Bruger/UX-ana­ly­ti­ker til Er­hvervs­sty­rel­sens indsats for di­gi­ta­li­se­ring af dansk er­hvervs­liv


Er du erfaren i brugerundersøgelser og formidling? Så har du nu muligheden for at blive en del af et innovativt og tværfagligt team, der udvikler og driver Danmarks nationale indsats for digitalisering af dansk Erhvervsliv – SMV:Digital.

SMV:Digital har de sidste tre år sat gang i mere end 3.000 digitale projekter i små og mellemstore virksomheder. Vi hjælper virksomhederne til at definere, kickstarte eller skalere deres digitale ambitioner gennem økonomisk støtte til at teame op med en digital ekspert og til at gennemføre investeringer i ny teknologi. 9 ud af 10 virksomheder, som har fået hjælp, har enten foretaget nye investeringer eller lagt en plan for at gøre det. Programmet er således en stor succes, og med aftalen om Finansloven for 2022 er det besluttet at skalere SMV:Digital markant de næste fire år.

SMV:Digital-teamet består af 6 medarbejdere, og vi arbejder konstant på at forbedre og videreudvikle programmet. Derfor gennemfører vi kvalitative og kvantitative analyser og brugerundersøgelser samt laver pilot-test af nye tiltag. Derudover betjener vi regeringens SMV:Board bestående af virksomhedsledere, eksperter og erhvervsorganisationer, hvor nye tiltag bliver ideudviklet og tryktestet.  

Med finanslovsaftalen har vi fået til opgave at udvide hjælpen til virksomhederne, ved at vi i stigende grad skal udvikle inspiration, vejledning og værktøjer om automatisering, e-handel, dataanvendelse, IT-sikkerhed mv. Det skal hjælpe endnu flere virksomheder godt i gang og i mål med digitalisering. Derudover har vi i 2021 udviklet et nyt kompetence-tilbud til virksomhederne, som skal give dem viden og færdigheder til bedre at kunne definere og gennemføre digitale projekter med fokus på bl.a. inddragelse af medarbejdere og IT-sikkerhed. Flere hundrede virksomheder har allerede meldt sig til kompetence-forløbene, som testes af i 2022.

Om stillingen

Du kommer til at spille en vigtig rolle i at forme, hvordan vi som myndighed kan skabe et stærkt fundament for virksomhedernes digitale omstilling, der kan styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne og skabe gode arbejdsvilkår.

Din opgave som bruger/UX-analytiker i SMV:Digital bliver, at:

  • Tilrettelægge og gennemføre undersøgelser af virksomhedernes motivation for digitalisering og behov for vejledning inden for forskellige digitale områder.
  • Evaluere eksisterende og nye tilbud i SMV:Digital.
  • Organisere eksisterende datakilder, som inkluderer både strukturerede og ustrukturerede data i form af bl.a. projektbeskrivelser fra virksomheder som ansøger om hjælp gennem SMV:Digital.
  • Idé-generere og konceptudvikle på nye vejledninger, værktøjer og tilbud i samarbejde med SMV:Digital-teamet og øvrige samarbejdspartnere i og uden for Erhvervsstyrelsen.

Du vil i opgaveløsningen blive en del af flere tværfaglige teams med kompetencer og viden inden for digital omstilling i virksomheder, digitalt design, UX, content management, informationsarkitektur og data- og forretningsanalyse.

Afhængigt at interesse og kompetencer vil du også kunne få opgaver inden for kontorets øvrige opgaver. Udover SMV:Digital eksekverer og koordinerer vi en lang række indsatser omkring digital omstilling og styrkelse af danske tech-virksomheder, herunder ift. nye teknologier såsom kunstig intelligens, robotter og kvanteteknologi.

Om dig

Vi lægger vægt på, at du:

  • har erfaring med at anvende kvalitative og kvantitative metoder til at indsamle viden om slutbrugere samt konceptudvikling
  • er i stand til at tænke i nye metoder til udbredelse af eksisterende indsatser, ikke er bange for at eksperimentere og formår at tænke nyt
  • er udadvendt og trives med at opsøge og indgå i samarbejder med forskellige faggrupper og interessenter
  • tager ejerskab for dine arbejdsopgaver og selvstændigt sikrer fremdrift
  • er nysgerrig og hurtigt formår at sætte dig ind i nye områder, komplekse problemstillinger og varierende arbejdsopgaver

Om os

Erhvervsstyrelsen er en del af Erhvervsministeriet og har omkring 1000 medarbejdere, som arbejder på fem forskellige lokationer i landet – Langelinie, Dampfærgevej og Amagerfælledvej i København, Slotsgade i Nykøbing Falster og Ferskvandscenteret i Silkeborg.
Denne stilling er placeret på Langelinie i København. 

Erhvervsstyrelsen er en ambitiøs og moderne myndighed. Vi lægger vægt på at skabe resultater af høj kvalitet, og vi er ikke bange for at gå nye veje for at finde løsninger. Derfor arbejder vi bl.a. med nye teknologier og data til at effektivisere vores drift og skabe værdi for virksomhederne. Vi lærer gerne af andre, og vi arbejder altid i partnerskab med andre myndigheder, organisationer og virksomheder.

Du kan læse mere om Erhvervsstyrelsen på www.erst.dk.

Om ansættelsen

Ansættelsen sker efter gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet med mulighed for forhandling af tillæg. Indplacering sker afhængigt af kvalifikationer og erfaring som udgangspunkt enten som fuldmægtig eller specialkonsulent.

Interesseret?

Lyder stillingen som noget for dig? Så klik på "Søg jobbet her"og følg instrukserne eller søg via vores hjemmeside her. Din ansøgning med CV og eksamenspapirer skal være modtaget senest søndag den 16. januar 2021.

Hvis du vil vide mere om stillingen kan du kontakte chef for Digital Vækstpolitik, Tobias Panduro på telefon 35 29 12 29. Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår kan fås ved henvendelse til HR-rekrutteringspartner Diana O. Jørgensen på telefon 91 33 71 39.

Bemærk at tilgængeligheden vil være begrænset i juleferien.

Samtaler forventes afholdt i uge 3 og 4. Vi anvender test i rekrutteringsprocessen.

Læs mere om Erhvervsstyrelsen som arbejdsplads samt rekrutteringsprocessen her: https://erhvervsstyrelsen.dk/jobs-i-erhvervsstyrelsen.

Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle, uanset personlig baggrund, til at søge.

Gem job

Erhvervsstyrelsen
Publiceret: 21. december 2021

Arbejdssted

Location København