Digital for­ret­nings­ud­vik­ler med erfaring i data og di­gi­ta­li­se­ring


Vær med til at drive digitaliseringsindsatsen og udnytte det store digitale potentiale i Energinet DataHub. Til en rolle som digital forretningsudvikler søger vi en relations- og resultatskabende kollega, der i kraft af sin erfaring med digital forretningsudvikling kan medvirke til at skabe grundlaget for, at Energinet DataHub i samarbejde med både kendte og nye interessenter, kan bringe vores store datagrundlag i spil til gavn for det danske samfund og for den grønne omstilling.

Din arbejdsplads bliver på Energinets kontor på Vesterballevej i Fredericia med mulighed for hjemmearbejde og stor fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge dit arbejde. Ønsket opstart er 1. januar 2022 og her er tale om et barselsvikariat som løber ca. 1 år.

Fokuseret indsats på digital forretningsudvikling og anvendelse af data

Som digital forretningsudvikler er du med til at sætte retning for udviklingen af Energinet DataHubs forretning med udgangspunkt i data - og på den måde bidrage til, at data anvendes på en måde, som skaber værdi for samfundet. Samtidig har du fokus på at sikre, at udviklingen sker i tæt samarbejde med den øvrige organisation. Det er vigtigt, at du desuden har interesse for juridiske forhold om GDPR og lignende, da vi aldrig må gå på kant med GDPR.

”For at lykkes i rollen, er det vigtigt, at du kan se muligheder for at bruge data på nye områder internt og eksternt – hvilket kræver, at du forstår vores data og har blik for, hvordan andre aktører kan bruge dem til at skabe nye services og forretningsmodeller, som kan bidrage til den grønne omstilling,” fortæller afdelingsleder Bodil Skov Jørgensen.

Glæd dig til et spændende job, hvor du får mulighed for at præge digitaliserings-og data-agendaen i Energinet DataHub. Energinet DataHub er et ungt selskab i vækst, og du får en nøglerolle i selskabet, hvor du kommer meget tæt på forretningen og vores interessenter - og med forretningsudviklingsbriller skal være med til at identificere, hvilke veje vi kan vælge for at udvikle og skabe større forretningsmæssig værdi med afsæt i mulighederne i data og digitalisering. Derfor skal du være innovativ og have fingeren på pulsen med hensyn til, hvordan vi kan udnytte nye muligheder og tendenser.

Du er samarbejdsorienteret og nysgerrig og har en solid forståelse for dataarbejde

Din faglige baggrund bygger ideelt på erfaring med digital forretningsudvikling med afsæt i data- og digitaliseringsplatforme. Du har en solid forståelse for databaser, nøgler og dataflows og har erfaring med at arbejde med statistik på store datamængder i fx Excel, Python og R. Hertil evner du at visualisere, konceptualisere og kommunikere tekniske løsninger, såsom datarejser og brugerrejser, mens erfaring med anonymisering desuden er en fordel. Samtidig har du erfaring med facilitering og co-creation i flere sammenhænge, også gerne internationalt. På grund af den brede kontaktflade i jobbet, er det vigtigt, at du har en positiv indstilling og er god til at samarbejde med forskellige fagligheder både internt og eksternt. Endeligt er du en stærk formidler, der er velformuleret både skriftligt og mundtlig og evner at formidle komplekst indhold på en let forståelig måde.

Som person motiveres du både af at skabe relationer og resultater. Du er kendetegnet ved et stort overblik, ligesom du er grundig og analytisk - og har fokus på prioritering og afslutning af opgaver. Samtidig er du en god sparringspartner, der er imødekommende og nysgerrig og gerne opsøger input fra andre. Endeligt skubber du gerne på udviklingen og går forrest – og du har sans for at ”lede opad” og skabe ”buy in”.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket. Vi holder samtaler løbende og lukker rekrutteringen når den rette kandidat er fundet. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Bodil Skov Jørgensen på telefon 61 24 43 64. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.


Energinet Datahub A/S ejer og driver DataHub – et centralt og uafhængigt it-system, der samler alle oplysninger om danskernes elforbrug og produktion. Vi sikrer afregning, standardiserede processer og ensartet kommunikation mellem aktørerne i elmarkedet. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job

Energinet
Publiceret: 17. november 2021

Arbejdssted

Location Fredericia