Struk­tu­re­ret Con­trol­ler der kan styrke Ba­nedan­marks jour­na­li­se­rings­prak­sis


Er du stærk inden for journalisering i SharePoint, og er du god til at formidle teknisk viden på en forståelig måde?

I Banedanmark søger vi en Document & Compliance Controller, der kan understøtte, at vi lever op til journaliseringspligten. Arbejdet består blandt andet af systemsupport i SharePoint Online og F2 samt udarbejdelse af processer, brugerundervisning og stikprøvekontrol. Stillingen er placeret i teamet Dokumentation & Systemer, der består af en gruppe dedikerede og dygtige medarbejdere, der bl.a. har ansvaret for Anlægsdivisionens fildelingssystem, projekt- og porteføljesystem samt overdragelse af dokumentation ved projektafslutning.

Arbejdsstedet ligger i København i vores hovedkontor ved Kalvebod Brygge, som er nemt tilgængeligt, hvad end du er i bil, med tog eller på cykel.

Korrekt journaliseringspraksis samt tilpasning af projektsites

Som Document & Compliance Controller får du til at opgave at supportere Anlægs projektledere i brugen af SharePoint og F2. Dette indebærer tilpasning af projektsites, brugerstyring samt kommunikation til projekter, der sikrer, at SharePoint og F2 anvendes korrekt, så Banedanmark lever op til sin myndighedsrolle. De konkrete opgaver vil for eksempel være:

  • Instruktion i korrekt journaliseringspraksis og understøttelse af at journaliseringspligten overholdes (f.eks. projektmails, borgerhenvendelser og brugen af en SharePoint-baseret ændringslog)
  • Daglig drift af samarbejdsrum i SharePoint, så interne og eksterne medarbejdere kan arbejde gnidningsfrit og undgå forsinkelser i projekterne
  • Sikre, at 3D tegninger og modeller fra ProjectWise konverteres til PDF-format og derefter journaliseres på SharePoint
  • Sikre implementering af nye tiltag i SharePoint og F2, som Dokumentation & Systemers forlængede arm i projekterne. Derved sikres det, at Anlæg fortsat opfylder Banedanmarks krav om regeloverholdelsen i forbindelse med udvikling af løsningerne.

Erfaring med support af IT-systemer og en struktureret tilgang til opgaverne

Din uddannelsesbaggrund er ikke afgørende - du kan f.eks. have en IT-uddannelse, en uddannelse inden for kommunikation eller have en kontorbaggrund. Til gengæld ser vi gerne, at du:

  • Har erfaring med support af IT-systemer - gerne SharePoint og F2
  • Er god til at formidle teknisk viden på en forståelig og håndgribelig måde
  • Kan udarbejde kommunikationsmateriale til understøttelse af brugen af SharePoint og F2 (For eksempel flyers, PowerPoint præsentationer og vejledninger.)
  • Har en struktureret arbejdstilgang
  • Kan bevare overblikket og roen i en dynamisk organisation med mange interessenter og høje ambitioner.

Det er vigtigt, at du både er i stand til at supportere brugen af SharePoint og F2 samt kan have en mere udadvendt rolle, hvor du henvender dig til brugerne og sikrer, at de anvender løsningerne som tiltænkt samt følger de opsatte processer korrekt.

Løn

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/STAT, Danmark samt protokollat for kontorfunktionærer ansat ved Banedanmark. Som udgangspunkt er stillingen placeret i løngruppe 3, sats 2, Hovedstad, hvor basislønnen pt. udgør 29.332,00 kr. månedligt. Den endelige lønindplacering beror på en vurdering af de individuelle kompetencer og kvalifikationer. Udover basislønnen kommer pension og eventuelle lokale tillæg. 

Hvis du er akademiker, ansættes du i forhold til AC-overenskomsten, og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer. 

Ansøgning og kontakt

Vil du vide mere om stillingen, så kontakt Jesper Bjerring Ellegård. For at søge stillingen klikker du på ”søg jobbet her” og følger instruktionerne. Vi afholder løbende samtaler.

Jesper Bjerring Ellegård 

Fg. teamleder
E-mail
25 18 32 82

Ansøgningsfrist: 07-11-2021.


Banedanmark er en styrelse under Transportministeriet med over 2.000 medarbejdere. Vores hovedkontor ligger på Carsten Niebuhrs Gade 43 i København, men vi har dygtige og dedikerede medarbejdere i hele Danmark. Vi har ansvaret for den danske jernbane. Det betyder, at det er os, der styrer togtrafikken og informerer om den på skærme og højttalere på stationerne på fjernbanen.

Vi vedligeholder banen og udfører milliardstore jernbaneprojekter, der til sammen er med til at forme fremtidens bæredygtige jernbane.

Gem job