Pro­jekt­le­der til nordisk program i Er­hvervs­sty­rel­sen


Har du lyst til at arbejde i et banebrydende nordisk samarbejde, hvor vi skal skabe datadeling på tværs af myndigheder og det private, og har du de kompetencer, der skal til for at koordinere den danske implementering af fællesnordiske løsninger? Så er det måske dig, vi har brug for til at implementere Nordic Smart Government Roadmap i Danmark.

I september 2020 blev Nordic Smart Government Roadmap godkendt af de nordiske erhvervsministre. Roadmappet identificerer seks løsningsområder og definerer forudsætninger for en sammenhængende infrastruktur for anvendelse af data på tværs af systemer og løsninger. Erhvervsstyrelsen leder samarbejdet, der involverer alle de nordiske erhvervsregistre og skattemyndigheder i en fælles organisation og i et forandringsprogram. Vi arbejder agilt, og sammen med private aktører specificerer vi krav til dataudveksling og standard interfaces. Dette kræver koordinering med en række nationale projekter og aktiviteter, således at vi kan dele data på tværs af Norden.

Om opgaverne

Du bliver en del af kontoret Digital Innovation og Virk, hvor vi arbejder bredt med digitale løsninger, der skal understøtte virksomheder. Vi arbejder bl.a. med digital infrastruktur, automatisering og machine-learning. Her er styrelsens arbejde med Nordic Smart Government forankret, hvor du bliver en central spiller for at få aktiviteter til at hænge sammen på tværs. Arbejdet har høj bevågenhed og refererer til en nordisk styregruppe på højeste niveau.

Du skal være den drivende kraft for at skabe en sammenhængende forandring i Danmark og Norden – i tråd med vores Roadmap og den nordiske udvikling. Du skal understøtte og koordinere den danske indsats, der foregår både nationalt og i nordiske projektteams. Du skal sætte mål og rammer for arbejdet i Danmark, og sammen med kolleger får du ansvar for at udarbejde en dansk handlingsplan for implementering af Roadmap og eksekvering af denne. Dine opgaver vil bl.a. være:

 • Strategisk ledelse af det danske team og sikre, at der skabes værdi for Erhvervsstyrelsen og i Danmark
 • Lead på udarbejdelse af dansk handlingsplan, statusrapportering på fremdrift og risikohåndtering
 • Følge op på kompetence- og ressourcebehov
 • Sparring med projektledere og andre medarbejdere samt sikre videndeling i Danmark
 • Deltage aktivt i den nordiske Programme Management Organisation, der koordinerer indsatsen på Nordisk niveau
 • Interessenthåndtering og -involvering samt intern og ekstern kommunikation

I Nordic Smart Government arbejder vi tæt sammen på nordisk niveau. Du kan læse mere om samarbejdet her: www.nordicsmartgovernment.org.

Om dig

Du har en længerevarende uddannelse, er en erfaren projektleder og kan agere i et komplekst organisatorisk set-up med involvering af mange faglige discipliner samt både interne og eksterne interessenter. Du har forretningsforståelse, erfaring med agile metoder og kan begå dig politisk og på tværs af kulturer. Herudover lægger vi vægt på følgende:

 • Du opererer hjemmevant på både strategisk og operationelt niveau og evner at bygge bro mellem strategi og leverance i et tværorganisatorisk setup
 • Du ved, hvad der kræves for at implementere strategiske beslutninger operationelt
 • Du er rutineret, pragmatisk og løsningsorienteret
 • Du har meget gode samarbejdsevner, er ansvarsbevidst og har erfaring med at skabe kreative og målrettede arbejdsfællesskaber, gerne på tværs af den offentlige og private sektor
 • Du skaber tillid, engagement og begejstring

Det er en fordel, hvis du har erfaring med:

 • Internationalt samarbejde
 • Digitalisering og datadeling
 • Agile arbejdsmetoder, inkl. scrum

Som person er du initiativrig, lytter, er åben og dedikeret. Du inspireres af komplekse opgaver og tværorganisatorisk samarbejde, hvor alle bidrager med forskellig viden, kompetencer og nysgerrighed. Du evner at skabe et godt arbejdsmiljø omkring dig, hvor humor indgår som en hjørnesten.

Om Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen er en del af Erhvervsministeriet og har omkring 1000 medarbejdere, som arbejder på flere forskellige lokationer i landet: København, Nykøbing Falster og Silkeborg. Denne stilling er placeret på Langelinie i København.

Erhvervsstyrelsen er en ambitiøs og moderne myndighed. Vi lægger vægt på at skabe resultater af høj kvalitet, og vi er ikke bange for at gå nye veje for at finde løsninger. Derfor arbejder vi bl.a. med nye teknologier og data til at effektivisere vores drift og skabe værdi for virksomhederne. Vi lærer gerne af andre, og vi arbejder altid i partnerskab med andre myndigheder, organisationer og virksomheder. 

Du kan læse mere om Erhvervsstyrelsen på www.erst.dk.

Om ansættelsen

Ansættelse sker som konsulent efter overenskomst mellem Finansministeriet og AC med mulighed for forhandling af tillæg. Der er tale om en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse snarest muligt.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte programleder Kjersti Lunde tlf. 35 29 19 66 eller kontorchef, Carsten Ingerslev tlf. 35 29 10 19 Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår kan fås ved henvendelse til HR-rekrutteringspartner Cathrine Lund-Jensen på tlf. 91 33 70 38.

Lyder det som noget for dig? Så send os din ansøgning med CV og eksamenspapirer senest den 5. december 2021.

Første samtalerunde forventes afholdt i uge 49 og 50. Der vil blive anvendt test i rekrutteringsprocessen.

Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle uanset personlig baggrund til at søge.

Gem job