Chef for it- og in­for­ma­tions­sik­ker­hed i Kø­ben­havns Kommune – Danmarks største ar­bejds­plads


Vi tilbyder en spændende og stor organisation, hvor du bliver chef i Koncern IT, der er placeret i Økonomiforvaltningen. Koncern IT har det overordnede ansvar for bl.a. it-sikkerhedsområdet. På tværs af hele kommunen er der en ambitiøs digitaliseringsdagsorden, så udover chef for informationssikkerhed, bliver man også en del af noget større.

Vi tilbyder en kompleks og vigtig opgave

En stærk it-sikkerhed er afgørende for, at Koncern IT i Københavns Kommune kan give 45.000 medarbejdere, 600.000 københavnere og erhvervslivet de bedste, smarteste og mest bæredygtige it-løsninger.

Det er en krævende opgave, og du skal have mod på og lyst til at oversætte regler og krav på området til kolleger og samarbejdspartnere på tværs af hele kommunen. Her får du brug for dine gode samarbejds- og netværkskompetencer, så der kan findes løsninger, der virker i praksis.

Som kontorchef for informationssikkerhedsområdet kommer du til at stå i spidsen for et prioriteret område, som har meget høj bevågenhed. De faglige fokusområder spænder bredt fra politik, jura og informationssikkerhed til kommunikation og uddannelse. Der vil være rig mulighed for at udvikle indholdet af jobbet, hvor du skal servicere vores syv forvaltninger og udvikle fremtidige krav til it- og informationssikkerhed.

I Koncern IT er området organiseret i Serviceområde Sikkerhed, hvor du vil få en chefkollega, der har ansvaret for den operationelle it-sikkerhed, der beskæftiger sig med cybersikkerhed, it-brugerstyring og den fysiske it-sikkerhed. Der er i alt ca. 35 medarbejdere i serviceområdet.

Området for informationssikkerhed er i løbende udvikling, og din første opgave bliver et sikre en logisk afgrænsning af opgaverne i forhold til din chefkollega og øvrige relevante samarbejdspartnere. Den opgave er vigtig, da vi ønsker at introducere et fælles ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS), herunder en SoA-skabelon i kommunens eksisterende governance på it-området. Desuden er vi i gang med at implementere et nyt koncept for risikovurderinger, som vi ønsker godt i mål i 2022.

Om dig

Du kan komme flere steder fra, men vi har brug for, at du har en skarp juridisk forståelse, lyst til personaleledelse og gerne et par års erfaring som faglig leder. Det er en stor fordel, hvis du har arbejdet konkret med informationssikkerhedsområdet og gdpr. Du er professionel og ambitiøs, da dagsordenen, du skal drive, er af afgørende betydning for hele kommunen. Du er helhedsorienteret, prioriteringsstærk og afbalanceret, da du skal samarbejde med kommunens mange forretningsområder og finde det rigtige beskyttelsesniveau.

Det med småt

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende aftaler mellem KL og relevant faglig organisation. Den lønmæssige indplacering er på grundlønstrin 51 efter Aftale om aflønning af chefer. Herudover kan der forhandles tillæg efter aftale om Ny Løn. Stillingen forventes besat snarest muligt.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte kontorchefen for den operationelle sikkerhed, Anders Reuter (5152 7708) eller afdelingschef i Koncern IT, Morten Ellegaard (2010 0705). Vi ser frem til at høre fra dig.

Søg via linket senest ­torsdag den 25. november 2021.

Vi forventer at afholde samtaler løbende.

Om Koncern IT

Vi er KIT Københavns Kommunes Koncern IT. Vi går på arbejde for at digitalisere Danmarks største arbejdsplads. Vi har en høj faglighed, og vi brænder for nye teknologier. Vi udnytter vores mange fagligheder, og sammen sikrer vi plads til mere velfærd og gør hverdagen nemmere for borgerne i København. Mød os på www.koncernit.kk.dk.

Gem job

Københavns Kommune
Publiceret: 15. november 2021

Arbejdssted

Location København