For­ret­ning­sud­vik­ler til Kap­it­al­marked­sud­vik­ling


Er komplekse processer, komplicerede finansielle instrumenter og kapitalmarkedsregulering nogle af de ting, du ønsker at arbejde med og ikke mindst dygtiggøre dig i? Så kig lige dette opslag igennem, og se om ikke det er hos os, din karriere skal fortsætte eller starte.

Vi søger en bred forretningsudvikler til Jyske Banks område for kapitalmarkedsudvikling – CMD – i squad (team) ”Trading & Settlement”, hvor vi understøtter hele værdikæden, når det drejer sig om handler og afvikling i Jyske Bank.

Jobbet

Da vores ”kunder” kan være alle led af kapitalmarkedsværdikæden – herunder Jyske Markets, Jyske Banks område for handel og risikostyring med finansielle produkter – vil det være relevant hvis du har indsigt i, eller erfaring med, finansmarkederne og de finansielle instrumenter, der handles i et moderne kapitalmarkedsområde.

Ansvarsområderne og opgaverne spænder meget bredt i squad Trading & Settlement, men er centreret omkring kapitalmarkedsværdikæden – fra en kunde får en pris, til handlen er afviklet, bekræftet og indberettet til de relevante myndigheder. Paletten af systemer og processer er omfangsrig, og den rette kandidat har derfor en nysgerrig hjerne, som nyder at lære nyt og gerne vil være en ”specialiseret generalist”. En stor del af T&S’ værditilbud til organisationen er vores indsigt i, og ansvar for, den systemmæssige understøttelse af regulering i værdikæden, herunder især MiFID og EMIR. Vi deltager i kravstillelse, prioritering, udvikling og implementering af nye lovmæssige tiltag (eks. den kommende EMIR ReFit) i samarbejde med vores IT-leverandør, Bankdata og de øvrige medlemsbanker i fællesskabet.

Squadet T&S har yderligere en stor rolle i udviklingen, strategien og implementeringen af Jyske Banks kapitalmarkedssystem, MX.3, som er implementeret over en femårig periode.

Det primære jobindhold vil være:

 • Deltagelse i nyudvikling og vedligeholdelse af nye og nuværende IT-systemer, herunder test.
 • Fortolkning af lovtekst, tekniske standarder og sektorkrav med det formål at kravstille til IT-leverandørerne – såvel eksternt som internt i organisationen.
 • Intern konsulent i form af sparring, prioritering og behovsafklaring hos vores ”kunder”.
 • Være nysgerrig på ”discovery”-arbejde og stille spørgsmål ved status quo.

Kollegerne og organisationen

Jyske Banks udviklingsorganisation er gået ”all in” på de agile udviklingsprincipper, og squadet T&S hører til under Triben (området) Capital Market Development (CMD), hvor vi er knap 50 kolleger. Vores primære opgave er at understøtte hele værdikæden omkring Jyske Markets’ aktiviteter - primært med IT-løsninger såvel egenudviklede som eksterne. Squadets ansvar spænder bredt og består af forskellige uddannelsesmæssige profiler, som alle fungerer som forretningsudviklere. Fælles for de fleste er en finansieringsfaglig uddannelse. Vi sidder fysisk ved siden af handelsområdet.

Som Tribe og Squad kan vi derfor tilbyde:

 • Højt fagligt miljø - både på forretningsforståelse og IT-værktøjskassen.
 • En organisation, som har fokus på en dagligdag med godt humør og kontinuerlig udvikling.
 • Mulighed for at komme helt ned i maskinrummet på en kapitalmarkedsværdikæde.
 • Bliv en del af et team, som har fingrene i mange forskellige faglige aspekter.

Din profil

Vi søger ikke en bestemt uddannelsesmæssig profil. Du kan være cand.oecon., cand.scient.oecon., cand.merc. FIN/FIB, eller noget helt fjerde. Det vigtigste er, at du:

 • Er analytisk dygtig og struktureret i din opgaveløsning.
 • Er nysgerrig på sammenhænge i arbejdsprocesser, lovgivning og IT-understøttelse.
 • Det er en fordel, hvis du har kendskab til kapitalmarkedsværdikæden.
 • Kan omsætte og perspektivere behov til værdiskabende løsninger, som flytter organisationen.
 • Trives med både komplekse opgaver og sammenhænge i et helhedsperspektiv.

Ansøgning

Ansøgnisfristen er d. 6 december 2021.

Senior HR Partner Karsten Seeberg vil tage sig af din ansøgning.

Gem job