Ap­pli­ca­tion Manager til Koncern IT


Gør en forskel på et spændende område – vi har brug for dig!

Vi søger en Application Manager til Det Præhospitale Område, hvor vi blandt meget andet håndterer applikationerne for regionens vagtcentral, ambulancer m.v. Det er et spændende område i rivende udvikling, og hvor mange store projekter venter i pipelinen de kommende år. Der er fart på, og det kræver derfor af dig, at du er en rolig profil, der ikke lader dig rive med. Du skal kunne træffe hurtige og velovervejede beslutninger, og samtidig beholde overblikket.

Med Koncern IT som arbejdsplads, vil du få stort ansvar og medbestemmelse. Der er højt til loftet, en uformel tone og mange gode og dedikerede kollegaer. Du vil sammen med to applikationsspecialister håndtere områdets opgaver. Det forventes du som Application Manager, har det overordnede overblik over opgaverne på området, men du vil i meget tæt samarbejde med de to applikationsspecialister beslutte, hvordan I prioriterer jeres opgaveløsning både på kort sigt (KanBan) og i et længere perspektiv (Roadmap).

Du skal løfte opgaver, der spænder lige fra kontrakt- og leverandørstyring, licensstyring, ændringshåndtering, roadmap udarbejdelse, kravsspecificering og sagshåndtering samt diverse ad hoc opgaver relateret til området. Endvidere vil du blive involveret i opgaver, der har en mere projektorienteret tilgang og du vil ligeledes skulle drive mindre projekter samt deltage i større projekter med din viden.

Hovedparten af dine opgaver vil skulle løses gennem samarbejde med kollegaer i Koncern IT fx forretningskonsulent, arkitekter, infrastruktur mv. samt ikke mindst ledere og medarbejdere på Præhospitalt Center. Det er derfor vigtigt du vægter kommunikation, samarbejde og konstruktiv dialog højt, og forstår vigtigheden af alles input til opgaveløsningen – du er afhængig af den.

Som Application Manager skal du kunne sikre og bevare overblikket over både drift og udvikling - også når det går stærkt. Du påtager dig rollen med at involvere den relevante ledelse, sikre opbakning og beslutninger i rette tid samt at indgå i et tæt og loyalt samarbejde med både interne og eksterne interessenter.

Du ansættes i Koncern IT med arbejdsplads i Ringsted, men må forvente en større mængde arbejdsdage på Næstved Sygehus, hvor Præhospitalt Centeret er placeret – formentlig på ugentlig basis.

Vi forventer, at du besidder flere af følgende faglige kompetencer:

 • Erfaring med koordinering eller faglig ledelse af mindre teams
 • Håndtering af forretnignsbehov. Indgå i dialog om afdækning og skitsering af løsningsmuligheder
 • Erfaring fra projektdeltagelse eller projektledelse
 • Erfaring med Contract Management
 • Erfaring med leverandørstyring
 • Kendskab til ITIL principper eller er ITIL certificeret
 • Erfaring med drift og vedligehold af applikationer
 • Har du kendskab til arbejdet i en politisk styret organisation er det en fordel men ikke et krav
 • Har du erfaring med Præhospitalt Center eller sundhedsvæsnet er det ligeledes en fordel, men ikke et krav

Derudover lægger vi stor vægt på følgende personlige kvalifikationer:

 • Arbejder proaktivt og selvstændigt og tager ansvar for at opgaverne bliver løst
 • Kan fokusere på helheden og samtidig arbejde i dybden med de enkelte opgaver
 • Arbejde selvstændigt, gennemskue opgavens karakter og involvere relevante parter i løsningen
 • Kan agere som facilitator, både internt og eksternt
 • Gode formuleringsevner både mundtligt og skriftligt
 • Kan agere professionelt, er selvledende og er god til at få andre med på opgaverne
 • Forandringsparat, ser muligheder og undersøger proaktivt den information, der er til rådighed
 • Kan se og foreslå løsninger, uden at alle detaljer er tilgængelige
 • Er mobil ift. væsentlig mødeaktivitet på Næstved Sygehus

Besidder du flere af ovenstående kompetencer, er det måske dig, vi leder efter.

Om Koncern IT

Koncern IT er Region Sjællands fælles it-organisation med ca. 400 medarbejdere. Vi leverer digitale løsninger til regionens virksomhedsområder og i særdeleshed til regionens sygehuse. Vi råder over moderne kontorfaciliteter i tilknytning til vores datacenter i Ringsted, tæt på Ringsted station og motorvejen. Og vi er med vores supportorganisation placeret på regionens sygehuse tæt på mange af vores 19.000 brugere. Vi har et uformelt og udviklende arbejdsmiljø, og vi holder os ajour med trends og teknologiske fremtidsmuligheder og kombinerer det med løbende kompetenceudvikling.

Koncern IT ønsker at være en stærkt serviceorienteret organisation. Vi arbejder efter værdisættet FLER – Forandringsparat, Loyal, Engageret, Respektfuld og forventer, at nye kollegaer konstruktivt vil bidrage til, at vi får FLER gode arbejdsdage.

Du kan læse mere om Koncern IT på regionens hjemmeside: http://www.regionsjaelland.dk/koncern-it

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst efter principperne om ny løn. Arbejdstid er 37 timer inkl. frokost med flekstidsordning.

Skulle du have spørgsmål til stillingen eller Koncern IT generelt, er du velkommen til at kontakte teamleder Gitte Ramløse på giram@regionsjaelland.dk eller på 93 56 77 79. Gitte er teamleder for det Parakliniske team i IT Applikationer, og hende du vil referere til.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende. Sidste frist for indsendelse af ansøgning 3. december 2021.

Kontaktperson:

Navn: Gitte Ramløse
Stilling: Teamleder
E-mail: giram@regionsjaelland.dk
Telefon: 93567779

Gem job