Stra­te­gisk HR-konsulent til Koncern IT


Vil du tage førertrøjen i kompetenceudvikling, rekruttering og on/offboarding af it-medarbejdere og ledere?

Vi søger en kollega, der sammen med os vil arbejde med fokuseret kompetenceudvikling og gøre Koncern IT til en endnu bedre arbejdsplads. Du får en unik mulighed for at være med til at sætte retning, når vi planlægger udviklingen af Koncern ITs vigtigste ressource; vores medarbejdere.

Om jobbet

Vi tilbyder en attraktiv stilling, hvor det bliver din opgave at gå forrest i arbejdet omkring videreudvikling af processer for kompetenceudvikling, rekruttering og on/offboarding. I Koncern IT arbejder vi målrettet på at have en arbejdsplads, hvor medarbejderne udvikles, og vi har stort fokus på, at nyansatte får en god introduktion og kommer godt fra start. En af dine opgaver bliver desuden at implementere og drive vores nye talentudviklingsprogram.

Til understøttelse af kompetenceudvikling har vi netop ibrugtaget et nyt LMS-system. Her bliver det din opgave at sikre, at LMS-systemet understøtter et struktureret udbud af kurser herunder selv-booking, ind- og genindkaldelse og opfølgning på afbud.

Vi understøtter fokuseret kompetenceudvikling med et MUS-koncept, hvor din opgave bliver at analysere de tværgående kompetencegab og planlægge de videre udviklingsforløb i samspil med lederne. Det er en alsidig stilling, hvor der hele tiden dukker nye opgaver op, og du skal derfor trives med at jonglere mellem forskelligartede opgaver.

Dine nøgleopgaver

  • Internt HR-partner i Koncern IT forbindelsesled til den centrale HR-funktion
  • Levere strategisk støtte til ledelsen omkring planlægning af kompetenceudvikling
  • Støtte ledelsen i HR-relaterede spørgsmål og udfordringer
  • Udarbejde og implementere processer for hhv. on/offboarding og rekruttering
  • Implementere og drive vores nye talentudviklingsprogram
  • Fokus på employerbranding i forhold til rekruttering
  • Kvalitetssikring af jobopslag
  • Undervise nye ledere i vores MUS-koncept
  • Videreudvikling af kursusoverblik og muligheder i vores LMS system

Du bliver en del af en stabsfunktion med 18 engagerede medarbejdere fordelt på tre teams med forskellige fagligheder: Et sekretariat, et økonomiteam og et aftale- og udbudsteam. Staben har en bred berøringsflade og arbejder på tværs af hele Koncern IT. Du skal derfor have en god organisatorisk forståelse, være god til at prioritere mellem drifts- og udviklingsopgaver samt kunne tage ansvar for fremdrift i dine indsatser.

Om dig

Du kommer formentlig med en akademisk baggrund og har solid viden om det strategiske HR-arbejde inden for medarbejderudvikling. Du har endvidere erfaring og gode visioner for hvad kompetenceudvikling, uddannelsesforløb, rekruttering og on/offboarding kan indebære for en moderne og professionel organisation.

Du er troværdig og lyttende i din adfærd, og du har gode formidlingsegenskaber kombineret med gennemslagskraft. Du kan fastholde fokus på det strategiske arbejde i en hverdag med mange driftsopgaver og skiftende krav og behov. Endelig er du serviceorienteret og understøtter en effektiv organisationskultur.

Om Koncern IT

Koncern IT er Region Sjællands fælles it-organisation med ca. 400 medarbejdere. Vi leverer digitale løsninger til regionens virksomhedsområder og i særdeleshed til regionens sygehuse. Vi råder over moderne kontorfaciliteter i tilknytning til vores driftscenter i Ringsted, tæt på Ringsted station og motorvejen.

Vi er med vores supportorganisation placeret på regionens sygehuse tæt på mange af vores 19.000 brugere. Vi har et uformelt og udviklende arbejdsmiljø, hvor vi holder os ajour med trends og teknologiske fremtidsmuligheder og kombinerer det med løbende kompetenceudvikling.

Koncern IT ønsker at være en stærkt serviceorienteret organisation. Vi arbejder efter værdisættet FLER – Forandringsparat, Loyal, Engageret, Respektfuld og forventer, at nye kollegaer konstruktivt vil bidrage til, at vi får FLER gode arbejdsdage.

Du kan læse mere om Koncern IT på regionens hjemmeside: http://www.regionsjaelland.dk/koncern-it

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst efter principperne om ny løn. Arbejdstid er 37 timer inkl. frokost med flekstidsordning, som sikrer en fornuftig balance mellem arbejde og fritid. I Koncern IT har vi stor fokus på trivsel og fleksible arbejdsrammer. Derfor giver vi vores medarbejdere mulighed for at veksle mellem at arbejde fra kontoret og hjemmefra, alt efter opgavens karakter.

Send en ansøgning

Hvis det lyder som noget for dig, så send din ansøgning og cv senest 7. december 2021. Vi forventer at afholde 1. samtale den 13. december og 2. samtale den 15. december.

I din ansøgning skal du forholde dig til, hvorledes du vil bestride nævnte stilling, og hvilke tiltag, du helt konkret ville introducere, hvis det er dig, som kommer til at sidde med førertrøjen indenfor HR i Koncern IT. Ansøgningen inkl. dine visioner må max fylde to sider.

Har du spørgsmål til stillingen eller Koncern IT generelt, er du velkommen til at kontakte stabschef Bjarne Klindt på mobil: +45 20 73 34 50.

Kontaktperson

Navn: Bjarne Klindt
Stilling: Funktionschef
E-mail: bjakli@regionsjaelland.dk
Telefon: 20733450

Gem job