Ap­pli­ka­tions-manager


Vil du arbejde med at vedligeholde og udvikle vores applikationer? Er du en haj til open source løsninger, og vil du være med på et hold af superskarpe kolleger?

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) er den drivende kraft i arbejdet med at bringe offentlige data i spil effektivt og innovativt til gavn for samfundet. Vi samler, udvikler og distribuerer centrale data om vores land og sikrer, at de er let tilgængelige og kan kombineres på tværs. Styrelsen er en del af Klima-, Energi- og Forsyningsmini­steriet, som står i spidsen for arbejdet med at reducere udledningerne af drivhusgas med 70 pct. i 2030. Styrelsen arbejder for, at den grønne omstilling fremmes og understøttes af data.

Data skal understøtte SDFE’s strategi om kombinerbarhed af data med andre offentlige og private data på en robust og lettilgængelig måde for de mange anvendere. På den måde bidrager data til at modernisere og effektivisere den offentlige sektor og til at skabe vækst i den private sektor.

Til at håndtere disse data anvendes forskellige applikationer, der skal håndteres professionelt, efter tidssvarende teknologier og standarder samt i henhold til SDFE’s sikkerhedspolitik.

Du bliver Applikations-manager i ”Databank”-kontoret i SDFE. Som vores nye kollega får du til opgave at sikre, at de applikationer, som kontoret anvender og har ansvaret for, løbende er i god stand. Kontoret tilstræber at anvende standardiserede open-source løsninger hvor det er muligt.

Dine opgaver

Du får som primær opgave at sikre drift og vedligehold af Databank-kontorets applikationsportefølje, herunder at

 • Overvåge, fejlfinde og evt. fejlrette kontorets applikationer
 • Planlægge og udføre test af opdaterede og nye applikationer
 • Kommunikere om opdateringer og nye applikationer
 • Foretage installation af nye applikationer
 • Vedligeholde installations- og driftsdokumentation
 • Sikre at krav om web-tilgængelighed, forordning om databeskyttelse mm. overholdes
 • Samarbejde med kontoret ”Forretningsunderstøttelse og IT” så styrelsens IT-arkitekturprincipper overholdes
 • Samarbejde med Statens IT omkring bestillinger af servere, portåbninger m.v.

Du vil indgå i én af kontorets to funktioner, hvor vi håndterer grundlæggende data på en standardiseret måde, og hvor du både skal stille krav i forhold til dataleverancer og samtidig gøre det så nemt som muligt at aflevere data.

Din profil

Vi forestiller os, at du har en baggrund som systemadministrator, it-supporter, datatekniker eller et beslægtet felt.

Du må du gerne have:

 • Bredt kendskab til computernetværk, installation og administration.
 • Forståelse for at integrere applikationer i den samlede IT-arkitektur.
 • Evnen til at være opdateret med den nyeste softwareudvikling.
 • Systematisk ved oprettelse og vedligeholdelse af dokumentation.

Det vil være en fordel – men det er ikke et krav – at du også har programmeringserfaring og f.eks. kan bidrage til eller fejlrette eksisterende open-source løsninger.

Du arbejder struktureret, trives både med at arbejde i et team og selvstændigt, du kan arbejde både i udviklings- og driftsmiljø og er løsningsorienteret.

Både erfarne og nyuddannede opfordres til at søge.

Om kontoret

Du indgår i kontoret Databank, hvor vi er 19 højt specialiserede kolleger. Kontoret er præget af teamånd, videndeling og samarbejde. Vi har en uformel omgangstone præget af humor og ”højt til loftet”. Ledelsesmæssigt lægger vi vægt på en åben dialog, fokus på ejerskab og engagement i forhold til opgaverne samt en god balance mellem arbejde og fritid. Du får gode muligheder for at udvikle dig fagligt og personligt.

Løn- og ansættelsesvilkår 

Du bliver ansat efter gældende overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg. Ansættelsesområdet er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med tilhørende insti­tutioner. Tiltrædelse pr. 1. februar 2022 eller efter aftale.

Ansættelsesstedet er Rentemestervej 8, 2400 København NV.

Yderligere oplysninger kan fås hos kontorchef Hanne Majken Andersen tlf. 7254 5938 eller funktionsleder Peter West-Nielsen tlf. 7254 5159.

Du søger stillingen online på vores jobportal via linket ”Søg jobbet her” nederst på siden. Vi skal have dine oplysninger, ansøgning og CV senest d. 26. november 2021. Samtaler forventes afholdt i uge 48 og 50.

Ministeriet ønsker at fremme mangfoldighed, hvorfor alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Viden om data der effektiviserer og skaber vækst

Vi skaber effektiviseringer i den offentlige sektor og vækst i samfundet gennem udbygning af den nationale datainfrastruktur og anvendelse af data, hvor nytten er størst. Vi har fokus på, at data er lettilgængelige via en sikker distribution, og at data kan deles og anvendes af mange på tværs af den offentlige og private sektor. Vi lægger i vores arbejde stor vægt på fællesoffentlige samarbejder og udviklingen af tværoffentlige digitale sammenhænge for data.

Læs mere på www.sdfe.dk
Følg os på LinkedIn.

Gem job

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Publiceret: 11. november 2021

Arbejdssted

Location København