Syste­mar­ki­tekt til el-systemets driftskri­ti­ske it-systemer


Vær med til at udvikle forsyningskritiske it-systemer, som sikrer strøm i stikkontakten – da systemerne er kernekomponenter i styringen af elnettet. Den grønne omstilling og indpasning af stigende mængder vedvarende energi stiller nye krav til vores it-systemer – og som systemarkitekt får du indflydelse på Energinets systemlandskab og understøtter vores arbejde for at nå vores ambitiøse 2030-mål for den grønne omstilling.

Du bliver en del af en organisation, hvor fleksibilitet og arbejdsliv i balance står højt på dagsordenen. Du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt mellem at være på vores hovedkontor i Fredericia og hjemme.

Fokus på systemarkitektur i et driftskritisk setup

Du indgår i en it-afdeling på 25 mennesker, der fordeler sig i forskellige agile teams, der kører i et ART- eller Scrum-setup.

Dit primære ansvarsområde er at udvikle it-arkitekturen omkring den kritiske drift af elnettet, dvs. SCADA/EMS og andre forsyningskritiske støttesystemer.

Konkrete opgaver omfatter at

  • Sparre med de forskellige teams og reviewe designs og derigennem identificere, hvad systemer måtte mangle, eller om vi kan genbruge andre komponenter.
  • Designe systemarkitektur, via modeller, prototyper og tegninger, så det løser en problemstilling på tværs af teams.
  • Facilitere guild/forum/CoP på tværs af ART’ens teams med fokus på arkitektur-udfordringer.
  • Deltage på Daily, Refinements og DevMeetings med teams
  • I samarbejde med teams sikre udarbejdelse af architectural runway for områdets systemer. (https://www.scaledagileframework.com/architectural-runway/)
  • Evt. deltage i pair programmering ved introduktion af ny teknologi i et team.

For at lykkes godt i rollen har du efter et år i jobbet opnået, at alle teams i ART’en er i stand til at udvikle på en container-arkitektur samt at der både er etableret en architectural runway for GridOp og en roadmap, som løbende justeres for modernisering af systemet. Det er derfor vigtigt, at du kan sætte dig ind i forretningsområdets behov og være bindeled mellem forretningens krav og teknologivalg – samtidig med at du er kompromissøgende og rammeskabende i forhold til at finde løsninger på de enkelte domæner, der ikke nødvendigvis er one-size-fits-all.

Erfaren it-profil med container-arkitektur og hybrid cloud

Vi forestiller os, at du har mere end tre års erfaring enten som it-arkitekt eller seniorudvikler, hvor du har arbejdet med at modernisere systemstakke på arkitektur-niveau. Du har arbejdet med software baseret på en container-arkitektur, som fx Kubernetes. Samtidig har du erfaring med hybrid cloud gennem brug af software ved fx Azure, AWS eller GCP samt on-premise.

Som person har du en analytisk og kvalitetsbevidst tilgang til opgaverne, og du arbejder systematisk med fokus på at finde løsninger på opgaver, som ikke har en foruddefineret metode. Du trives med at arbejde i et agilt setup og med en DevOps-tankegang, hvor man tager ejerskab for både drift og udvikling. Endeligt er du nysgerrig på nye teknologier og villig til at lære.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med CV og andre relevante bilag via linket ”Søg jobbet her”, så vi har den senest 10. februar. Vi forventer at holde samtaler 17. januar (1. samtale online) og 26. januar (2. samtale i Fredericia). Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte Agile People Leader Aleksander Bjørnvig Lund på telefon 24 21 41 11. Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset baggrund til at søge jobbet. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Særlige forhold

Jobbet kræver, at du kan opnå og opretholde sikkerhedsgodkendelse. Det betyder, at du samt din ægtefælle/samlever ved ansættelse undersøges i Politiets registre.

På PET's hjemmeside kan du læse mere om sikkerhedsgodkendelse.

Energinet IT understøtter koncernen og koncernens forretningsenheder med it-udvikling og -drift. IT skal sikre, at Energinets forretningsprocesser understøttes effektivt og sikkert med informationsteknologi. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job