HR-PROFIL MED FOKUS PÅ TILTRÆKNING, REKRUTTERING OG ONBOARDING


Vil du arbejde med at tiltrække, rekruttere og onboarde fremtidige medarbejdere til at drifte og udvikle nogle af de vigtigste it-systemer i Danmark? Vores it-organisation er i gang med en større forandringsproces, der vil ruste os til fremtiden - en transformation med stort fokus på at udvikle it-organisationen, arbejde mere agilt og understøtte den grønne omstilling ved at koble teknologi og forretning. Det kræver mange nye kolleger at nå vores ambitiøse 2030-mål for den grønne omstilling, og nu har du en chance for at blive en del af holdet. Vi søger en ny kollega med vilje og evne til at udfylde en rolle målrettet vores it-organisation i en tidsbegrænset projektansættelse, der som udgangspunkt løber i hele 2022.

Du bliver en del af en organisation, hvor fleksibilitet og arbejdsliv i balance står højt på dagsordenen. Du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt med at være på vores hovedkontor i Fredericia og hjemme.

Fokus på IT - og kun IT

Du indgår i et tæt samarbejde med HR Business Partner for IT, og du tager ejerskab på alt, der vedrører tiltrækning, rekruttering og onboarding i vores it-organisation. Udvikling og eksekvering sker i et tæt samarbejde med it-organisationen, og du kan læne dig op ad de eksisterende processer, koncepter og programmer, der udvikles og driftes af dine kolleger i Team Talent & Udvikling, som også er en del af HR. Men du har bolden og sikrer udvikling og organisatorisk forankring af aktiviteterne, skaber den overordnede plan på området og mere konkret koordinerer og afvikler de aktiviteter, der kan gøre en forskel.

Fokus i jobbet er tredelt men har udelukkende vores it-organisation som sigte:

  • EMPLOYER BRANDING: Øge synlighed og kendskab til Energinet IT i relevante målgrupper med henblik på at forbedre vores talentpulje af kandidater. Fx gennem eksternt samarbejde med uddannelsesinstitutioner, online-tilstedeværelse og -kampagner samt fokuserede talent-forløb (praktik, studentermedhjælper, graduates osv.)
  • REKRUTTERING: Gennemføre end2end rekrutteringsforløb i tæt samarbejde med vores rekrutterings-team og sammen med ansættende leder.
  • ONBOARDING: Sikre effektiv og kulturskabende onboarding, som gør en forskel med fokus på time-to-performance.

Erfaring med rekruttering og kendskab til agile metoder

Du har en relevant akademisk uddannelse og har opbygget dine første erfaringer med struktureret og professionel rekruttering - og har således forståelse for koblingen til arbejdet med employer branding samt effektiv og forretningsorienteret onboarding. Vigtigst af alt har du en brændende motivation for at tage et nyt skridt i din karriere og udvikling, og du evner at tage ansvar for din egen portefølje af opgaver inden for de nævnte områder.

Du behøver ikke have været i en decideret it-organisation, men jobbet kræver kendskab med agile metoder, organisationsformer og projektmodeller. Du udvikler og leverer initiativerne i et tæt partnerskab, så du er en dygtig kommunikator. Du er initiativrig, udviklings- og resultatorienteret, men kan samtidig sikre detaljerne i en god plan, som skaber fremdrift i en hverdag med mange bolde luften. Den ene dag udvikler og designer du, og den næste dag er du involveret i en rekrutteringsproces, og det er derfor vigtigt at kunne drifte og levere begge dele. Du er god til at samarbejde på alle niveauer og opbygge tætte relationer, som gør dig i stand til at komme tæt på mennesker omkring dig.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”søg jobbet her”. Vi holder samtaler løbende og lukker rekrutteringen, når vi har fundet den rette kandidat, så vent ikke for længe. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Chef Specialist & Teamleder Lars Bak Pedersen på telefon 30 58 47 22 eller HR Business Partner Maj Norman på telefon 52 15 91 16. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk. Jobbet er med tiltrædelse pr. 1. februar 2022.

Ansøgningsfrist: 30. november 2021.


Energinet varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vi er en selvstændig offentlig virksomhed med ca. 1300 engagerede og højt uddannede medarbejdere. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job