Team- og fag­ko­or­di­na­tor, pro­jekt­le­der til Forskuds­op­gø­rel­sen og ejen­doms­be­skat­ning


Vil du indgå i et ledelsesteam i Personsystemer i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen hvor vi sammen løfter en vigtig samfundsopgave? Så læs videre her.

Personsystemer står for koordinering af drift og videreudvikling af en lang række IT-systemer, som understøtter personbeskatningen i Danmark. Vi håndterer disse systemer i samarbejde med vores leverandører. Der er tale om bundsolide systemer, som dog løbende skal indgå i en omfattende transformation af skatteforvaltningens kernesystemer.

Personsystemer består af to kontorer Personsystemer 1 og 2, hvor vi samarbejder om vores opgaver på tværs.

Team- og fagkoordinator, projektleder til Forskudsopgørelsen og ejendomsbeskatning

Som Team- og fagkoordinator, får du en selvstændig og ledende rolle, hvor du, i samarbejde med kontorchefen for Personsystemer 2, er ansvarlig for, at dit fagområde understøtter den strategiske udvikling for Personsystemer.
Du vil have ansvaret for, at det årlige Forskudsopgørelsesprojekt bliver leveret til tiden og i høj kvalitet som altid og derudover kommer du til at drive flere mindre projekter, hvor der er brug for de klassiske projektlederdiscipliner.

Dit ansvar indbefatter daglige koordinering, opfølgning og sparring samt deltagelse i at tilrettelægge og udføre Personsystemers arbejdsopgaver.

Du

 • omsætter Personsystemers strategier til konkrete mål for dit team og rapporterer på fremdriften af implementeringen
 • indgår i dialogen med vores leverandører
 • koordinerer teamets opgaver, holder overblikket og leverer relevant status
 • sikrer videndeling og gør teamets resultater synlige
 • holder dig løbende opdateret om udviklingen på fagområdet
 • giver faglig feedback til dine teammedlemmer

Dit team består af et hold på 5-7 personer, som alle arbejder på et højt vidensniveau. De har rigtig god forståelse for vores løsninger og har et godt samarbejde med vores leverandører. Da den faglige viden i vidt omfang er på plads, bliver dit fokus en motiveret indsats inden for ledelse, koordinering og facilitering.

Det fremadrettede fokus

Det centrale fokus bliver i de kommende år at understøtte beskatningen af de nye ejendomsvurderinger.

Du vil som Team- og fagkoordinator, projektleder til Forskudsopgørelsen skulle indgå aktivt med dit team i disse projekter.

UFST og Personsystemer gennemgår store forandringer og kontoret indgår aktivt i de omfattende ændringsprocesser inden for f.eks. kravprocesser, projektstyring og rapportering.

Du forventes at gå positivt ind i disse forandringer ligesom du også får mulighed for at præge forandringerne på f.eks. procesoptimering og ændring af tilgang og metoder, optimering af samarbejdet med leverandørerne, optimering af videreudviklingen af systemer, som anvendes ved tilblivelse af Forskudsopgørelsen osv.

Din baggrund

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke altafgørende, men det er en fordel, hvis du har en relevant akademisk uddannelse. Derudover har du erhvervserfaring fra en lignende rolle enten som projektleder og/eller som team-fagkoordinator i en større kompleks organisation.

Det er en fordel, hvis du har:

 • erfaring med daglig ledelse af mennesker
 • projektledererfaring med planlægning, eksekvering og kommunikation på projekter i størrelsesordenen plus 50 mio.  
 • kendskab til best-practice indenfor forskellige it-udviklingsmetoder, herunder særligt agile metoder.  
 • en eller flere certificeringer inden for projektledelse – f.eks. Prince2, IPMA, PMI, SCRUM og/eller andre agile udviklingsmetodikker.
 • erfaring fra leverandørforhandlinger, leverandørsamarbejde, kontraktudarbejdelse eller lignende.

Som person er du helhedsorienteret, selvkørende, serviceorienteret, struktureret, imødekommende og samarbejdsvillig, og du har gode faciliterings- og kommunikationsevner. Du formår at skabe en fælles forståelse mellem tekniske medarbejdere og forretningsmæssige ressourcer samt er i stand til at navigere i et arbejdsrum med mange forskellige interessenter.

Det er naturligt for dig at sikre og fastholde et godt overblik, og du trives med at drive mange opgaver fremad. Samtidig motiveres du af at arbejde sammen med kolleger med forskellige baggrunde og kompetencer.

Ansøgning og kontakt

Send senest din ansøgning samt CV og evt. dokumentation for uddannelse og kompetencer via linket ”Søg jobbet her”. Ansøgningsfristen er senest d. 29. november.

Vi forventer at benytte personprofilanalyse og logisk test i rekrutteringsprocessen. Der vil forud for ansættelse blive indhentet straffeattest. Ved eventuelle spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte kontorchef Ann Jensen på tlf. 72 37 37 83.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. 

Dit arbejdssted er Nybrovej 110 og 116, 2800 Lyngby.

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.  

Gem job