Styrelsen for Pa­tient­sik­ker­hed søger akademisk me­d­ar­bej­der (bar­selsvi­ka­ri­at) til arbejde med da­ta­un­der­støt­tel­se


Elsker du at tilrettelægge, analysere og oversætte store datamængder til forståelige og værdigivende opgørelser, dashboards og rapporter? Kan du indsamle, konkretisere og afstemme forretningens ønsker ift. nye og eksisterende datavisualiseringer? Så er en stilling som barselsvikar i sektionen for Data og IT i Styrelsen for Patientsikkerhed måske noget for dig.

Om Data og IT

Du vil blive knyttet til sektionen Data & IT, som er en nyoprettet sektion i Økonomienheden i Styrelsen for Patientsikkerhed. Sektionen består af 16 medarbejdere med blandet baggrund og herudover 2 studentermedhjælpere. Sektionen har blandt andet ansvaret for:

 • leverandørstyring
 • systemforvaltning af styrelsens egne systemer
 • informationssikkerhed og databeskyttelse
 • dataformidling og ledelsesinformation
 • forretningsudvikling, digitalisering og dataficering
 • registrering af behandlingssteder og virksomhedsansvarlige læger og tandlæger.

Økonomienheden varetager derudover blandt andet opgaver i relation til økonomistyring, budgetlægning og finansloven. Enheden varetager desuden opgaver vedrørende bygningsdrift og service.

Din hverdag hos os

Dine primære arbejdsopgaver er:

 • deltage i kravsspecificering, udvikling og support af dashboard, rapporter og ad hoc udtræk
 • videreudvikle styrelsens datavarehus og BI-løsning, samt yde support til brugere
 • videreudvikle og yde faglig support ift. styrelsens selvbetjeningsløsning til registrering af behandlingssteder
 • dataunderstøtte vores tilsynsaktivitet, bl.a. i form af stikprøveudtræk
 • lede eller deltage i projektarbejde

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer

Vi forventer, at du har en kandidat i en relevant uddannelse, f.eks. sundhed og informatik eller datalogi. Det vil være en fordel med et par års erfaring, men det er ikke noget krav.

Derudover forventer vi, at du har:

 • erfaring med Business Intelligence, datamodellering, SQL, Python og Power BI
 • erfaring med at bearbejde og formidle data, herunder gennem brugergrænseflader
 • lyst og evner til at arbejde med udvikling af IT-systemer, der understøtter forretningens skiftende behov
 • erfaring med at afklare og specificere udviklingsbehov samt afklare og specificere ønsker til Business Intelligence i samarbejde med forretningen
 • en systematisk tilgang til opgaver og er ansvarsfuld og kvalitetsbevidst

Vi tilbyder

Et meningsfuldt arbejde med samfundsnyttige opgaver. Du vil blive en del af et aktivt fagligt miljø, hvor du sammen med dygtige og engagerede kollegaer får mulighed for at anvende og udvikle dine kompetencer.

Om ansættelsen

Du bliver ansat efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Der er tale om en tidsbegrænset stilling til den 31. december 2022. Tiltrædelse hurtigst muligt.

Kontakt os gerne

Få mere at vide om stillingen ved at ringe til sektionsleder Anders Welander-Haahr på tlf. 72 22 75 30 eller specialkonsulent Jens Tranholm Olesen på tlf. 72 22 91 62

Er du interesseret?

Klik på "Søg jobbet her" og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 4 og 5. Du kan læse mere om os på www.stps.dk.

Ansøgningsfrist: 26-01-2022.

Generelt om styrelsen

I Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder vi for, at det er trygt at være patient. Vores ambition er at skabe værdi i udviklingen af et sikkert og lærende sundhedsvæsen. Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Styrelsen bistår desuden sundhedsministeren med den centrale forvaltning af forhold vedrørende patienters sikkerhed og forhold vedrørende læring i sundhedsvæsenet.

Vi fører tilsyn med behandlingssteder og sundhedspersoner, og vi autoriserer sundhedspersoner. Vi administrerer desuden rapporteringssystemet om utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet, ligesom vi administrerer EU-reglerne om sygesikring ved behandling i udlandet.

På det grundlag bidrager vi til, at sundhedsvæsenet lærer af fejl og forebygger gentagelser.

Vi er mere end 1100 medarbejdere og har tilknyttet sagkyndige konsulenter. Styrelsen dækker hele landet og har enheder i København, Kolding, Randers og på Færøerne.

Styrelsen for Patientsikkerhed har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.

Gem job

Styrelsen for Patientsikkerhed
Publiceret: 6. januar 2022

Arbejdssted

Location København