Er­hvervs­sty­rel­sen søger cyber- og in­for­ma­tions­sik­ker­heds­me­d­ar­bej­der

Vil du være med til at sikre et højt sikkerhedsniveau i Erhvervsstyrelsen? Har du lyst til at udvikle dig fagligt og personligt i en spændende hverdag, hvor fokus vil være på at vedligeholde og forbedre informationssikkerheden på tværs af styrelsen? Så er du måske vores nye kollega i Erhvervsstyrelsens interne it-afdeling.

Du vil blive ansat i team it-service, der overordnet har ansvaret for at supportere, drifte og konstant udvikle Erhvervsstyrelsens it-infrastruktur. Du vil indgå i vores it-sikkerhedsteam, som består af tre medarbejdere og to studenter. Teamet har blandt andet ansvaret for den organisatoriske implementering og vedligeholdelse af gældende standarder, retningslinjer og politikker på området. Sammen sætter vi rammerne for og definerer sikkerhedsniveauet på tværs af styrelsen.

Vi arbejder tæt sammen med Erhvervsstyrelsens juridiske afdeling i forhold til at fortolke myndighedernes krav, og du kommer derudover til at være i tæt dialog med it-arkitekter, Application Management og udviklere ift. tekniske implementering og sparring.

Vi er ambitiøse og lægger vægt på, at det skal være sjovt at gå på arbejde.  

Om stillingen

Vi arbejder som udgangspunkt tæt sammen i teamet, men også selvstændigt, hvilket betyder, at du får stor indflydelse på, hvordan du koordinerer og tilrettelægger de enkelte opgaver, når du:

 • Understøtter og sikrer styrelsens efterlevelse af ISO27001
 • Udbygger styrelsens SoA-dokument (Statement of Applicability) og sikrer systematisk dokumentation af udførte kontroller, hændelser og risici.
 • Understøtter forretningen i forbindelse med risikovurdering af nye produkter og løsninger
 • Udarbejder og vedligeholder vores politikker, procedurer og instrukser om informationssikkerhed
 • Løbende evaluerer vores sikkerhedsniveau og rapporterer på forbedringsmuligheder
 • Vedligeholder rammerne for og udfordrer forretningen i forhold til efterlevelse af procedurerne om datasikkerhed
 • Sikrer at der indhentes revisionserklæring hos leverandører i forhold til de gældende krav
 • Er med til at sikre, at krav til informationssikkerhed indgår i samarbejdsaftaler med leverandører, herunder bistå leverandørstyring med at følge op på leverandørens efterlevelse af sådanne krav
 • Planlægger, gennemfører og rapporterer interne gennemgange af vores kontrolmiljøer
 • Etablerer og faciliterer interne vidensdelingsmøder på tværs af styrelsen

Du vil deltage aktivt i arbejdet omkring politikker, strategier og procedurer og vil komme til at spille en central rolle i compliance og risikostyring, samt implementering af politikker, der skal opfylde særlige sikkerhedskrav. Du kommer til at være med til at stille krav til it-sikkerheden i forbindelse med udvikling af it-løsninger og bistå ved at implementere forbedrende sikkerhedstiltag.

Om dig

Du har en relevant uddannelse og interesse for informationssikkerhed og databeskyttelse. Du kan være nyuddannet eller have praktisk erfaring med informationssikkerhed. Det er en fordel, hvis du har kendskab til standarden ISO27001.

Du skal have et selvstændigt drive til at tage ansvar for opgaver og holde dig opdateret med den seneste udvikling indenfor it-sikkerhed.

Vi forestiller os desuden, at du:

 • har et godt humør
 • er god til at samarbejde og er en engageret teamplayer
 • er skriftligt velformuleret og kan kommunikere klart
 • kan arbejde selvstændigt og løsningsorienteret med dine opgaver
 • kan lide at yde vejledning og at samarbejde på tværs i en større organisation
 • har lyst, vilje og evne til at arbejde med it-sikkerhed og it-systemer, der er under løbende udvikling  
 • er ansvarsbevidst, grundig og interesseret i at gøre en forskel  

Om Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen er en del af Erhvervsministeriet og har omkring 1000 medarbejdere, som arbejder på fem forskellige lokationer i landet – Langelinie, Dampfærgevej og Amagerfælledvej i København, Slotsgade i Nykøbing Falster og Ferskvandscenteret i Silkeborg. Denne stilling er placeret på Langelinie.

 Erhvervsstyrelsen er en ambitiøs og moderne myndighed. Vi lægger vægt på at skabe resultater af høj kvalitet, og vi er ikke bange for at gå nye veje for at finde løsninger. Derfor arbejder vi bl.a. med nye teknologier, digitale løsninger og data til at effektivisere vores drift og skabe værdi for virksomhederne. Vi lærer gerne af andre, og vi arbejder altid i partnerskab med andre myndigheder, organisationer og virksomheder. 

Du kan læse mere om Erhvervsstyrelsen på www.erst.dk.

Om ansættelsen

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og AC eller HK med mulighed for forhandling af tillæg. Den endelige lønindplacering beror på en vurdering af de individuelle kompetencer og kvalifikationer.

Der er tale om 1 fast fuldtidsstilling med tiltrædelse hurtigst muligt.

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til Thomas Munch-Andersen på tlf. 35 29 15 59. Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår kan fås ved henvendelse til HR-rekrutteringspartner Chanett Wormgoor Poulsen på tlf. 91 39 94 55.

Lyder det som noget for dig? Så klik på ”Søg stilling”-knappen. Din ansøgning med CV og eksamenspapirer skal være modtaget senest mandag den 31. januar 2022.

Samtaler forventes afholdt i uge 6 og 7. Der vil blive anvendt test i rekrutteringsprocessen.  

Læs mere om Erhvervsstyrelsen som arbejdsplads samt rekrutteringsprocessen her: erhvervsstyrelsen.dk/jobs-i-erhvervsstyrelsen

Vi ønsker en medarbejdersammensætning, som afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle uanset personlig baggrund til at søge.  

Gem job