Engageret teknisk sy­stem­e­jer til politiets KMD WorkZone og Digital Særakt ap­pli­ka­tio­ner


Driften, udviklingen og vedligeholdelsen af politiets applikationer er af stor betydning for udførelsen af alle vores samfundsmæssige opgaver. Du gør en forskel for hver eneste medarbejder i politiet, når du sikrer, at deres arbejdsredskaber fungerer og bedst muligt understøtter deres arbejde. Således bidrager du i dette job som et vigtigt led i den samlede politimæssige indsats.

Sikker og stabil drift, vedligeholdelse og videreudvikling

KMD WorkZone, der er en forholdsvis ny applikation, har været anvendt i Rigspolitiet i 2 år og rulles nu successivt ud i resten af Politiet. Digital Særakt er en ny applikation som er ved at blive idriftsat i Politiet, det er vigtigt, at du er med til at sikre, at drift, vedligeholdelse og videreudvikling af løsningenerne udføres med høj kvalitet. Du er ligeledes med til at facilitere og sikre, at der via konfiguration og automatisering vedvarende optimeres på Workzones understøttelse af forretningsprocesserne.

Leverandørstyring og samarbejde

Din vigtigste rolle er at bidrage til sektionens fælles opgaveløsning, hvor du er en vigtig aktør i driften af politiets administrative it-applikationer. Vi leverer vores applikationer fra en SAP- og Microsoft platform og i vores DNA ligger det, at vi skal leverer sikker, stabil og robust it-drift 365 dage om året.

Du indgår og får del i det tekniske systemejerskab for KMD WorkZone og Digital Særakt, med ansvar for kommunikation med forretningen samt kommunikation til intern eller ekstern leverandør, hvilket typisk sikres via periodiske forretnings- og leverandørmøder. I opgaven ligger der også at afdække brugerbehov og indgå i samarbejde med forretningsejeren med henblik på at indsamle krav til systemændringer samt iværksætte aftalte ændringer, herunder styre økonomien omkring dine systemer og sikre, at kvaliteten til brugerne er i overensstemmelse med det aftalte.

Dine opgaver vil hovedsageligt ligge inden for følgende områder:

  • Bidrage aktivt til governance
  • Koordinering mellem interessenter i forbindelse med ændringshåndtering (kravspecificering, test, drift, support og vedligehold)
  • Sikre forbedringer af de digitale løsninger
  • Sikre at vedligehold sker med størst mulig økonomisk effektivitet, herunder kvalitetssikring og vurdering af leverandørernes estimater og tilbud
  • Kravspecificering baseret på forretningskrav i samarbejde med de forretningsansvarlige

Vi er i Sektion for Administrative Applikationer 23 medarbejdere med såvel politifaglig som it-baggrund. I teamet har vi godt humør, vi brænder for vores arbejde og værdsætter tæt faglig sparring. Derudover vægter vi løbende faglig udvikling og uddannelse meget højt; både ved sidemandsoplæring, specificerede kurser og ikke mindst den daglige opgaveløsning.

Du har et stort drive og arbejder tværgående

Vi forventer, at du har en god og solid it-forståelse med minimum 5 års erfaring med it og it-drift. Vi forventer, at du er indstillet på at lære nyt og fordybe dig i dit område.

Som person udviser du et stort drive i din opgaveløsning, hvor du tør stå fast, når det kræves og udviser fleksibilitet, når dette er nødvendigt for at nå et givent mål. Du formår at skabe gode relationer i et tværfagligt arbejdsmiljø og trives i en udadvendt rolle, hvor du kommunikerer og samarbejder på tværs af faggrupper. Derudover sætter du pris på en travl, alsidig og udfordrende hverdag, hvor du bringer engagement, energi og ekspertise til det tværfaglige samarbejde.

Ansættelsesforhold

Har du en akademisk baggrund bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende aftale mellem Finansministeriet og akademikere i staten.

Har du en anden uddannelsesmæssig baggrund, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale for kontorfunktionærer i staten mellem Finansministeriet og HK/STAT samt OAO-S-fællesoverenskomst.

Ansættelsesområdet er Rigspolitiet, og dit arbejdssted bliver Rigspolitiets koncern IT med adresse på Landlystvej 34, 2650 Hvidovre.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Kontakt

I din ansøgning bedes du redegøre for din konkrete erfaring med applikationsdrift samt hvad du mener, at netop du kan bidrage med i stillingen.

Hvis du har spørgsmål til stillingen kan du henvende dig til Susan Spragge på tlf. 2089 4956. Du kan finde mere information om politiet generelt på www.politi.dk.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge uanset køn, alder, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Vi forventer at afholde 1. samtaler den 14. december 2021 og 2. samtaler den 17. december 2021.

Ansøgningsfrist: 6. december 2021


Om Rigspolitiet

I politiet arbejder mere end 16.000 medarbejdere sammen om at forebygge og forhindre kriminalitet. Vi er alle dybt engagerede i at sikre, at Danmark er et trygt og sikkert sted at bo og leve – uanset om vi arbejder med den nære politiindsats som betjent, som efterforsker eller om vi bidrager til en af de mange andre vigtige funktioner i politiet.

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for Danmarks 12 politikredse og politiet i Grønland og på Færøerne. Vi udvikler strategier, koordinerer politiets arbejde på landsplan og arbejder med en lang række opgaver blandt andet økonomistyring, it-udvikling, juridisk rådgivning, presse og kommunikation, indkøb af politiets udstyr og køretøjer, personale og uddannelse, internationalt samarbejde, kriminalteknik og efterforskningsopgaver.
Sikkerhedsbevidstheden i politiet er høj og ansvaret for politiets informationssikkerhed påhviler alle ansatte i politiet.

Gem job