Pro­jektleder til spændende it-ud­bud­sop­gaver i Forsvaret


Er du effektiv til at styre udbudsopgaver fra behov til leverance, så skal du læse videre og søge denne stilling i Forsvarsministeriets Koncern IT.

Om os

Forsvarsministeriets Koncern IT(KAKI), i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse(FMI), søger en kollega, som kan hjælpe Forsvaret med at forberede og eksekvere IT-anskaffelser, særligt af IT-løsninger, der understøtter Forsvarets forretningsbehov. En kollegader har interesse i og gerne erfaring med projekter, gennemførelse af udbudsforretninger og gerne kravspecifikation.

Stillingen er placeret i Forretningsområde Digitalisering i en nyoprettet ledelsessektion - DTL. Ledelsessektionen har ansvaret for kontraktstyring, gennemførelse af udbud, økonomistyring, ledelsesrapportering og drift af et antal IT-serviceudvalg.

Du skal bygge bro mellem Forsvarets myndigheder, FMI’s udbudskontorer og Koncern IT i arbejdet med at forberede og eksekvere IT-anskaffelser. Vi har en række konkurrenceudsættelser på vej, som kræver enten indgåelse af en ny kontrakt eller fornyelse af en eksisterende kontrakt. Opgaver vil typisk være i analyse- og gennemførelsesfaserne, hvor IT-anskaffelser konkurrenceudsættes i en form for udbud (SKI eller EU-udbud).

Om stillingen

Dine kommende opgaver vil omfatte:

 • Ledelse og styring af projekter i samarbejde mellem FMI-KAKI og Forsvarsministeriets øvrige myndigheder, herunder forberede og eksekvere på disse.
 • Assistere med og følge op på, at myndighederne definerer deres forretningsønsker, planlægger it-projekter som input til kommende udbud og kontraktindgåelse.
 • Facilitere kontakt mellem den ansvarlige projektmyndighed (kunden), FMI’s centrale kontrakt- og udbudsenheder og Koncern IT (KAKI/PIT) som input til at gennemføre konkurrenceudsættelsen med udbud og kontraktindgåelse.
 • Gennemføre udbudsforretninger, herunder bidrage til udarbejdelse af udbudsmateriale.
 • Diverse ledelsesrapportering ifm. fremdrift på kommende anskaffelser og projekter.

Om dig

Vi søger en kollega med følgende profil:

 • Stort overblik og holder hovedet koldt, også når der er travlt.
 • Vedholdende og holder fast i bolden for at sikre fremdrift.
 • God til at eksekvere, planlægge og følge op på at leverancer leveres som aftalt.
 • God til at kommunikere mundtligt og skriftligt og skabe gode relationer mellem Forsvarets forskellige interessenter indenfor myndighedernes forretningsområde, IT og jura.
 • Serviceminded og inddrager relevante interessenter i opgaveløsningen.
 • Er en helhedsorienteret holdspiller, forandringsparat og kan lide at skabe resultater.

Du har flair for og har kendskab til projekter, gerne på IT-området, men det er ikke et krav. Du interesserer dig for konkurrenceudsættelser med markedsdialog, udbud og kontraktindgåelse, som følger af den offentlige tilbuds- og udbudslovgivning. Du trives med, at interagere med medarbejdere og chefer på alle niveauer i en politisk styret organisation.
Vi ser gerne, at du har en akademisk uddannelse på kandidatniveau f.eks. inden for offentlig forvaltning, IT-universitetet eller lign., eller er officer og har gennemført videreuddannelsestrin I eller tilsvarende med relevant erfaring f.eks. fra operative stabe og/eller projektarbejde. Alternativt lignende erfaring fra andre statslige myndigheder og/eller civil koncern.

Ansættelsesvilkår

Stillingen kan søges af civil og militær.

Som civil bliver du ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst. Ansættelsesniveauet kan tilpasses i forhold til uddannelsesmæssig baggrund og erfaring.

Som akademiker, vil du blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriet og Akademikere i Staten.
Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Stillingen er en fastansættelse med tiltrædelse hurtigst muligt. Din kommende arbejdsplads er i Hvidovre.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Kontakt og ansøgning

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef Peter Jynberg Haas, på telefon 30 63 35 32.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Agrin Safari på telefon 72 81 91 33.

Ansøgningsfristen er den 28. november 2021.
Vi holder samtaler løbende, så hvis ovenstående har vakt din interesse, ser vi gerne din ansøgning hurtigst muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket "Søg jobbet her" nederst på siden. For at komme i betragtning til stillingen skal du vedhæfte CV, ansøgning og uddannelsesbevis, samt andre relevante dokumenter.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.
Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk.

Gem job

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Publiceret: 15 November 2021

Arbejdssted

Location Hvidovre