Fuld­mæg­tig til Product Ma­na­ge­ment – Ejen­doms­vur­de­ring


Vil du booste starten af din it-karriere med at spille en central rolle i forretningsudviklingen af et komplekst program med høj politisk bevågenhed?? Har du en end-to-end procestankegang og evnen til at koble forretningen med IT?  Så er du måske vores nye kollega i Product Management i ejendomsvurderingsprogrammet.

Udadvendt rolle mellem forretning og it

Vi har en nyoprettet stilling, hvor du er med til at forme din hverdag inden for en ambitiøs leveranceplan. Omdrejningspunktet for vores arbejde er at levere en ensartet ejendomsvurdering af høj kvalitet. Du kommer til at arbejde med komplekse problemstillinger, hvor du skal bidrage med at finde løsninger på forretningsmæssige udfordringer. Vi arbejder efter agile metoder med inspiration fra SAFe, så det vil være en fordel, men ikke et krav, hvis du har kendskab til metodikken og begreberne. I det daglige arbejder vi med VersionOne, Teams og Confluence.

Dine opgaver vil bl.a. omfatte:

  • Bidrage med at forbedre featurearbejdet på tværs af programmet
  • Indgå som udførende på de mange forskellige opgaver, der knytter sig til et PI for at sikre, at planerne overholdes, og at eventuelle udfordringer hurtigt identificeres til relevant eskalation og mitigering.
  • Indgå i arbejdet med at metodeudvikle og effektivisere kravstillelsen i Product Management teamet
  • Facilitere at backloggen prioriteres så tidsplanerne overholdes – herunder løbende opfølgning.
  • Foretage div. udtræk fra version 1, excel mm for at indsamle og strukturere information fra teams til brug for afrapporteringer.
  • Bidrage med faglige input i Community of Practice (CoP) for Product Owners og Business Analysts
  • Løbende opsamling på at Epicejerne når de aftalte mål

Om dig

Du kan fx være nyuddannet kandidat med fokus på IT, projektledelse, proces- og forretningsforståelse.  Du kan også have siddet i en intern stabsfunktion eller arbejdet som Product Owner/Business Analyst, og har lyst til at prøve kræfter med at være med til at styre et meget stort og yderst komplekst program i mål. Du har en interesse i at arbejde med offentlig digitalisering i en samfundsmæssig væsentlig funktion. Du trives med at skabe relationer på alle niveauer af organisationen og til de mange forskellige interessenter, som er en del af programmet. Du er en dygtig kommunikator både skriftligtog mundtligt, og har en struktureret tilgang til din opgaveløsning og kan levere med korte deadlines.

Kompetente kolleger, fokus på faglighed og gode vilkår

Du kommer til at indgå i et Product Mangement team med 4 dygtige kollegaer. Vores opgave er at sikre retning og gennemsigtighed i, hvad der skal udvikles, udarbejde målbilleder og sikre relevante løsningsbeskrivelser som grundlag for udvikling af forretningskravene i programmet. Vi har derudover fokus på løbende opfølgning på udviklingen, planlægge kommende PI’s i tæt dialog med styrelserne at sikre, at programmet har det rette scope, og at der udvikles MVP-løsninger (kernefunktionalitet) inden for den aftalte tidsramme. Vi arbejder i et dynamisk miljø, med plads til humor og en uformel omgangstone. Samtidig har vi høje ambitioner om hele tiden at forbedre os samt levere til tiden. Din hverdag vil være præget af tværgående dialoger, opsamling og rapportering inden for hele programmet.

Som en del af en højt specialiseret it-organisation med over 1.000 kolleger, er der rig mulighed for at sparre med og udfordre kolleger, og dermed sikre høj faglighed. Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere har den seneste og mest relevante viden, så vi kan løse vores opgaver optimalt. Derfor følger vi med udviklingen og tilbyder relevante kurser og certificeringer.

Vi har en høj grad af fleksibilitet, hvor der er mulighed for at balancere arbejds- og familieliv. Vi tilbyder en attraktiv pensionsordning samt 37 timers arbejdsuge, inklusiv frokost.

Ansøgning og kontakt

Ansøgning med CV og relevante dokumenter bedes sendt via linket ”Søg stillingen” senest den 6. februar 2022. Der kan blive gennemført test som led i ansættelsesprocessen, og der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kontorchef Katja Prause på 72375373.

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdsstedet er Nybrovej 116, 2800 Kongens Lyngby.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen  

’I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser udvikler vi en fremtidsparat og sikker digital forvaltning’

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har til opgave at forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af Skatteforvaltningens eksisterende it-systemer. Vores medarbejdere er fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor.

Læs mere om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen på www.ufst.dk

Gem job