For­ret­nings­ud­vik­ler med da­ta­ma­na­ger­kom­pe­ten­cer


Kan du se muligheder og få gode idéer? Er du god til at analysere og formulere krav og behov, så det kan forstås af både it og forretning? Brænder du for at arbejde med nyskabende løsninger, som kan være med til at realisere potentialet i Rigsarkivets digitale samlinger? Så er det dig, vi mangler som forretningsudvikler i Rigsarkivets enhed for Dataformidling.

Jobbet og dine opgaver

Rigsarkivet står over for en række opgaver med at kravspecificere og udvikle løsninger, der gør det enklere at bruge vores store og stadigt voksende samling af data. Vi skal i de kommende år bl.a. arbejde med nye måder at tilgængeliggøre arkiverede data på samt i højere grad digitalisere vores service over for bl.a. myndigheder, forskere og andre brugere. Jobbet som forretningsudvikler er en nyoprettet stilling. Det bliver din hovedopgave at være med til at indhente og formulere krav til nye løsninger, analysere behov og komme med forslag til forbedringer af processer. Du arbejder tæt sammen med kolleger med forskellige fagligheder, og der er stor fleksibilitet i forhold til opgaveløsningen.

Dine kvalifikationer

Du har en relevant kandidatgrad, inden for eksempelvis samfundsfag, historie, it eller lignende. Jobbet fordrer, at du kan formulere dig godt og flydende på dansk i skrift og tale, ligesom gode engelskkundskaber er nødvendige.

Du har desuden en eller flere af følgende kvalifikationer

  • erfaring med projektarbejde, herunder gerne med procesbeskrivelse og -optimering, beskrivelse og optimering af brugerrejser samt kravspecifikation
  • kendskab til offentlige data og anvendelsen af dem
  • opbygning af databaser
  • databehandling og programmering, fx SQL, Python og/ eller R samt SQL
  • OCR, HTR eller tilsvarende teknologier

Du beskriver dig selv som en selvstændig person, der har drivkraft og aktivt kan bidrage til at definere dine opgaver ud fra Rigsarkivets strategiske mål og enhedens prioriterede opgaver. Du trives i et team med en god social omgangstone, hvor hjælpsomhed og humor er en del af dagligdagen.

Om os

I Rigsarkivet arbejder vi for at indsamle, bevare, forske i, tilgængeliggøre og formidle den vigtige samfundsdokumentation, der er Rigsarkivets ansvarsområde. Vi er en ambitiøs organisation, der satser på udvikling og digitalisering af vores arbejdsmåder og vores ydelser. Vi prioriterer gode muligheder for personlig og faglig udvikling, ligesom vi lægger vægt på et stærkt fagligt og socialt arbejdsmiljø. Vi har fleksible arbejdstider og vægter, at arbejds- og privatliv hænger godt sammen.

Du bliver en del af enheden for Dataformidling, hvor vi arbejder med at sætte Rigsarkivets data i spil på nye måder, så de skaber mere værdi for flere. I Dataformidling er vi ca. 20 engagerede medarbejdere med forskellige baggrunde og opgaver inden for udviklingsprojekter, forsknings- og myndighedsservice samt udstilling og tilgængeliggørelse af data. Geografisk sidder vi på flere adresser; de fleste arbejder i Rigsarkivet i Odense, enkelte dog også i København, Viborg og Aabenraa.

Løn- og ansættelsesvilkår

Du ansættes i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer. Der er mulighed for at forhandle et pensionsgivende kvalifikationstillæg afhængig af kvalifikationer.

Stillingen ønskes besat 1. februar 2022 eller snarest derefter.

Arbejdsstedet er Jernbanegade 36 i Odense eller Kalvebod Brygge 34 i København. Skriv i din ansøgning, hvor du vil foretrække at arbejde.

Vi indhenter straffeattest.

Ansøgning

Send en motiveret ansøgning, CV og dokumentation for relevant uddannelse og erhvervserfaring via Rigsarkivets rekrutteringssystem. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker ’Søg jobbet her’ nederst på denne side.    

Ansøgningsfristen er fredag den 17. december 2021.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 1, 2022.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos enhedschef Jan Dalsten Sørensen på telefon 4171 7246, jds@sa.dk eller specialkonsulent Christian Hjortekær Lindgaard, chl@sa.dktelefon 4171 7370.

Du kan læse mere om Rigsarkivet på www.sa.dk

Rigsarkivet tilstræber at få så bred en sammensætning af personalet som muligt, hvorfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. 


Rigsarkivet er en styrelse og institution under Kulturministeriet, der har til formål at sikre bevaringen af arkivalier til brug for fremtidig forskning, at stille arkivalier til rådighed for myndigheder og publikum samt at udøve forskning og udbrede kendskabet til forskningens resultater. Rigsarkivet har ca. 225 medarbejdere fordelt på 4 adresser; to i Jylland, en på Fyn og en i København.

Gem job