Project Manager


Brænder du for spændingsfeltet mellem teknologi, projektledelse og agil udvikling af organisationer? Drømmer du om at prøve kræfter med projektstyring af større projekter? Og kan du etablere det gode samarbejde mellem forskellige interessenter, så vi får succes med vores IT-leverancer? Så er du et godt bud på Telenors nye Project Manager.

”Som projektleder i mit team får du ansvaret for at drive nogle af de største og mest udfordrende projekter i forretningen. Det er en unik mulighed for at komme helt ind i maskinrummet på den udvikling, som telebranchen er i gang med lige nu”, Niels Langhoff – Head of TTN Delivery & Device Testning.

Du brænder for projektstyring og sikrer fremgang i opgaverne

I Telenor har vi igangsat flere større projekter, som vi nu søger en Project Manager til at varetage. Som vores nye kollega bliver du en del af TTN Delivery & Device Testning-teamet, som har til opgave at drive og facilitere projekter og taskforces via et agilt organisatorisk set-up. Den primære opgave er at sikre solid projektstyring samt sørge for, at interne og eksterne stakeholders overholder deres leverancer til projekterne. Rollen giver dig dermed både projektledelse af egne projekter samt delprojektledelse ifm. større strategiske projekter.

Du bliver ansvarlig for at drive flere projekter, så vi ser gerne, at du er god til facilitering, budgettering, kommunikation og driftsoverdragelse. En stor del af rollen handler om at sikre det gode samarbejde mellem forskellige interessenter. Derfor håber vi, at du har en diplomatisk tilgang til projektstyring, er lydhør og kan navigere mellem forskellige synspunkter, så vi i fællesskab når det bedste resultat.

Derudover vil nogle af dine opgaver være:

 • Planlægning, koordinering og eksekvering af projektmøder ud fra et agilt mindset
 • Opfølgning på AP’er og budgetter
 • Samarbejde og inddragelse af eksterne leverandører
 • Statusrapportering på projekter til relevante stakeholders
 • Forandringsledelse

Du er hundredemetermester i samarbejde og engagerer folk omkring dig

Vi håber, at du brænder for projektledelse og for at optimere måden, vi samarbejder på. Vi forestiller os, at du har en videregående uddannelse i bagagen, enten fra Cand.IT, Operation & Supply Chain Management, Project Management eller noget tilsvarende. Vi forventer ikke, at du allerede har flere års erfaring med projektledelse – vigtigere er det, at du interesserer dig for spændingsfeltet mellem det tekniske og det kommercielle. Samtidig håber vi, at du er typen som nemt sætter sig ind i komplekse processer og bevarer et struktureret overblik.

Som person er du udadvendt og god til at etablere relationer. Da ansvaret for projektformidling ligger hos dig, kommer du selvsagt med en god kommunikativ værktøjskasse og kan nemt kommunikere med forskellige samarbejdspartnere på tværs af organisationen. Endelig går du til dine opgaver med et positivt sind, et højt energiniveau og skaber resultater gennem tværgående samarbejde – ligesom, at du arbejder selvstændigt og sætter barren højt for at udvikle dig selv, dine projekter og dine omgivelser.

Derudover håber vi, at du kan nikke genkendende til flere af følgende:

 • Du kan bevare overblikket i komplekse projektprocesser, er omstillingsparat og detaljeorienteret
 • Du har, måske, kendskab til klassiske projektlederværktøjer som fx Stage/Gate, Waterfall, Kanban og/eller Scrum-modeller
 • Du er nysgerrig på teknik og kan nemt sætte dig ind i tekniske områder
 • Du taler og skriver flydende dansk og engelsk                

En arbejdsplads fyldt med fantastiske forbindelser

Du bliver en del af en dynamisk organisation, hvor der, på tværs af forretningen, venter dedikerede og kompetente kolleger, som kontinuerligt arbejder for at udvikle fremtidens teleselskab. Vi arbejder agilt, fokuserer indsatsområder ved hjælp af Kanban og praktiserer Tight-Loose-Tight som ledelsesfilosofi.

Du kommer til at indgå i et team, med mange forskellige kompetencer, som arbejder på tværs af vores kommercielle og tekniske områder. Vi har et godt arbejdsmiljø med fællesskab i højsædet og dagligdagen er kendetegnet ved højt humør, fleksibilitet og rig mulighed for at udvikle dine kompetencer.

