Kom tæt på ho­spi­ta­ler­ne – bliv Product Owner på vores ste­ril­flow­sy­stem


Vil du være med til at levere fremtidens løsninger til sundhedsvæsenet? Og har du lyst til at være en del af en agil organisering, der har til opgave at have en central og aktiv del i den digitale transformation af sundhedsvæsenet? Så er det dig, vi leder efter.

Vi er en stærk del af udviklings- og innovationskraften på tværs af hele Region Midtjylland, og vi har brug for et nyt teammedlem. Vi leverer den løsning, der understøtter hele det sterile flow – fra sterilcentralen, til operationsstuen og tilbage igen. Systemet er hjørnestenen i forsyningssikkerhed, giver overblik over, hvor instrumenterne fysisk befinder sig og sørger derfor for at udnytte hospitalets ressourcer så optimalt som muligt. Alt udstyr scannes løbende, så det altid er sporbart.

Vi laver løsninger, der kommer tæt på brugerne, så forvent at komme tæt på hospitalerne

Du bliver ansvarlig for at maksimere værdien af systemet og repræsentere interessenterne ved at være i tæt dialog med dem, som anvender systemet. Du får det overordnede tekniske lederskab for udviklingen og vedligeholdelsen af sterilflowsystemet, herunder ansvar for roadmaps, ligesom du skal prioritere og vedligeholde "Product Backloggen". Du kommer til at arbejde med en bred vifte af opgaver med at specificere og tilrettelægge den videre udvikling af RM Sterilflow-systemet og at sikre, at igangværende opgaver er transparente og afstemte.

Du motiveres af at være en del af en opstartskultur, hvor nysgerrighed og evnen til at operere i en foranderlig verden er vigtig. Det ligger helt naturligt for dig at skabe struktur i et projekt med mange tekniske udfordringer, høje ambitioner og et tæt samarbejde med vores hospitaler på alle plan – ledelser, brugere og styregrupper. Du får også en central rolle internt i It, hvor du bliver bindeled mellem arkitekter, udviklere, forvaltere og alle andre relevante funktioner i It.

Læs mere om, hvordan det er at arbejde i It på vores karriereside.

Hvem er du?

  • kvalifikationer og kompetencer fra en relevant videregående uddannelse inden for digital udvikling, gerne suppleret med erfaring, f.eks. fra en større it-virksomhed eller fra en it-afdeling i en større virksomhed
  • erfaring med at gennemføre større it- projekter
  • evner at koble forretningsbehov med systemkrav og omsætte det til konkrete specifikationer og løsninger
  • har gennemslagskraft og evne til interessenthåndtering på alle niveauer
  • tager udgangspunkt i en sikker projektmetode, som kan bevare overblik og sikre fremdrift
  • sikrer god kommunikation i et stort projekt, der går på tværs af organisation
  • har kendskab til agile koncepter, da vi arbejder efter en agil Scrum-model

Det bliver du en del af

I Diagnostiske produkter er vi 32 passionerede medarbejdere. Vores omgangstone er afslappet og humoristisk, og vi lægger vægt på, at det skal være sjovt at gå på arbejde samtidigt med, at vi har et højt fagligt niveau. På tværs af It-afdelingen har vi både en løbeklub, en sportsklub, en strikkeklub, fredagsbar og forskellige andre aktiviteter, hvor vi er sammen om andet end det faglige. Vi bestræber os på at arbejde efter agile prin­cipper, og samarbejde og faglig sparring er en vigtig del af hverdagen.

Du kommer til at arbejde sammen med mange engagerede kolleger fra hele It-afdelingen, der brænder for at gøre en forskel i et komplekst systemlandskab med store datamængder og høje krav til performance. Dialog og åbenhed og samarbejde er derfor afgørende for at finde den rette løsning.

Ønsker du et fleksibelt arbejdsliv og løbende udvikling?

Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med en arbejdsuge på 37 timer, en fleksibel og hybrid arbejdsdag og betalt frokostpause. Det er vigtigt, at du har tid til et liv ved siden af arbejde, samtidig med at vi lægger stor vægt på, at du kan udvikle dig i dit job. Vi arbejder derfor med løbende udviklingssamtaler og jævnlige 1:1-samtaler med din leder – så har du og din leder hele tiden fokus på din trivsel og udvikling.

Er du interesseret?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte områdeleder for Diagnostiske produkter Johannes Øbing-Thomsen på 3059 6009 eller johoeb@rm.dk.

Send din ansøgning senest den 1. februar 2022. Vi regner med at holde samtaler den 11. februar 2022, og du må inden da forvente at skulle lave en personprofil.


Digitalisering på patientens og borgerens præmisser

It-afdelingen består af ca. 520 medarbejdere. Vi udvikler, drifter og supporterer it for de 36.000 brugere på hospitaler, institutioner og koncernstabe i Midtjylland. Vi er specialister i at udvikle samspillet mellem teknologien og de sundhedsprofessionelle. Vores strategi bygger på udvikling af digitale løsninger på patienternes og borgernes præmisser. Digitale løsninger skal gøre det nemmere at være ansat i regionen og nemmere at være borger.

Du kan læse mere om It-afdelingen på www.it.rm.dk.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Gem job