Spe­ci­a­list til Ind­købs­a­na­ly­ti­ker­grup­pe


Forstår du dig på analyser og processer indenfor strategisk indkøb? Vil du spille en væsentlig rolle i at gøre Indkøb ved Energinet endnu mere datadrevet? Så kan dette måske være det helt rigtige job for dig.

Din arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia med mulighed for hjemmearbejde og stor fleksibilitet i forhold til dit arbejde.

Data, analyse og formidling

Du bliver en del af analytikergruppen, under afdelingen Kontraktjura og analyse. Gruppen består af, foruden dig selv, en analytiker, en praktikant/studentermedhjælper og en gruppeleder. Vi understøtter indkøb med analyser, værktøjer, tydelige processer og skarpe rapporteringer. Opgaverne er mange og forskelligartede i både omfang og kompleksitet, og det er helt centralt for gruppen at kunne eksekvere på såvel et operationelt, taktisk og strategisk plan.

Som specialist er du med til at videreudvikle, drive og formidle indkøbsrelateret analysearbejde. Med din nysgerrige og kritiske tilgang udfordrer du ”plejer” og byder ind med nye idéer og processer. Du sætter en stor ære i at levere dine opgaver og projekter til tiden og i høj kvalitet.

Du kommer til at sætte dig ind i mange forskellige problemstillinger, og du er motiveret af at supportere og rådgive dine kollegaer.

Dine konkrete arbejdsopgaver dækker blandt andet over:

  • Drive mindre udviklingsprojekter
  • Udarbejdelse af forskellige indkøbsanalyser
  • Supportere indkøberne på anskaffelser i millionklassen
  • Håndtere og systematisere komplekse datamængder i Excel
  • Udtrække og analysere på data fra ERP-system (SAP)

Erfaring med indkøbsanalyser og evner at sætte ting i kontekst

Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, som er kombineret med din erfaring med og interesse for indkøbsrelateret analysearbejde. Det er en fordel, men ikke et krav, hvis du har stiftet bekendtskab med offentlige indkøb. Du er en erfaren bruger af Excel, og du har en overordnet forståelse for indkøbsrelevante dimensioner i et ERP-system, ideelt set SAP.

Du arbejder selvstændigt, men er ikke bleg for at opsøge sparring og støtte, så snart behovet opstår. Du evner at sætte tingene ind i en større sammenhæng, og du trives i en omskiftelig hverdag, hvor prioriteterne kan ændre sig. Herudover har du gode evner i at videreformidle komplekst stof, som du formår at målrette til forskellige målgrupper, samt differentiere i relevansen for forskellige ledelseslag. Dette i form af oplæg og præsentationer.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”søg jobbet her”. Vi holder samtaler løbende og lukker rekrutteringen, når vi har fundet den rette kandidat. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte gruppeleder Sofie Skovgaard Lund på tlf. 30 67 47 45. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.


Energinet Koncernøkonomi og Business Support understøtter koncernen og koncernens forretningsenheder med ydelser inden for indkøb, compliance, regnskab samt økonomi og Facility Service. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job