Som arbejdsplads har vi fokus på at skabe Fantastiske forbindelser imellem hinanden og vores kunder. Med de nyeste løsninger og det mest effektive netværk skaber vi små mirakler i en verden, der aldrig står stille. Som mennesker er vi ligetil og udvikler hinanden. Vi udfordrer os selv og markedet ved at gå nye veje med vores innovative tankegang og teknologier. Vi er den digitale livsnerve, der forbinder mennesker, virksomheder og samfund.

Du er også velkommen til at læse mere om os her.

Interesseret?

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Niels Langhoff, Head of TTN Delivery & Device Testing, på tlf. +45 6050 7822. Du er også meget velkommen til at søge stillingen via linket her på siden senest d. 7. november 2021. Vi behandler ansøgninger og afholder samtaler efter annoncens udløb.


(English version)

Are you passionate about technology, project management and agile development of organizations? Do you want responsibility for planning and overseeing big IT-projects? And can you secure great collaboration between stakeholders, so we can deliver on our promises? Then you might be the new Project Manager in Telenor.

” Being a Project Manager in my team means responsibility for some of the biggest and most exciting projects in our organization. It’s a unique possibility to get hands on experience with the development that the Telco-industry are witnessing right now”, Niels Langhoff – Head of TTN Delivery & Device Testning

You are a dedicated Project Manager, who secures progress in our projects

There are multiple big IT-projects in Telenor right now, which is why we are hiring a Project Manager. As our new colleague, you will be part of the TTN Delivery & Device Testing-team who manage and facilitates our projects and taskforces through an agile organizational set-up. We aim to secure solid project management, and it is our job to get both internal and external stakeholders to deliver on time. Therefore, the role gives you responsibility for your own projects, but also parttime project management of bigger strategic projects across the company.

You will be responsible for multiple projects, so we hope that you have strong capabilities within facilitation, overseeing projects to ensure they are completed in a timely fashion within budget, great communication skills, and are able to secure a solid handover to operations. A big part of the job is about stakeholder management, so you should possess a diplomatic approach to project management, and can navigate between different opinions, so we’ll reach the best result.

Therefore, the main tasks within this position will surround:

 • Planning, coordination, and execution of project-meetings through an agile mindset
 • Follow up on actions points, prepare budgets, and monitor progress
 • Predict resources needed to reach objectives and manage resources in an effective and efficient manner
 • Collaborate with external suppliers
 • Keep stakeholders informed the entire way
 • Change Management

You have great interpersonal skills, and an engaging personality

We hope that you are passionate about project management and want to optimize the way we collaborate. We imagine that you hold a B.Sc. or M.Sc., in either IT Management, Operation & Supply Chain Management, Project Management or something similar. We do not expect you to bring several years of project management experience. What’s most important is, that you are driven by the possibilities between technology and the commercial areas of our business. At the same time, we hope that you understand how to optimize complex processes and see the bigger picture throughout the project period.  

You should have an outgoing personality and we hope that you are good at establishing relationships with different stakeholders on different levels of our company. Besides that, our new Project Manager should have a positive mindset, a high energy level and be capable of creating results through the right amount of designated project resource. At the same time you should be ambitious when it comes to your personal development, your projects and your surroundings.

On a professional level, competencies which will be an advantage are:

 • Knowledge about developing and managing a detailed project schedule and work plan
 • Knowledge about classic project management tools, like Stage/Gate, Waterfall, Kanban and/or Scrum-models
 • Are curious and passionate about technology
 • Fluent in English and Danish both in written and oral            

A job filled with Fantastic Connections

As a place of work, we have focus on creating fantastic connections between each other and our customers. With the newest solutions and the most effective network, we create small miracles in a world that never sleeps. Our way of work is primarily agile, and our management style is defined as Tight-Loose-Tight.

You will be part of a cool team, who prioritize collaboration and a great working environment. We have a fun, positive and energetic approach in everything we do.

As people we are straightforward and develop each other. We challenge ourselves and the market by moving in new directions with our innovative way-of-work and technologies. We are the digital backbone, which connects people, companies, and the societies we are a part of.

Interested?

If you want to know more about the position or the company, visit our webpage or contact Head of TTN Delivery & Device Testing, Niels Langhoff, on +45 6050 7822.  You are also very welcome to apply for the position on the link on this page. We would love to hear from you no later than the 7th of November 2021.

Gem job

Telenor
Publiceret: 19 October 2021

Arbejdssted

Location Aalborg