Pro­gram­test­ma­na­ger til Bo­lig­pro­gram­met/Ejen­doms­skat­ter


Har du lyst til at sætte retning for og varetage den overordnede styring af Boligprogrammets testopgaver? Kan du stille krav til og overse leverandørernes test? Kan du lede og planlægge komplekse end-to-end tests på tværs af flere systemer og sikre at testcases, testdata og testmiljøer går hånd-i-hånd? Og har du lyst til at være en del af et attraktivt og dynamisk arbejdsmiljø, hvor vi med et stærkt forretningsfokus udvikler og implementerer fremtidens it-løsninger i skatteforvaltningen? Så er det dig, vi søger!

Boligprogrammet

Boligprogrammet er et af de store strategiske programmer under Skatteministeriet, som skal sikre at ny beskatningslovgivning på ejendomsområdet kan implementeres over de kommende år. Et særligt fokusområde for programmet er kvalitetssikring og test, hvor både leverandørernes egne test, automatiseret test og tværgående end-to-end tests er i fokus.

Spændende opgaver venter dig

Som Programtestmanager varetager du den overordnede styring af programmets testopgaver, og den faglige ledelse af programmets testorganisation. Du bliver en del af et af den offentlige sektors mest forretningskritiske og spændende forretnings- og it-udviklingsprogrammer på en dynamisk arbejdsplads, hvor du både skal spænde over testopgaver i vores legacysystemer og i nyudviklede systemer. Du kommer til at arbejde med følgende:

 • Opbygge testorganisation i Boligprogrammet, og lede testteams på tværs af flere leverandører og interne enheder – både ny-udvikling og legacy.
 • Udarbejde og implementere teststrategi med anvendelse af risikobaseret testtilgang på produktrisikoanalyser og høj grad af testautomatisering.
 • Varetage ledelse af hele testforløbet - testplanlægning, testeksekvering og testrapportering, herunder også kravstille og sikre gennemførelse af test hos vores leverandører, med henblik på at sikre transparens og høj kvalitet i testen.
 • Opbygge et relevant testmetodeapparat i programmet og sikre, at det til stadighed vedligeholdes.
 • Facilitere testworkshops - både interne og med leverandører, lede arbejdet med at udarbejde testdata, og indgå i tæt dialog med leverandørernes arbejde med at etablere de rette testmiljøer.

Dine kompetencer og erfaringer

Som Programtestmanager forventer vi at du bringer solid erfaring indenfor test og kvalitetssikring og kan bistå med at levere løsninger i høj kvalitet til sagsbehandlere og borgere. Du er passioneret om kvalitetssikring og test, og du har en erfaring som programtestmanager fra andre store komplekse programmer, gerne med flere leverandører. Vi tænker, at du har følgende kompetencer og erfaringer:

 • Relevant kandidat eller mastergrad.
 • Relevante certificeringer indenfor testmanagement, fx ISTQB eller TMap.
 • Mindst 5 års erfaring med testmanagement.
 • Erfaring med at lede test teams, inklusive leverandørtestteams.
 • Erfaring med risikobaseret test inkl. produktrisikoanalyser.
 • God forståelse for komplekse end-to-end testforløb på tværs af flere leverandører.
 • Stærk til kommunikation, såvel skriftligt som mundtligt, og god til interessanthåndtering og ledelsesrapportering.
 • Erfaring med at analysere behovet for og lede udarbejdelsen af testdata.
 • Erfaring med anvendelse af testmetode og testværktøjer.
 • Erfaring med at indgå i både traditionelle (vandfald) og agile programsetup.
 • Flydende på dansk.

Du bliver en del af kontoret Udvikling Bolig

I Boligprogrammet er vi organiseret i tre kontorer, hvor vi i kontorernes sammenhæng har valgt at fokusere på at skabe en fælles faglighed. Kontoret Udvikling Bolig består derfor af Arkitekter, Testmanagere, Testere og andre tekniske roller indenfor programmet. Vi arbejder i høj grad sammen og på tværs af Boligprogrammets fire leverancespor.

Vi tilbyder en spændende og innovativ arbejdsplads præget af tæt samarbejde på tværs af Boligprogrammet, og vi har en høj vilje til at ville lykkes med opgaven. I kontoret har vi et godt sammenhold med en uformel omgangstone – samtidig med, at vi tager ansvar og har ambitioner om hele tiden at forbedre os.

Ansøgning og kontakt

Ansøgning med CV og relevante dokumenter bedes sendt via linket ”Søg jobbet her” senest d. 01.12.2021. Spørgsmål besvares gerne af kontorchef Simon Elbæk Munk på tlf. 72 38 98 01.

Vi afholder løbende samtaler. Der vil indgå personlighedsanalyse og logisk test i forbindelse med rekrutteringsforløbet.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.  

Dit arbejdssted vil være Nybrovej 110, 2800 Kgs. Lyngby. Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner.  

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Gem job