FOA søger IT-for­ret­nings­kon­su­lent - til di­gi­ta­li­se­ring der gør en forskel

Vil du være med til at udvikle løsninger, der bidrager til at give FOAs medlemmer de bedste vilkår, forudsætninger og muligheder?
Digitalisering er en væsentlig brik i FOAs ambition om at sikre de bedste vilkår for vores medlemmer.
Det gælder både vores udadvendte og bagvedliggende IT-systemer. IT-systemerne er med til at sikre vilkårene, tilbyde god service og de rette ydelser til medlemmerne.

I FOA udvikler og vedligeholder vi selv IT-systemer inden for vores kerneområder, fordi vi tror på, at vores dybe kendskab til organisationen er en styrke.
Vi anvender standardsystemer til løsning af opgaver, der ligger uden for FOAs kerneområde.
Disse systemer integrerer vi ofte med vores egenudviklede systemer.

FOA IT står for arbejdet med at servicere og vedligeholde IT for forbundshuset, vores 36 afdelinger og FOAs A-kasse. FOA IT leverer den fælles teknologiske platform.
Vi er en afdeling på godt 70 medarbejdere fordelt på udviklere, IT-forretningskonsulenter, arkitekter, projektledere, driftsteknikere, supportere og ledere.
Vores udvikling sker i tværfaglige agile teams, hvor IT-forretningskonsulenter, systemudviklere og arkitekter arbejder tæt sammen.

Dine primære arbejdsområder

Som IT-forretningskonsulent fungerer du som brobygger mellem forretning og IT.
Derudover kommer du til at spille en nøglerolle i at omsætte forretningsbehov og lovkrav til IT-løsninger.
Dine konkrete opgaver vil blandt andet bestå af at planlægge, koordinere og gennemføre analyseaktiviteter, formulere kravspecifikationer, udarbejde løsningsdesigns, gennemføre tests og yde support.

Du kommer til at indgå i et af vores agile teams, der primært udvikler den bagvedliggende beregningsmotor der er kernen i vores A-kasse IT-løsning, og du vil også indgå i arbejdet med at udvikle skærmbilleder.
I arbejdet vil du deltage i alle faser af IT-udviklingen i et tæt samarbejde med kolleger i teamet og organisationens brugere.

Din baggrund er en af følgende:

  • Du har dokumenteret erfaring inden for A-kasseområdet, eksempelvis som IT-konsulent, sagsbehandler eller jurist
  • Du har dyb dokumenteret erfaring inden for forretningsudvikling og en lyst til at tilegne dig specialistviden på A-kasseområdet.

Måske har du allerede erfaring med:

  • udarbejdelse af kravspecifikationer, mini-specs, user-stories og use-cases
  • planlægning og gennemførelse af tests – eventuelt ISTQB certificeret
  • udarbejdelse af mock-ups, brugerinddragelse og tænke-højt-tests
  • at arbejde i et agilt udviklingsmiljø og indgå i arbejdsfællesskaber på tværs af IT og forretningen
  • at løse driftsproblemer og yde god support

Som person:

Er du god til at danne dig et overblik og arbejder struktureret og analytisk.
Du er en holdspiller, der tager ansvar og ejerskab for både dine egne og teamets opgaver. Du følger opgaver til ende og er samtidig god til at dokumentere og videndele.

Det er vigtigt, at du har evnen til at være fleksibel i samarbejdsrelationer og har en åben og præcis kommunikation, hvor du mestrer at formidle fagligt relevant viden til forskellige målgrupper.
Samtidig er det vigtigt, at du kan tilpasse dig nye opgaver, krav, processer og forventninger og generelt reflekterer over egen praksis.

Vi tilbyder:

Vi kan tilbyde dig et job i FOA IT - der er en del af FOAs forbundshus - med gode muligheder for specialisering, faglig fordybelse og deltagelse i større udviklingsopgaver.
Vi har et arbejdsmiljø, hvor vi tager vores arbejde dybt alvorligt, er ambitiøse og samtidigt har plads til gode grin.
Vi arbejder med en åben organisationskultur, der er præget af venlighed, tillid, mod, nysgerrighed og lysten til at hjælpe hinanden med at lære for derigennem at kunne skabe endnu bedre resultater i fællesskab.

FOAs forbundshus ligger i hjertet af København, lige ved Vesterport.

Løn- og ansættelsesvilkår aftales i henhold til intern overenskomst med en grundløn på løntrin 47 (den kommunale sektor) med mulighed for forhandling af individuelle tillæg efter kvalifikationer. Der er tilknyttet pensionsordning på 14 %, et frivalgtillæg på 3,61% og et ferietillæg på 3 %. Vi optjener efter 12 måneders ansættelse 7 ugers ferie, har massageordning/fysioterapi, motionskælder samt forskellige personaleforeninger.
Der er gode muligheder for løbende efteruddannelse.

Du kan høre mere om jobbet hos Sektionsleder Dan Henrik Nielsen på tlf. 31 21 61 26 eller Sektionsleder Nikolaj Due på tlf. 31 51 11 23.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning, CV, eksamenspapirer og eventuelt yderligere materiale som du sender via FOAs elektroniske rekrutteringssystem senest d. 28. november 2021.
Vi forventer at holde 1. runde ansættelsessamtaler i uge 49 og 2. rundesamtaler i uge 50 i 2021.

Gem job

FOA
Publiceret: 5. november 2021

Arbejdssted

Location København