Da­ta­be­skyt­tel­ses­rå­d­gi­ver (DPO) til kommuner i Den Stor­kø­ben­havn­ske Di­gi­ta­li­se­rings­for­e­ning (DSD)


Kommunerne i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening søger hurtigst muligt en DPO med indgående viden om databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven og med en baggrund som jurist eller tilsvarende. DPO-funktionen dækker foreningens medlemskommuner. Stillingen er på fuld tid og til besættelse pr. 01.04.2022.

Jobbet

Du skal udføre DPO’ens opgaver som beskrevet i databeskyttelsesforordningen. Du vil blive udnævnt til DPO for halvdelen af foreningens kommuner. De øvrige kommuners DPO-behov dækkes af den allerede ansatte DPO, som du vil få et tæt samarbejde med.

Dine opgaver vil primært være

  • Underrette og rådgive kommunerne om deres forpligtigelser efter databeskyttelsesforordningen og øvrig lovgivning om databeskyttelse. Du vil skulle rådgive ad hoc i forbindelse med kommunernes inddragelse af DPO i alle spørgsmål vedrørende beskyttelse af personoplysninger. Du vil også skulle rådgive kommunerne proaktivt, når dette er relevant.
  • Samarbejde med kommunerne om bl.a. fremme af kommunernes modenhed for persondatabeskyttelse, databeskyttelseskultur, herunder implementering af principper om databehandling og privacy by design og privacy by default i kommunerne.
  • Monitorere kommunernes overholdelse af forordningen, øvrige nationale regler om databeskyttelse, kommunernes databeskyttelsespolitikker, fordeling af ansvar, herunder oplysningskampagner og uddannelse af medarbejdere. 
  • Være tilgængelig for de registrerede ved spørgsmål til deres personoplysninger og rettigheder.
  • Samarbejde med og være kontaktpunkt for Datatilsynet.

Din profil

Du har en juridisk eller anden tilsvarende baggrund med relevant erfaring fra arbejde med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Det er ikke et krav, at du tidligere har arbejdet som databeskyttelsesrådgiver (DPO).

Du har gode analytiske og kommunikative evner, du er selvdreven og har pondus. Du skal kunne skabe den faglige legitimitet, være lydhør og have en god forretningsforståelse for den kommunale kontekst

Du skal være indstillet på at skulle manøvrere i et komplekst organisatorisk og teknologisk landskab under konstant forandring.

Det vil være en fordel, at du har kendskab til og erfaring med:

  • behandlingsaktiviteter, som udføres hos kommuner
  • udarbejdelse af rapporter til topledelse og bestyrelse  

Hvad kan vi tilbyde dig

Du bliver en integreret del af en attraktiv og dynamisk forening, hvor du med frihed under ansvar har mulighed for at sætte dit eget præg på udførelse af opgaverne.

Vi tilbyder dig et spændende job, hvor du vil have rig mulighed for faglig og personlig udvikling og efteruddannelse.

Du bliver en del af et team på 5, der arbejder aktivt med GDPR, tilsyn med databehandlere og sekretariatsbistand til foreningens medlemskommuner.

Du vil have base i foreningens sekretariat i Hvidovre Kommune, som varetager formandskabet og huser sekretariatet i 2020-22.

De første samtaler bliver afholdt i uge 6. 2. samtaler i uge 7/8. Ved 2. samtaler skal der udarbejdes svar på specifikke cases.

Tiltrædelse 1. april 2022.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til DPO Andreas Drægert, tlf. 51587888, fungerende sekretariatschef Hanne Fjorbak Rasmussen, tlf. 36393012.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker efter overenskomst mellem KL og den relevante faglige organisation. Lønnen aftales konkret ud fra baggrund og erfaring.

Hvidovre Kommune skal modtage din ansøgning elektronisk, vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation.

Ansøgningsfrist: 06. februar 2022.

Gem job