Kon­tor­chef til Pro­ces­ud­vik­ling og Product Ma­na­ge­ment til et af Danmarks største it-trans­for­ma­tions­pro­gram­mer


Vil du være med til at skabe succes for erhvervslivet og Toldstyrelsen? Har du erfaring indenfor forretningsudvikling, procesudvikling og product management og kan du forene forretning og it? Og brænder du for rollen som personaleleder, der sikrer at kontoret har de rette ressourcer og kompetencer for at komme i mål med opgaven?

Vi søger en erfaren kontorchef til Center for Procesudvikling og Product Management, som består af 53 medarbejdere og hvor ansvaret er fordelt på to kontorchefer. Du får derfor et tæt samarbejde med den anden kontorchef i centeret.

Center for Procesudvikling og Product Management er en del af toldprogrammet (EUTK) i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, som er et af de største it-transformationsprogrammer i Danmark. Den nye EU-toldlovgivning (EU-toldkodeks – EUTK) medfører store ændringer både for erhvervslivet og i Toldstyrelsen i Danmark, herunder udskiftning af hovedparten af den samlede it-portefølje på toldområdet. Det har meget stor betydning for den danske import og eksport, for det indre marked, for danske virksomheder og for vores kolleger i Toldstyrelsen, som vi arbejder tæt sammen med.

I Center for Procesudvikling og Product Management har vi det overordnede ansvar for at levere kompetencer og metoder til programmets agile SAFe-organisation, der sikrer, at vi leverer løsninger, der virker i praksis og som understøtter de forretningsmæssige behov. Vi er ansvarlige for at udvikle og implementere en sammenhængende Product Management strategi i programmet, samt for at levere de rette ressourcer, herunder bl.a. Solution Management, Product Managers, Product Owners, Business Analysts m.fl., til at eksekvere den.

Ydermere vil du som kontorchef i Center for Procesudvikling og Product Management være ansvarlig for programmets Onboarding Management og den organisatoriske implementering af vores løsninger i tæt samspil med Toldstyrelsen, hvilket bl.a. indebærer ansvar for udarbejdelse af vejledninger, gennemførelse af uddannelsesforløb for brugere og understøttelse af implementeringsprocessen i forretningen.

Din kommende lederkollega Jonas Christensen siger følgende om sin rolle:

"At være en del af EUTK-programmet er en unik mulighed, man ikke får mange gange i sin karriere! Det bliver ikke meget større, komplekst og mere forretningskritisk end det her. Jeg er drevet af at bygge løsninger der virker! Ikke bare teknisk, men som rent faktisk understøtter både Toldstyrelsen og erhvervslivets behov i praksis. For at lykkes skal løsningerne udvikles i samspil mellem engagerede og dygtige medarbejdere og brugerne/kunden, og jeg brænder for at få dette samspil til at fungere”.

Ansvarlig for ressourcer, kompetenceudvikling og metoder

Konkret er du ansvarlig for at rekruttere og udvikle de rette ressourcer/kompetencer, samt for at udvikle og implementere metoderammeværk og værktøjer i programmet indenfor områderne:

 • Forretningsanalyse og procesdesign - sikre effektive forretningsprocesser, der lever op til EU toldkodeks
 • Product Management og scopestyring - og sikre kontinuerlig prioritering og fokus på at levere forretningsværdi
 • Forretningsarkitektur
 • Organizational Change Management i samspil med Toldstyrelsen (OCM) - sikre at de udviklede løsninger bliver implementeret
 • Onboarding af erhvervslivet så de både teknisk og funktionelt kan anvende løsningerne

Dine opgaver som leder er primært at:

 • Sikre høj faglighed og modenhed i programmet inden for de ovenstående områder
 • Sikre at medarbejderne i kontoret har den faglighed og de kompetencer der er nødvendige for at understøtte programmet
 • Personaleledelse herunder rekruttering, kompetenceudvikling, fastholdelse og trivsel
 • Understøtte kontorets shared service funktioner 
 • Aligne og udbrede UFST standarder og Best Practice, der sikrer at vi går til opgaven om forretningsudvikling ensartet på tværs af styrelsen
 • Sikre at faglig videndeling drives 

Faglig og engageret personaleleder 

Vi søger en resultatorienteret, engageret og nytænkende leder, der sætter retning og skaber rammer for medarbejderne, tager ansvar og går forrest på både det strategiske og det operationelle plan. Du er god til at engagere og motivere dine omgivelser samt skabe gejst omkring ”en fælles mission”.

Du har en videregående uddannelse, og ledelseserfaring fra en større organisation. Det er en fordel, hvis du har teknisk indsigt og forstår implementeringssiden af digital udvikling. Det er også en fordel, hvis du har kendskab til SAFe rammeværket som udviklingsmetode og styringsmodel. 

Derudover lægger vi vægt på, at du

 • kan bygge bro mellem forretning og it
 • har erfaring med Organizational Change Management
 • kan navigere i et politisk landskab med høj offentlig bevågenhed  
 • er samarbejdsorienteret og evner at opbygge netværk 
 • har erfaring med product management, refinement el. tilsvarende fra tidligere udviklingsprojekter 

I rollen som kontorchef lægger vi desuden vægt på, at du er en holdspiller i forhold til den samlede ledelse i programmet og i forhold til resten af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Toldprogrammet

I Toldprogrammet er vi p.t. ca. 400 medarbejdere, herunder både interne medarbejdere, medarbejdere fra Toldstyrelsen og eksterne konsulenter. Vi har forskellige uddannelses- og erhvervsmæssige baggrunde, hvilket skaber et dynamisk og kreativt arbejdsmiljø, hvor vi vægter læring og arbejdsglæde meget højt. Stemningen er god, og vi har en let og uformel omgangstone.

Vi arbejder agilt og bruger SAFe rammeværket til styring og organisering af vores program.

Vi bor i moderne kontorfaciliteter på Frederiksberg lige ved Flintholm station med fri parkering i kælderen.

Ansøgning og kontakt 

Ansøgning med CV og eksamenspapirer bedes sendt via linket ”Søg jobbet her” senest den 2. december. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte underdirektør Birgitte Boutrup på telefon 51500732.

Der vil indgå en logisk analyse og en personanalyse i ansættelsesforløbet, og der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest og referencer.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen indplaceres i løngruppe 1, svarende til lønramme 37. Ansættelse sker som udgangspunkt på åremål, men der vil eventuelt være mulighed for varig ansættelse.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner og dit arbejdssted vil være Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg. 

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen  

’I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser udvikler vi en fremtidsparat og sikker digital forvaltning’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til opgave at forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af Skatteforvaltningens eksisterende it-systemer. Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk

Gem job

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Publiceret: 17. november 2021

Arbejdssted

Location Frederiksberg