Agile Coach til Lean-Agile Center of Ex­cel­lence (LACE)


Har du en stor interesse for at arbejde med agilt mindset, principper og praktikker? Motiveres du af at arbejde med agil transformation på tværs af en hel organisation? Så kom og vær med!

Energinet og energibranchen er under stor forandring. Om mindre end 10 år skal alt strøm i Danmark være fra vedvarende energikilder, og i 2050 skal Danmark være 100 % uafhængig af fossile brændsler. Energinet står derfor over for en stor og spændende opgave med at bidrage til at opnå de ambitiøse klimamål. Den hurtige udvikling stiller store krav til acceleration, innovation og nytænkning, og det gælder også i IT-organisationen. Derfor har vi brug for Agile Coaches, som vil bidrage til at fremme den agile transformation.

Du bliver en del af en organisation, hvor fleksibilitet og arbejdsliv i balance står højt på dagsordenen. Du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt mellem at være på vores hovedkontor i Fredericia og hjemme.

Du er med til at videreudvikle Agile Coach-funktionen

Energinet er i gang med en større transformation og har etableret et Lean-Agile Center of Excellence (LACE) til at understøtte transformationen. LACE er organiseret som en del af centeret Strategy & Transformation i IT og understøtter den agile transformation på tværs af hele Energinet. Da Energinet ønsker at sætte transformationen i et nyt gear, har vi brug for en dygtig kollega til LACE-teamet, som i dag består af fem agile coaches. Udover LACE er der i Strategy & Transformation Centret også et strategi- og udviklingsteam, et enterprise arkitektur-team og et team af Agile People Leaders, som sammen sikrer, at vi har styr på arkitektur, strategi og samarbejde mellem forretning og IT samt trivsel, motivation og udvikling af medarbejdere.

Dine succeskriterier i jobbet er at bidrage til Energinets agile transformation og til at udbrede agilitet i Energinet – ved at modne både teams og ledelsesniveauet inden for den agile verden. Din fornemmeste opgave er derfor at opstarte, guide og coache teams og ledere i det agile setup, idet du tilpasser metoden til dér, hvor teamet er. Du fungerer som sparringspartner og coach for etablerede teams, ART’er og business ownere i diverse agile problemstillinger, ligesom du coacher og udfordrer ledelsen i den agile transformation. Sideløbende designer og afholder du workshops i dialog med interessenter og formår at ”oversætte” og konkretisere agile metoder - og gøre dem forståelige og relevante for interessenterne.

Du kan se frem til at blive en del af et dygtigt team, hvor du sammen med dygtige og engagerede kollegaer er med til at skabe et solidt fundament for den rivende udvikling både i eget team, organisationen og på det personlige plan.

Dygtig formidler og facilitator med erfaring som Agile Coach eller Scrum Master

Jobbet kræver, at du har erfaring med at arbejde agilt i praksis som Agile Coach - eller erfaren Scrum Master, der har motivation for at arbejde i en endnu bredere kontekst. Vi lægger vægt på, at du har arbejdet med coaching af teams samt har erfaring med ledelsescoaching. Derudover er du en dygtig formidler og facilitator.

Vi forventer, at du har en stor viden omkring Agile og relaterede teorier og praktikker, fx Product Management & Discovery, Scrum, Lean, SAFe, Cynefin, Kanban, Design thinking og Design sprints.

Derudover kan du med fordel have erfaring med ADKAR, grafisk facilitering, Azure DevOps og OKR.

Som person er du udadvendt og initiativtagende. Du er en god kommunikator med en pragmatisk og respektfuld tilgang til samarbejdet. Du har en god forretningsforståelse og gode relationelle kompetencer, så du nemt kan sætte dig ind i de vilkår, som organisationen opererer under og kan skabe gode samarbejdsrelationer – samtidig med, at du kan være vedholdende og tør udfordre interessenterne.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”Søg jobbet her”. Vi holder samtaler løbende og lukker rekrutteringen, når vi har fundet de rette kandidater – så vent ikke for længe med at sende din ansøgning. Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte Agile People Leader Tina Abrahamsen på telefon 24 67 37 30 eller Center Head Anette Falk Bøgebjerg på telefon 20 30 87 06. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Ansøgningsfrist: 3. februar 2022.

Energinet IT understøtter koncernen og koncernens forretningsenheder med it-udvikling og -drift. IT skal sikre, at Energinets forretningsprocesser understøttes effektivt og sikkert med informationsteknologi. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job

Energinet
Publiceret: 6 January 2022

Arbejdssted

Location Fredericia