Tran­si­tion Manager til ATEA Managed Services


Vil du arbejde med outsourcing af IT-infrastruktur og implementering af vores nye kunder, så er ATEA Managed Services måske din fremtidige arbejdsplads?

Vi har et stærkt hold, og vi søger en Transition Manager til ATEA Managed Services til at supplere dette. Du får ansvaret for håndtering af nye og eksisterende kunder, der ønsker at placere deres eksisterende IT-infrastruktur i nogle af markedets mest kyndige hænder.

Jobbet

Som Transition Manager er det dit ansvar, at nye outsourcing kunder sikkert og effektivt bliver implementeret i ATEA. Du sikrer at transitionen foregår struktureret og planlagt i henhold til ATEAs projektledelsesmodel og transitionsproces. Du vil indgå i et team af ca. 12 Transition Managers i Ballerup, Aarhus og Riga. Vi sørger for at implementere eksterne samt interne projekter sammen med vores kompetente implementeringsteam og øvrige tekniske konsulenter.

Du får et tæt samarbejde med vores salgs- og solution design teams på tilbuds- og udbudssager. På implementeringsprojekter vil vigtige samarbejdspartnere være vores Servicedesk, Operations og andre af vores service-ejere. Endelig vil du, sammen med medarbejdere fra Service Delivery Management, køre parløb over for kunder og sikre, at deres behov bliver tilgodeset i Transitionsprocessen.

Succeskriterier

Som Transition Manager i ATEA forventer vi, at du:

 • Leverer transitionsprojekter til den aftalte tid, inden for den afsatte økonomiske ramme og med den rette indholdsmæssige og tekniske kvalitet
  • Etablerer den fornødne risikostyring på aktuelle projekter
  • Varetager ændringshåndtering samt rapporterer fremdrift og status til styregruppe
 • Leder interne projekter af taktisk/strategisk karakter
 • Løbende håndterer og kommunikerer med nøgleinteressenter internt og eksternt i organisationen
 • Motiverer teamet og styrer og planlægger arbejdsopgaver
 • Deltager i udbudsarbejde som repræsentant for Transition og udarbejder Transitionsplaner som en del af tilbuddet

Dine kvalifikationer

Vi forventer, at du som minimum besidder følgende kvalifikationer:

 • Du er en erfaren og kompetent projektleder, der har 5+ års erfaring med større IT-projekter, gerne i forbindelse med IT-infrastruktur
 • Du har et uddannelsesniveau svarende til en videregående uddannelse eller tilsvarende kompetencegivende dokumenteret erhvervserfaring
 • Du har en formel projektlederuddannelse eller er certificeret i projektledelse, f.eks. IPMA, PMP, Prince2 eller agil projektledelse som Scrum.
 • Du har en overordnet teknisk forståelse, som sætter dig i stand til at forstå og formidle projektleverancerne i en transition
 • Du kender til en drifts-/leverance organisation og har gerne en ITIL foundation certificering

Dine kompetencer

Vi forventer, at du som person kan:

 • Planlægge, organisere og strukturere – du evner at overskue komplicerede problemstillinger og prioritere opgaverne
 • Beslutte og iværksætte handling – du sikrer, at projektdeltagerne yder deres bedste, men samtidig er i stand til at skære igennem i udfordrende situationer
 • Kommunikere – du formår at kommunikere klart og effektivt med ledelse, kollegaer og kunder, såvel mundtligt som skriftligt på både dansk og engelsk
 • Overbevise og påvirke – med din personlige gennemslagskraft og solide faglige erfaring er du i stand til at håndtere interessenter og begå dig på CxO-niveau
 • Nå personlige og arbejdsrelaterede mål – du er vedholdende, resultatskabende og har en forretningsmæssig indstilling
 • Udvise proaktivitet - du har en god situationsfornemmelse
 • Samarbejde – du er empatisk, tillidsskabende og god til at sætte dig i andres sted

The place to be

Vi er et hus med uformel omgangstone og en flad organisationsstruktur. Vi lægger stor vægt på at være åbne, ærlige og direkte og forventer naturligvis det samme af vores medarbejdere. Derudover lægger vi også stor vægt på, at vores arbejdsdag frem for alt er sjov. Vi arrangerer en række sociale aktiviteter på tværs af organisationen, fx sommerfest, julefrokost, medarbejder Kick Off og sportsaktiviteter. 

Vi tilbyder fleksible personalegoder i form af pensionsordning, hospitalsforsikring, valgmuligheder på pc og mobiltelefon og en masse andre interessant ting. Du bliver en del af en succesfuld it-virksomhed, hvor du er omgivet af erfarne, dygtige og inspirerende kollegaer.

Vi håber, at du har lyst til at blive vores nye kollega og ser frem til at høre fra dig.

Ansættelsestidspunkt 

Snarest muligt.

Ansættelsessted

Ballerup eller Aarhus.

Kontakt og ansøgning

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Manager, Transition & PMO, John Davies Madsen på 3078 0742.

Ansøgningsfrist

Send din ansøgning og CV senest den 30. november 2021. Vi gør opmærksom på, at vi løbende indkalder til samtale og vi ansætter så snart den rigtige kandidat er fundet.

Vi ser frem til at høre fra dig!

Vi bygger Danmark med it

Sammen med vores kunder og samarbejdspartnere bygger vi et digitalt Danmark, vi kan være stolte af. Vi leverer skræddersyede it-løsninger, der fremtidssikrer og skaber værdi for vores kunders forretning. Vi gør det, fordi vi tror på, at it er og bliver den væsentligste drivkraft bag Danmarks succes. Med vores mere end 1400 medarbejdere har vi en stærk lokal tilstedeværelse med afdelinger fordelt over hele Danmark. Atea Danmark har den højeste internationale antibestikkelsescertificering; ISO 37001. Atea-koncernen er repræsenteret i hele Norden og Baltikum og noteret på Oslo Børs.

Gem job