for digitalisering og sikker IT-drift?

I Furesø skaber vi løsninger sammen, og vi søger en stærk profil, der kan løfte vores digitaliseringsdagsorden og aktivt skabe fremdrift i projekterne.

I afdelingen har vi i den kommende tid fokus på en række projekter samt sikring af stabil IT-drift i samarbejde med vores IT-driftsleverandør, IT-Forsyningen. Der er desuden vedtaget to politiske ambitiøse innovationsindsatser, der skal skabe værdi ved indførelse af ny teknologi, dels i forhold til digitale assistenter (RPA) og velfærdsteknologi. Du og dine medarbejdere skal medvirke til, at vi kommer i mål med kommunens digitale ambitioner. I samarbejde med fagcentrene skal du drive og facilitere arbejdet med vores digitaliseringsstrategi, som skal kobles tæt til vores løbende arbejde med innovation og god borgerservice. Samtidig skal du have viden om og være en aktiv medspiller på fremtidssikring og implementering af IT-arkitektur og systemportefølje. Vi ser digitalisering som et redskab, der understøtter de mange forskellige kerneopgaver i Furesø Kommune, og ikke som et mål i sig selv. Og vi ser mange potentialer i øget systemunderstøttelse og forbedret anvendelse af vores systemer i samspil med fagområderne.

Rolle, arbejdsopgaver og vores invitation til samarbejde

Du refererer til kommunaldirektøren ved din tiltræden og bliver en del af Center for Økonomi og Ressourcers ledergruppe. Vi forventer, at du har gode samarbejdsevner, som vil blive værdsat af dine mange kontaktflader i hele organisationen. Sammen spiller I hinanden endnu bedre i et inspirerende tværgående samarbejde, der skaber værdi for og med borgere, virksomheder, foreninger og medarbejdere.

Dine centrale opgaver bliver:

 • Bidrage til klarhed og inspirerende lederskab for syv fagligt dygtige og selvstændige medarbejdere
 • Indgå i samarbejdet med IT-Forsyningen og de tre andre ejerkommuner om drift og udvikling af kommunernes IT-infrastruktur
 • Være ansvarlig for digitaliseringsområdet ift. økonomien samt bistå med sagsforberedelse til politiske udvalg
 • Overordnet sikre at fællesoffentlige projekter og initiativer implementeres, herunder bl.a. Mit Overblik, Næste generation Digital Post, NSIS m.m. Herunder også afslutte monopolbrudsprogrammet
 • Sikre driftsmodning og videreudvikling af organisationssystemet, OS2MO, med fokus på effektive processer for data management og realisering af fastlagt målarkitektur
 • Sikre vedvarende fokus på informationssikkerhed og GDPR i samarbejde med organisationen samt kommunens DPO, så vi fortsat passer godt på borgernes data
 • Kvalitetssikre kontraktindgåelser på IT-området
 • Udvikle og implementere velfærdsteknologi og effektive digitale arbejdsprocesser i kommunen (RPA), som led i den løbende innovationsproces
 • Implementere Microsoft 365 til hele organisationen.

Vi forventer, at du naturligt indtager rollen som afdelingens ”spillende træner”, og selv står i spidsen for ledelsen af enkelte større IT- og digitaliseringsprojekter.

Om dig

Vi forventer, at du som kommende leder af IT- og Digitaliseringsafdelingen har en synlig, motiverende ledelsesstil. Du kombinerer dit lederskab og din personlige integritet med en brændende interesse for kommunens digitale udvikling og har forståelse for sammenhængen mellem forretning, IT-arkitektur og IT-teknologier. Du har for vane at trække i arbejdstøjet og sammen med dine medarbejdere bygge praksisnære planer, processer og løsninger, der skaber resultater.

Herudover forventer vi, at du har:

 • relevant ledelseserfaring og under alle omstændigheder lyst til ledelse
 • en relevant videregående uddannelse eller tilsvarende kompetencer
 • erfaring med digitalisering i den offentlige sektor eller politisk styret organisation.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker efter gældende overenskomst, fx ansættelse som chefkonsulent efter AC-overenskomsten, samt ud fra principperne i Ny Løn.  

Du vil blive ansat i Center for Økonomi og Ressourcer, som varetager de tværgående funktioner i kommunen. Centret har 5 afdelinger som foruden It og digitalisering er Økonomi, Personale, Ledelsessekretariat og Udvikling og Kommunikation. Ledergruppen i centret arbejder tæt sammen og træffer mange beslutninger i fællesskab. Vi har en stærk samarbejdskultur og sidder i et åbent kontormiljø på et af landets mest bæredygtige rådhuse.

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger kan du kontakte kommunaldirektør Steen Vinderslev på Steen.Vinderslev@furesoe.dk eller tlf. 7216 5100 eller personalechef Mette Marie Winther på mmwi@furesoe.dk eller tlf. 7216 5310.

Ansøgningsfrist og samtaler

Der er ansøgningsfrist den 10. november.

Vi planlægger at holde 1. samtaler den 23. november, kl. 09.00 – 17.00 og 2. samtaler den 25. november, kl. 11.00 – 17.00. Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2022 eller snarest herefter.

Gem job

Furesø Kommune
Publiceret: 15. oktober 2021

Arbejdssted

Location Værløse