Product Designer (UX/UI) til En­ga­geXa­ct


Vil du være med til at designe fremtidens digitale produkt til borgerinddragelse? Kan du tage et stort ansvar i et lille tværfagligt produktteam, hvor I sammen løfter hele udviklingsprocessen fra ideer til færdige releases, der skaber værdi? Så er det måske dig vi søger til stillingen som Product Designer (UX/UI) til vores nye produktteam omkring EngageXact.

Rambøll EngageXact er et nyt digitalt produkt, der hjælper beslutningstagere med at engagere borgere i ideudvikling, kommentering og prioritering af handlingsforslag for at inspirere og kvalificere beslutningsprocesser med henblik på at skabe bæredygtige forandringer i samfundet.

Om et år vil du vide, at du er en succes hvis…          

 • Du driver research og product discovery aktiviteter i tæt samarbejde med dit produktteam for at skabe en fælles forståelse for kunders og brugeres behov og for løbende at validere løsningsforslag.
 • Du tager ejerskab for hele brugerrejsen og følger den fra idégenerering, prototypefremstilling og brugertest, til implementering i produktet og opfølgning hos brugerne.
 • Du fortæller om dit arbejde på en inspirerende måde og du tilpasser dine fortællinger til forskellige modtagergrupper.
 • Du føler dig tryg ved at samarbejde med din Product Manager, udviklere og andre interessenter om at sætte retningen for produktet
 • Du er komfortabel med autonomi og guider aktivt andre designere indenfor områder hvor du selv står stærkt.
 • Du inspirerer og er inspireret af andre designere til at skabe en kultur båret af oprigtighed, kvalitet og faglig udvikling og du bidrager aktivt til samarbejde og vidensdeling i vores design community of practice, Designlauget.
 • Du modtager og efterspørger feedback fra dine tværfaglige kolleger for at forbedre arbejdsprocesser og kultivere relationer.
 • Du bidrager aktivt til vores designsystem, Rambo, gennem dit arbejde med designkomponenter og interaktionsmønstre.
 • Du promoverer design thinking i organisationen og skubber til rammerne for innovation og effektivitet i dine design processer.

Følgende kompetencer gør dig til den rette ansøger

 • Erfaring med at indgå i et agilt produktteam og samarbejde om at levere succesfulde brugsoplevelser
 • Stærk portfolio der viser brugen af best-in-class interaktions- og visuelt design der driver brugerengagement
 • Erfaren bruger af Adobe XD, Sketch eller Figma (vi bruger XD)
 • Veludviklet æstetisk sans kombineret med en holistisk UX-forståelse.
 • Solid forståelse for balancen mellem brugerbegejstring, anvendelighed og det teknisk mulige.
 • Nysgerrighed og passion for at stille de rette spørgsmål og udnytte alle relevante ressourcer, såsom brugerresearch og analytics, til at finde løsninger på komplekse problemer. 
 • Iværksætter-mindset og proaktivitet i forhold til at guide strategisk tænkning.

Der er bonuspoint hvis…

 • Du har erfaring med at engagere specifikke brugertyper til handling ved hjælp af fx persuasive design.
 • Du har erfaring med eller interesse for interaktive kortløsninger
 • Du tidligere har arbejdet med tekniske produkter og datavisualisering
 • Du har erfaring med Google Material Design

Rambøll EngageXact

Rambøll EngageXact er et nyt digitalt produkt, der gør det muligt at involvere borgere i beslutninger som påvirker deres liv. Gennem EngageXact får organisationer indsigt i borgernes ideer og holdninger til projekter, løsninger og indsatser etc. Platformen hjælper beslutningstagere med at tage højde for og handle på baggrund af input fra de mennesker, som påvirkes af beslutningerne.

Vi arbejder målrettet med at digitalisere viden og erfaring fra vores eksperter inden for borgerinddragelse. Ambitionen er at det skal være lettere og mere effektivt at gennemføre inddragende processer, der understøtter diversitet og inklusion i deltagergruppen med sigte på at organisationer kan træffe beslutninger på det bedst mulige grundlag.

EngageXact lanceres som produkt i 2022 i Norden og er en del af Rambøll Xact-familien, hvor Skandinaviens førende værktøj til gennemførelse af spørgeundersøgelser, SurveyXact, indgår. Du kan læse mere om vores produkter her: http://www.surveyxact.dk/produkter/.

Velkommen til vores Management Consulting division

Rambøll Management Consulting er en af de største rådgivningsvirksomheder i Norden med en stærk historie inden for udvikling af den offentlige sektor. Med 500 eksperter klæder vi topvirksomheder og offentlige kunder på til at handle i en bæredygtig fremtid. Vi er især efterspurgt, fordi vi kombinerer managementrådgivning med tekniske kompetencer.

Rambøll i Danmark

Rambøll er Danmarks førende ingeniør-, design- og rådgivningsvirksomhed. Vi er flere end 3.500 eksperter på 13 kontorer i hele landet, der arbejder passioneret for at skabe løsninger inden for byggeri, transport, arkitektur & byudvikling, vand, miljø, energi og management consulting. Hos os kan du være med til at skabe innovative og bæredygtige løsninger for vores kunder, borgere og samfundet.

Sådan ansøger du

Ansøg online. Vedhæft dit CV, portfolio, motiveret ansøgning og relevante dokumenter. Vi indkalder løbende til samtaler. Vi glæder os til at læse din ansøgning. Deadline: søndag d. 5. december 2021.

Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte Manager Carina Michelle Christensen på telefon 51616336.

Gem job