It-sy­stem­ko­or­di­na­to­rer (System­for­val­ter, Ap­pli­ca­tion Manager) til Udvikling og For­valt­ning i Center for IT og Di­gi­ta­li­se­ring


Vil du være bindeled mellem it, forretning og it-leverandører i en samfundsbærende organisation med ca. 4.500 medarbejdere? Kan du være med til at omsætte forretningens ønsker til it-understøttelse? Har du engagement og lyst til at arbejde selvstændigt? Så er du måske en af vores to nye it-systemkoordinatorer.

Vi arbejder aktivt med at inkorporere de agile principper og værktøjer i den fællesstatslige systemstyringsmodel. Vi arbejder kontinuerligt med at styrke systemforvaltningen i tæt dialog med forretningen og gennem dette samarbejde sikrer vi en effektiv, moderne og specialiseret systemunderstøttelse af kriminalforsorgens virksomhed.

Dine opgaver

Som it-systemkoordinator bliver du bindeled mellem it, forretning og it-leverandørerne, og du får ansvaret for:

 • At forvalte og sikre løbende videreudvikling og faglig support af et eller flere af kriminalforsorgens systemer
 • At etablere og anvende en backlog på system-niveau, der kan indgå i forretningsområdets fælles backlog
 • At deltage i it-projekter – både agile- og plandrevne projekter
 • Varetage samarbejdet mellem it- og forretning samt inddragelse af brugere gennem vores it-samarbejdsmodel, der udstikker rammerne for roller og ansvar
 • Leverandørstyring samt håndtering af hændelser og ændringer i samarbejde med interne og eksterne leverandører
 • At facilitere superbrugernetværk
 • Bistå med indkøb af systemer

Du vil referere til enhedslederen for det pågældende forretningsdomæne. Som it-systemkoordinator kan vi love dig en afvekslende hverdag i et arbejdsmiljø præget af en god omgangstone og engagerede kollegaer.

Hvem er du?

Din uddannelsesbaggrund er ikke afgørende, men vi forestiller os, at du måske har en it-uddannelse eller meget gerne en akademisk generalistuddannelse kombineret med interesse og erfaring inden for videreudvikling og forvaltning af it-systemer. Du har måske en baggrund som systemejer/systemforvalter, service level-manager, applications-manager eller tilsvarende funktion, hvor du har arbejdet i feltet mellem it, forretning og leverandører.

Det er en fordel, hvis du har arbejdet med eller har kendskab til administrativ sagsbehandling i offentligt regi.

Du vil få en bred kontaktflade med forskellige personalegrupper i kriminalforsorgen og med vores it-leverandører. Det er derfor afgørende, at du kan opbygge og vedligeholde gode relationer med fokus på at skabe værdi for forretningen.

Den ene systemforvalter vi søger, vil få lov at arbejde med SharePoint, hvorfor en erfaring med og lyst til at arbejde med dette produkt vil være nødvendig.

Den anden systemforvalter vi søger skal arbejde inden for vores sikkerhedsdomæne, hvorfor erfaring for eller brændende lyst til at arbejde med fysisk sikkerhed vil være en stor fordel.

Derudover forstiller vi os, at

 • Det er naturligt for dig at arbejde selvstændigt, at du kan prioritere og planlægge dine opgaver og levere dem til tiden i en god kvalitet
 • Du samtidig værdsætter kollegiale samarbejder og sætter en ære i at respektere forskelligheder, hvad enten disse opstår i kompetencer, baggrund eller opgave-tilgange.
 • Du er en dygtig facilitator, der er i stand til at omsætte forretningens behov til effektive og brugbare digitale løsninger.
 • Du af egen drift kan og vil indgå i faglige fællesskaber, hvor fællesskabet definerer begreber, indstiller værktøjer osv. 
 • Du har lyst til at arbejde med egen faglighed, og vil tage imod udfordringen om at være emneekspert (Subject Matter Expert) i et givent emne med et smil, engagement og involvering

Da kommunikation er vigtig for at lykkes med opgaven, og vi stiller krav til skriftlige produkter, er det vigtigt, at du kan formulere dig flydende, klart og tydeligt på dansk.

Det vil være en stor fordel, hvis du er bekendt med statens systemstyringsmodel og –værktøjer som beskrevet af Digitaliseringsstyrelsen.

Vi tilbyder…

Vi tilbyder et spændende job, hvor du får mulighed for at gøre en betydelig forskel i en organisation i rivende udvikling med en bred vifte af opgaver og projekter.

Center for IT og Digitalisering har for nyligt gennemført en omlægning af sin organisation, og står nu overfor at styrke it og digitaliseringen i kriminalforsorgen.

Du får en afvekslende arbejdsdag med en blanding af planlagte opgaver og af og til akutte opgaver, der kræver hurtig omstilling og indsats. Vi har et godt arbejdsmiljø præget af en god omgangstone og engagerede og kompetente kolleger. Vi stiller krav til hinanden, og hjælper hinanden til vi i fælleskab er i mål med opgaven.

Vores arbejdsplads er centralt beliggende på det skønne Christianshavn tæt på metro og de nye inderhavnsbroer.

Hvem er vi?

Stillingen er placeret i Udvikling og Forvaltning, som er en del af Center for IT og Digitalisering, der er et af fire centre i Direktoratet for Kriminalforsorgen. I Center for IT og Digitalisering er vi ca. 75 medarbejdere, der er opdelt i fire enheder: IT Service, Strategi og Styring, Udvikling og Forvaltning samt Databeskyttelse og Informationssikkerhed. Center for IT og Digitalisering beskæftiger sig bl.a. med it-udviklingsprojekter, drift, infrastruktur, it-sikkerhed, databeskyttelse og informationssikkerhed samt systemforvaltning og vedligehold.

Center for IT og Digitalisering deltager som en vigtig aktør i de mange projekter, som indgår i det 4-årige udviklingsprogram under kriminalforsorgens flerårsaftale 2022-2025. Udvikling og Forvaltning består af en fagchef, to enhedsledere og ca. 17 medarbejdere. Enheden arbejder bl.a. med videreudvikling af kriminalforsorgens systemportefølje, test, og driver it-udviklingsprojekter. I vores projekter arbejder vi både agilt og plandrevet.

Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst. 
Der vil herudover være mulighed for at forhandle tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer. 

Ansættelsesområdet er kriminalforsorgen. Tjenestedet er Direktoratet for Kriminalforsorgen, Strandgade 100, 1401 København K.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til enhedsleder, Troels Ebbesen +45 7255 9422 eller enhedsleder Kim Hynek +45 7255 9444

Du søger stillingen via linket "Søg jobbet her”. 

Din ansøgning med CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring skal være modtaget senest den 1. februar 2022.

Vi forventer at holde samtaler løbende.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister. Inden ansættelse skal vi modtage dokumentation for CV, f.eks. ansættelsesbeviser.

Sikkerhedsgodkendelse er en forudsætning for ansættelsen, ligesom at du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem din ansættelse.

Hvis du indkaldes til samtale, så skal du til samtalen medbringe identifikation f.eks. pas eller kørekort.

Kriminalforsorgen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Gem job

Kriminalforsorgen
Publiceret: 6. januar 2022

Arbejdssted

Location København