Spe­ci­a­li­ster til at kva­li­tets­sik­re medicinsk software


Vil du være med til at sikre den digitale patientsikkerhed i Region Midtjylland? Så har du mulighed for at bidrage til at etablere en ny enhed, som skal kvalitetssikre medicinsk software i henhold til MDR-forordningen. Og har du erfaring inden for risikostyring og usability-test, så send os din ansøgning, så vi sammen kan løfte opgaven.

Bliv en del af et miljø, hvor faglighed og samarbejde er i centrum

MDR-forordningen skal øge patientsikkerheden og sikre ensartede standarder for udvikling, produktion og anvendelse af medicinsk udstyr i Europa. Derfor er de krav, som er forbundet med at udvikle medicinsk software øget. For at imødekomme det etablerer vi en kvalitetsenhed med fem medarbejdere, som du kan blive en del af. Vores fornemste opgave bliver at drive kvalitetsaktiviteterne i samarbejde med den øvrige organisation.

Vi er tre medarbejdere og søger yderligere to kollegaer til primært følgende opgaver:

  • Rådgive og vejlede om kravene i MDR-forordningen
  • Udforme, implementere og vedligeholde et koncernfælles quality management system (QMS)
  • Aktivt bidrage til at kvalitetssikre medicinsk software i udviklingsfasen
  • Facilitere risikoworkshops og udarbejde risikoanalyser for medicinsk software
  • Planlægge, gennemføre og afrapportere i forhold til usability-tests og audit-forløb
  • Udarbejde ledelsesrapportering af relevante kvalitetsdata

Du trives med pionerånd og komplekse opgaver

Jobbet kræver et godt overblik og evnen til at se sammenhænge i mange komplekse arbejdsopgaver. Du er derfor analytisk velfunderet og skarp til at prioritere og strukturere. Det er desuden vigtigt, at du kan arbejde procesorienteret og har en pragmatisk tilgang til opgaveløsningen.

Du får en bred samarbejdsflade. Det er derfor essentielt, at du er skriftligt stærk, så du kan omsætte komplekse problemstillinger til et letforståeligt og tydeligt sprog. Du forstår og skriver dansk og engelsk på et højt niveau. Din forståelse for kliniske arbejdsgange gør, at du nemt kan samarbejde med og forstå både klinikere og it-medarbejdere.

Vi forestiller os umiddelbart to profiler med følgende kompetencer:

Specialist inden for risikoanalyse:

  • Erfaring med at udarbejde risikoanalyser og gerne erfaring med at facilitere risikoworkshops
  • Kendskab til forskellige risikoanalyseteknikker, fx FMEA eller HAZOP

Specialist inden for usability-test:

  • Erfaring med UX-design eller usability engineering
  • Erfaring med usability-test, herunder formativ og summativ evaluering, af software

Det er vigtigt, at du har kendskab til it-udviklingsprocesser, relevante ISO-standarder og MDD/MDR. Kendskab til lovgivning og juridiske processer er en fordel. Vi hører også meget gerne fra dig, hvis din erfaring eller motivation ligger som en blanding af profilerne.

Uddannelsesmæssigt har du formentlig en kandidatgrad inden for et relevant fagfelt. Alternativt har du tung erfaring med kvalitetssikringsarbejde.

Tværfagligt samarbejde og socialt fællesskab

Du bliver en del af Ledelsessekretariatet med 21 medarbejdere fordelt på sagsbehandlere, it-sikkerhedskonsulenter og kvalitetssikringsspecialister. Vi har bred erfaring, og du indgår i samarbejdet med os, hvor vi løbende sparrer med hinanden og udvikler vores faglighed – alt sammen i en uformel kultur, hvor humøret er højt, og hvor det sociale fællesskab vægtes højt med f.eks. fælles onsdagsbrød og seminar-dage, hvor vi forlader kontoret og på alternativ vis kobler faglige og sociale aktiviteter.

Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med en arbejdsuge på 37 timer, et fleksibelt og hybridt arbejdsliv og betalt frokostpause. Det er vigtigt, at du har tid til et liv ved siden af arbejde, samtidig med at vi lægger stor vægt på, at du kan udvikle dig. Vi arbejder derfor med løbende udviklingssamtaler og jævnlige 1:1-samtaler med din leder – så har du og din leder hele tiden fokus på din trivsel og udvikling.

Samarbejdet i It-afdelingen er baseret på tillid, vores værdier og på vores samarbejdsværdier, der vægter evnen til at kunne samarbejde professionelt ligeså højt som faglig kompetence.

Bliver du en del af It, byder vi dig velkommen med et veltilrettelagt onboarding forløb, som allerede starter inden din første arbejdsdag – du får nemlig tildelt vores onboarding app.

Er du interesseret?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder Søren Kjær på 5162 5682 eller soekjr@rm.dk.

Send din ansøgning senest den 5. december 2021. Vi regner med at holde samtaler den 14. december 2021, og du må inden da forvente at skulle lave en personprofil.

Gem job