IT Portfolio & Contract Ma­na­ge­ment


Energinet IT er i gang med en større forandringsproces, der vil ruste os bedre til fremtidens behov og leverancer. En transformation med stort fokus på at udvikle IT-organisationen, arbejde mere agilt og i endnu højere grad understøtte forretningens behov i form af løsninger, som driver den grønne omstilling.

Du får stor indflydelse på udvikling af forretning og -processer, som kan understøtte koncernens arbejde for at nå i mål med vores ambitiøse 2030-mål for den grønne omstilling.

Du bliver en del af en organisation, hvor fleksibilitet og arbejdsliv i balance står højt på dagsordenen. Du får tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt mellem at være på vores hovedkontor i Fredericia og hjemme.

Om jobbet

Dit ansvarsområde vil være IT Portfolio & Contract Management. Området har ansvar for IT’s porteføljestyring, contract management og IT-projektledere som arbejder på større anlægsprojekter i organisationen.

Områdets opgaver består blandt andet i at sikre effektiv gennemsigtig porteføljestyring på tværs af IT-forretningen og sikre samarbejdet på disse områder med væsentlige interessenter i Energinet. Hertil er afdelingen en solid sparringspartner for hele Energinet IT på tværs af centre og teams og bidrager til at se tværgående sammenhænge og afhængigheder. Du får her en vigtig rolle i forhold til at skabe transparens omkring IT’s leveranceevne og dermed overholdelse af aftaler.

For at lykkes i rollen skal du motivers af at opbygge en A-PMO-funktion, som skal kunne bygge bro mellem en agil IT-organisation og traditionel økonomisk projekt-governance. Dette indebærer blandt andet opbygning og rekruttering til funktionen.

Du får generelt en bred kontaktflade, ikke blot i IT men i hele Energinet-koncernen.

Som leder er du relationsskabende og en rollemodel for dit team

For at lykkes i rollen er det nødvendigt med erfaring med opbygning af PMO-funktion i en agil kontekst.

Du har en god forretningsforståelse og gode relationelle evner, så du nemt kan skabe gode samarbejdsrelationer på tværs af IT og hele Energinet. Udvikling og innovation er nøgleord i din tilgang, og du har samtidig evnerne til at bringe opgaverne helt i mål. Desuden trives du med at arbejde i et travlt miljø med varierende arbejdsdage og -opgaver, og du formår at bevare overblikket på trods af høj fart og krav om hurtige og professionelle leverancer.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”søg jobbet her”. Vi tager løbende kandidater ind til samtale og lukker rekrutteringen, når vi har fundet den rette kandidat – så vent ikke for længe med at sende din ansøgning. Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte HR Business Partner Maj Norman på telefon 5215 9116. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.


Energinet IT understøtter koncernen og koncernens forretningsenheder med it-udvikling og -drift. IT skal sikre, at Energinets forretningsprocesser understøttes effektivt og sikkert med informationsteknologi. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job

Energinet
Publiceret: 8. november 2021

Arbejdssted

Location Fredericia