IT- og Di­gi­ta­li­se­rings­chef til Herlev Kommune


Vi er i gang med en spændende rejse i Herlev Kommune, hvor vi målrettet arbejder på at videreudvikle Herlev Kommune indenfor det teknologiske område. Fokus er rettet mod en udviklingsdagsorden baseret på en cloudstrategi samtidig med cyber- og informationssikkerhed og sikker drift skal varetages. Vi har flyttet alle servere og systemer til Microsoft Azure og anvender Microsoft 365.

Du bliver drivkraften bag denne udvikling, og det kræver derfor, at du er teknisk stærk og velfunderet, trives med et bredt ansvar og formår at kommunikere på flere niveauer til forskellige interessenter. Du skal som person være nysgerrig af natur og aktivt bidrage til videreudviklingen af Herlev Kommune.

Lyder det som en interessant stilling? Så skal du søge denne stilling i Herlev Kommune.

Fremtiden

I den kommende tid vil fokus i kommunen være på en række it- og digitaliseringsprojekter, hvor du får du en central rolle. Vi har dygtige medarbejdere i spidsen for IT og Digitalisering, men vi forventer, at du sikrer styring, prioritering, sparring og rådgivning af såvel medarbejdere som organisationen i øvrigt.

Du skal kunne varetage de mere traditionelle it-opgaver som drift, support og sikkerhed samt økonomistyring, men derudover skal du også have fokus på at bringe nye løsninger på banen, rammesætte projekter og håndtere personaleudvikling af medarbejdere. Helt konkret arbejder kommunen i øjeblikket med styrkelse af GDPR, implementering af nye systemer fra Kombit, bedre netværk- og infrastruktur, implementering af cloudprojekt, teknologi i nye rådhuse, teknologisk ensretning af skoleområdet, næste generation digital post (NgDP) samt National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS).

Om os

IT og Digitalisering befinder sig i Stab for IT, Personale og Økonomi og har overordnet set det formål at understøtte organisationens behov samt udvikle og udfordre organisationen med nye teknologiske løsninger

IT og Digitalisering består pt. af i alt 18 medarbejdere og 1 fagkoordinator fordelt på fire teams. Team Digitalisering består af fire digitaliseringskonsulenter, GIS består af en GIS-konsulent, Team GDPR består af en jurist, en it-sikkerhedskoordinator, en it-contract manager og en administrativ medarbejder og IT-afdelingen består af fire supportere og fire driftsteknikere. Derudover er der ansat 1-2 studentermedhjælpere, som bidrager ind i en række udviklingsprojekter.

Mere konkret betyder det, at IT og Digitalisering skal:

 • levere et stabilt og sikkert teknologisk fundament i hele organisationen og yde kvalificeret service og support,
 • understøtte og udvikle organisationen gennem digitale og teknologiske løsninger samt understøtte implementering af KOMBIT-porteføljen,
 • øge cyber- og informationssikkerhedsniveauet og understøtte organisationen i at efterleve persondatareglerne,
 • skabe systemoverblik og håndtere organisationens IT-kontrakter,
 • understøtte og udvikle organisationen indenfor GIS og Geodata-aktiviteter,

Forventninger

Vi forventer, at du kommer med en relevant ledelseserfaring og har en baggrund inden for IT og digitalisering. Det er en fordel, hvis du også har erfaring fra en politisk styret organisation, gerne en kommune, og ved, hvad det kræver at få understøttet udviklingen og skabt retning for hele området.

Du er en dygtig leder, som kan give tilpas frihed og samtidig også kan gå foran, følge op og sætte retningen for hele området. Du er vant til at skabe gode fællesskaber og sikre følgeskab fra dine medarbejdere, og du byder aktivt ind i det fælles chefsamarbejde på tværs af kommunen.

Dit ansvarsområde

Vi arbejder tæt sammen i stabens ledelsesteam og assisterer hinanden med at løfte opgaver. Du får blandt andet ansvaret for følgende hos os:

 • daglig ledelse af medarbejdere i afdelingen.
 • fortsætte den teknologiske udvikling i Herlev Kommune samt videreudvikle den nye cloudplatform.
 • være koblingen mellem det teknologiske område og organisationen.
 • udforme business cases til øverste ledelse og gennemføre operationelle planer.
 • deltage i det tværkommunale digitaliseringsfællesskab DSD – Det Storkøbenhavnske Digitaliseringsfællesskab.
 • være drivkraften bag tværgående udviklingsprojekter som fx teknologisk ensretning af skoleområdet.
 • sikre implementering af fællesoffentlige og fælleskommunale strategier samt projekter som NSIS og NgDP samt GDPR.
 • håndtering af leverandører og samarbejdspartnere.
 • budgetansvar, udbud og indkøb i samarbejde med Udbuds- og Indkøbsafdelingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er på fuld tid. Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst (cheflønsaftalen).

Stillingen ønskes besat senest 1. april 2022 eller hurtigst muligt derefter.

Ansøgningsfrist og samtaler

Der er ansøgningsfrist den 23. januar 2022. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 5. Der vil være et testforløb for de ansøgere, der går videre til 2. samtale.

Få mere at vide

Du kan læse mere om kommunen på herlev.dk. Du er meget velkommen til at kontakte Stabschef Kristina Lambrecht på tlf. 30182363 for at høre nærmere.

Søg stillingen

Du søger stillingen online. Husk at vedhæfte din ansøgning, CV og andre relevante bilag. Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering. Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe ”Spam/uønsket post”.


Om Herlev

Herlev er placeret i hjertet af hovedstadsområdet med en velfungerende infrastruktur. Transportmulighederne til og fra Herlev er gode og bliver forstærket med den kommende letbane og de fire letbanestationer i byen. Samtidig byder Herlev på let adgang til grønne områder. Vi er i fuld gang med at udvikle byen, så den også i fremtiden har et levende handelsliv, en spændende bymidte og er attraktiv at bo og drive virksomhed i.

Vi udvikler den kommunale service med udgangspunkt i, at alle medarbejdere har et ansvar for helheden samt modet og kompetencerne til at træffe beslutninger. Vi skaber et Herlev i fremgang, som fortsat er præget af stærke fællesskabsinstitutioner, lokalt medansvar og aktiv deltagelse, hvor alle kan udfolde sig. Et Herlev, hvor de stærke vedbliver med at bidrage til at løfte de svage, og hvor progression for borgerne er fundamentet i vores tiltag og ydelser.

Gem job