Me­d­ar­bej­der der kan se mu­lig­he­der i, hvordan digital in­nova­tion kan fremme grøn om­stil­ling


Brænder du for at løse klima- og miljøproblemer gennem digital innovation samt for at udvikle løsninger, der giver danske virksomheder mulighed for effektivt at dele bæredygtigheds- og produktdata og på sigt rapportere deres klimaaftryk automatisk? Så har du fundet det rette job.

I kontoret Digital Innovation og Virk arbejder vi bredt med digital innovation for at gøre det let at drive ansvarlig virksomhed og understøtter udvikling af innovative løsning, som fremmer den grønne omstilling af erhvervslivet. Vi har en høj grad af tværfaglighed internt i Erhvervsstyrelsen og samarbejder med andre ministerier og erhvervslivet. Du vil få mulighed for at sætte dit eget præg på dine arbejdsopgaver.

Om opgaverne

Din hovedopgave vil være at tage udgangspunkt i virksomhedernes behov og kunne se muligheder i nye innovative digitale løsninger, der kan understøtte virksomheder i deres grønne omstilling. Det kunne fx være løsninger for effektiv deling af grønne data, herunder bæredygtigheds- og produktdata mellem relevante parter, fx virksomheder, myndigheder mv. Eller løsninger, der kan understøtte, at virksomhederne kan benytte automatisering mere i deres kerneforretning. Du kommer til at arbejde med et område, hvor der endnu ikke er fundet løsninger på fremtidens udfordringer, og der er derfor behov for, at du kan se nye sammenhænge mellem elementer som IT, klima/miljø, lovgivning og forretningsudvikling. Det betyder, at du bl.a. kommer til at arbejde med, hvordan digitale standarder og interoperabilitet på tværs af systemer kan understøtte virksomheder og det offentlige i forhold til kommende grønne dokumentationskrav fra EU-Kommissionen (bl.a. i forbindelse med digitalt produktpas og udvidet producentansvar).  

Dine opgaver vil bl.a. være at:

 • skabe sammenhæng mellem digitalisering og grøn omstilling ud fra et virksomhedsperspektiv
 • udvikle koncepter for løsninger, der understøtter virksomheder og offentlige myndigheder i effektiv deling af grønne data
 • foretage leverandørstyring ifm. analysearbejde, der skal afdække mulighederne i at udbygge det eksisterende digitale netværk (Nemhandel) for bl.a. digitale formater som fx e-faktura til også at kunne anvendes til deling af digitale grønne data
 • deltage i internationalt arbejde, herunder bl.a. i forhold til at varetage danske interesser vedrørende kommende EU-regulering, fx digitalt produktpas mv.
 • varetage interessentinddragelse af myndigheder, virksomheder, brancheorganisationer mv.
 • bidrage til policyudvikling, indspil til regeringsstrategier mv.

Om dig

Du har en samfundsvidenskabelig eller miljøvidenskabelig videregående uddannelse og har viden om, hvad der rører sig i virksomheder i forhold til grøn omstilling. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra en virksomhed, miljøorganisation, erhvervshusene, NGO eller styrelse, men det er ikke et krav. Du kan også være nyuddannet.

Herudover lægger vi vægt på følgende:

 • du har erfaring inden for det miljøfaglige område og kan samtænke det med digital innovation
 • du har forstand på forretningsudvikling fra et virksomhedsperspektiv
 • du skriver og taler godt engelsk og kan deltage i internationalt samarbejde
 • du er god til at samarbejde med en bred vifte af fagligheder og kan tænke tværfagligt
 • du fører projekter i mål og ser løsninger i komplekse problemstillinger

Som person er du initiativrig og engageret i dit arbejde. Du er inspireret af at løse komplekse opgaver og at samarbejde på tværs, hvor alle bidrager med forskellig viden, kompetencer og nysgerrighed. Du bidrager til et godt arbejdsmiljø, hvor humor også indgår som en hjørnesten.

Du vil indgå i et team med dygtige kollegaer, som du kan sparre med, men du skal også selv kunne tage styring, da det forventes, at du selv bidrager med din viden og løsning. Derudover er det vigtigt, at du kan arbejde tværfagligt, da der er mange forskellige interessenter og fagligheder, som du skal kunne samarbejde med. Det er en fordel, hvis du har kendskab til, hvordan virksomheder arbejder med grøn omstilling, og ellers skal du have lysten til at sætte dig ind i området.  

Om os

Erhvervsstyrelsen er en del af Erhvervsministeriet og har omkring 1000 medarbejdere, som arbejder på fem forskellige lokationer i landet – Langelinie, Dampfærgevej, og Amagerfælledvej i København, Slotsgade i Nykøbing Falster og Ferskvandscenteret i Silkeborg. Denne stilling er placeret på Langelinie.

Erhvervsstyrelsen er en ambitiøs og moderne myndighed med en stærk digital dagsorden. Vi har fagligt dygtige medarbejdere, og vi er ikke bange for at gå nye veje for at finde løsninger. Derfor arbejder vi bl.a. med nye teknologier og data til at effektivisere vores drift og skabe ny værdi for virksomhederne. Vi lærer gerne af andre, og vi arbejder altid i partnerskab med andre myndigheder, organisationer og virksomheder.  

Du kan læse mere om Erhvervsstyrelsen på www.erst.dk.

Om ansættelsen

Ansættelse sker som fuldmægtig efter overenskomst mellem Finansministeriet og AC med mulighed for forhandling af tillæg. Der er tale om en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse snarest muligt.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte projektleder David Meyrowitsch tlf. 35 29 14 99 eller kontorchef, Carsten Ingerslev tlf. 35 29 19 10. Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår kan fås ved henvendelse til HR-rekrutteringspartner Cathrine Lund-Jensen på tlf. 91 33 70 38 frem mod jul og fra 3. januar kan du kontakte Chanett Wormgoor Poulsen på tlf. 91 39 94 55.

Interesseret?

Lyder det som noget for dig? Så klik på ”Søg jobbet her” knappen i annoncen eller søg via vores hjemmeside på http://www.erhvervsstyrelsen.dk/job. Din ansøgning med CV og eksamenspapirer skal være modtaget senest søndag den 16. januar 2021.

Første samtalerunde forventes afholdt i uge 3. Kandidater forventes at gennemgå en case forud for anden samtale.

Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle uanset personlig baggrund til at søge.

Gem job

Erhvervsstyrelsen
Publiceret: 20. december 2021

Arbejdssted

Location København