PMO me­d­ar­bej­der til Koncern IT


Har du erfaring med at arbejde i et projektstyringskontor – og vil du være med til at gøre en forskel? Så har vi en spændende stilling med rig mulighed for udvikling.

Vi har brug for dig til at være med til at udvikle PMO kontoret i Koncern IT, Region Sjælland. I Koncern IT arbejder vi med en bred vifte af it-projekter og programmer, der skal være med til at understøtte vores kolleger på sygehusene, i psykiatrien og i administrationen.

Du vil blive en central kollega i PMO teamet, der støtter projektlederne og it-ledelsen i Koncern IT. Du vil både være med til at understøtte vores it-projekter og programmer med system- og procesbrug, samt medvirke til, at vores projekter og programmer afvikles i overensstemmelse med Koncern ITs projektmodel. Du vil ligeledes bidrage med at assistere PMO ledelsen med analyse, kapacitetsoverblik og sikring af, at vores datakvalitet er høj.

Vi søger en struktureret og alsidig profil. Dine opgaver vil typisk være at:

 • Yde support til program og projektledere omkring brug af værktøjer og processer i Koncern IT
 • Sikre at vores systemer er opdateret med data fra vores mange projekt- og programledere
 • Sikre at diverse lister og overblik er opdateret med relevant data
 • Drive analyser af vores kapacitetsforbrug og –behov
 • Etablere datamateriale og analyser til beslutningsoplæg og notater til behandling i it-chefgruppen
 • Assistere med udarbejdelse af rapporter, indstillinger og planer
 • Opsamle og formidle erfaringer samt etablere nødvendige standarder og regelsæt
 • Være tovholder på udvalgte udviklingstiltag, f.eks. projektmodel og tilhørende værktøj
 • Undervise i projektrelaterede områder

Du er indstillet på at få en varieret hverdag, hvor din kontakt- og samarbejdsflade er stor, og opgaverne varierer fra basisopgaver til nytænkning og implementering. Vi arbejder både med planlagte aktiviteter, men også mange korte deadlines og ad-hoc opgaver, der kræver, at du kan holde mange bolde i luften på samme tid.

Din profil

Du har gerne både Projektleder og PMO-erfaring, og brænder for at bruge denne erfaring i forbindelse med at indgå i et PMO-team. Derudover motiveres du af at arbejde med projekter og programmer, der bl.a. har politisk fokus, mange interessenter og komplekse udfordringer.

Vi forestiller os, at du har erfaring med:

 • Projekt og/eller programunderstøttelse
 • Dataanalyse og struktur (ekspert i Excel)
 • At visualisere og formidle data i forbindelse med beslutningsoplæg og notater
 • At begå dig på mellem- og toplederniveau, både i tale og på skrift i en større offentlig organisation
 • Økonomistyring
 • Implementering af procedurer og processer

Det vil være en fordel, men ikke et krav, hvis du har erfaring med projektorganisationer eller analyse og optimering af arbejdsgange. Det forventes, at du er god til Excel, kommunikation og er detaljeorienteret.

Som person er du:

 • Professionel, kvalitetsbevidst og detaljeorienteret. Samtidig er du ambitiøs og resultatorienteret
 • Serviceorienteret
 • Overbevisende og respektfuld i din adfærd og har god gennemslagskraft
 • Opsøgende og finder det naturligt at følge arbejdsopgaver til dørs
 • Initiativrig og ønsker selv at sætte præg på løsninger
 • Fleksibel og samtidig i stand til at håndhæve gældende standarder og it-governance
 • Analytisk, velstruktureret og kan håndtere flere opgaver på en gang

Vi tilbyder

En attraktiv og udviklende stilling i PMO’et i IT Projektledelse, hvor du kan være med til at være retningsgivende, og hvor der er mulighed for stor personlig og faglig udvikling. IT Projektledelse gennemfører alle it-projekter i hele Region Sjælland, hvorfor PMO’et, og dennes servicefunktion, spiller en vigtig rolle i understøttelsen af både vores it-projektledere, men også resten af Koncern IT. I afdelingen går vi meget op i ’at spille hinanden gode’, både i form af buddyordninger og vidensdeling på tværs af områder.

Om Koncern IT

Koncern IT er Region Sjællands fælles it-organisation med ca. 400 medarbejdere. Vi leverer digitale løsninger til regionens virksomhedsområder og i særdeleshed til regionens sygehuse. Vi råder over moderne kontorfaciliteter i tilknytning til vores datacenter i Ringsted, tæt på Ringsted Station og motorvejen.

Vi er med vores supportorganisation placeret på regionens sygehuse tæt på mange af vores 19.000 brugere. Vi har et uformelt og udviklende arbejdsmiljø, og vi holder os ajour med trends og teknologiske fremtidsmuligheder og kombinerer det med løbende kompetenceudvikling.

Vi tilbyder en attraktiv og udviklende stilling, hvor du kan være med til at sætte retning og levere løsninger, som virkelig kan gøre en forskel for mange. Vi kan derfor tilbyde en stilling, hvor der er mulighed for stor personlig og faglig udvikling.

Koncern IT ønsker at være en stærkt serviceorienteret organisation. Vi arbejder efter værdisættet FLER – Forandringsparat, Loyal, Engageret, Respektfuld og forventer, at nye kollegaer konstruktivt vil bidrage til, at vi får FLER gode arbejdsdage.

Du kan læse mere om Koncern IT på regionens hjemmeside: http://www.regionsjaelland.dk/koncern-it

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst efter principperne om ny løn. Arbejdstid er 37 timer inkl. frokost med flextidsordning, som sikrer en fornuftig balance mellem arbejdstid og fritid.

Yderligere informationer

Hvis du vil vide mere om stillingens indhold, er du velkommen til at kontakte PMO Teamleder, Morten Ankjær, på telefon 93 57 54 15 eller Funktionschef, Ann Ilsøe Hvid, 25 45 49 59.

Ansøgningsfrist

Hvis det lyder som noget for dig, så send din ansøgning og cv senest 10. december 2021.
Tiltrædelse 1.februar 2022 eller efter aftale.

Gem job