Leder af IT-ud­vik­lings­grup­pen på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet


Har du lyst til at sætte dit præg på fremtidens IT på Københavns Universitet, så er her jobbet for dig! KU-IT søger en gruppeleder, der sammen med resten af ledelsen i sektionen Udvikling og systemer kan sikre, at KU’s IT-systemer fortsat leveres med en høj kvalitet til vores brugere.

Udvikling og systemer består af ca. 70 medarbejdere, som er fordelt på seks grupper, som hver ledes af en gruppeleder: ”Test & stab”, ”Systemledelse & styring”, ”Udvikling”, ”Procesoptimering”, ”Projektledelse & processer” samt ”Licensstyring & rapportering”.

Du får ansvaret for gruppen Udvikling, der tæller 16 engagerede og dygtige medarbejdere heriblandt 2 teamledere og 2 elever. Det er dit ansvar som gruppeleder at:

 • Sikre kompetenceniveau og kapacitet, så vi kan levere udvikling og vedligehold til den daglige drift og deltagelse i IT-projekter indenfor de teknologier, vi arbejder med: Primært .Net platformen, herunder C#, .Net core, Sharepoint og Oracle platformen herunder PL/SQL, Java, Oracle APEX og OSB
 • Skabe de rammer, der skal til, for at gruppen kan levere den aftalte kvalitet
 • Sikre vedligehold og udvikling af systemudviklingsmodel, herunder sikring af, at den harmonerer med de overordnede principper for udvikling på KU
 • Sikre at KU er orienteret og opdateret, når det gælder forskellige udviklingsmetoder og værktøjer
 • Sikre udvikling og indarbejdelse af metoder og standarder for udvikling
 • Understøtte styringsmodel og styringsfora, herunder KU-IT-s ressourcestyring
 • Medvirke til at højne niveauet for dialog og samarbejde på tværs af enheder på KU og i KU-IT

Din profil

Du hviler i dig selv og er åben for input fra dine medarbejdere, lederkollegaer og brugere. I denne mængde af informationer skal du kunne skabe overblik og sætte dagsordenen og implementere den ved dit eget engagement. Konkret forventes det at du:

 • Er en dygtig personaleleder
 • Har bred IT-viden og herigennem kan sætte dit præg på videreudvikling af en velfungerende IT-leveranceorganisation
 • Har relevant faglig uddannelse, gerne akademiker med en ledelsesoverbygning
 • Har ledelseserfaring
 • Har gennemslagskraft, drive og vedholdenhed
 • Har gode analytiske evner og en struktureret tilgang til opgaverne
 • Er diplomatisk og har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner
 • Erfaring med intern kommunikation af løsninger og krav her til i en stor organisation med mange forskellige behov

Personaleledelse

Det forventes, at du har stor erfaring med at motivere og inspirere dine medarbejdere til at levere høj kvalitet i et miljø, der forventer hurtige og kvalitative leverancer. Du evner både at gå forrest, når der skal ske forandringer og hjælpe dine medarbejdere gennem forandringsprocessen, ligesom du har fokus på struktur, processer og kvalitet i dagligdagen. 

KU-IT er blevet reorganiseret indenfor de seneste år, og organisationen er stadig i gang med at konsolidere sig, hvorfor der er mange forandringer at forholde sig til både som leder og som medarbejder. Der vil være særlig vægt på dine kvalifikationer i forhold til at lede i en organisation, der er under forandring, herunder dine evner til at identificere forbedringspotentialer inden for dit forretningsområde og implementering heraf.

Om KU-IT

Københavns Universitet er inde i en spændende forandringsproces med fokus på professionalisering af administration og IT. Målet er at sikre den bedst mulige IT-understøttelse til forskning og uddannelse på højeste internationale niveau. KU-IT leverer IT-services til hele universitetet og ledes af en vicedirektør, en sekretariatschef og 5 sektionschefer. Der er ca. 270 ansatte fordelt ligeligt på udvikling/vedligehold og drift/support. Vi sætter brugeren i centrum, er leveranceorienteret og fokuserer på styring af IT-projekter og levering af IT-systemer og IT-services med høj kvalitet.

På https://it.ku.dk/it-jobs findes en samling filmklip, der fortæller mere om KU som IT-arbejdsplads.

Du tilbydes

Et dynamisk drevet uformelt arbejdsmiljø, hvor der er stor mulighed for indflydelse for den enkelte, vidensdeling og gensidig hjælpsomhed. KU-IT er en familievenlig arbejdsplads, der fokuserer på trivsel og løbende kompetenceudvikling som forudsætninger for gode resultater.

Rekrutteringsprocessen

Er du interesseret i dette job hos Københavns Universitet, og besidder du ovennævnte kvalifikationer? Så send din ansøgning til os på universitetets jobportal via linket "Søg jobbet her" nederst på siden. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Sektionschef i KU-IT, Kirsten Mathiasen på 23823014.

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Ansøgningsfristen er d. 31.01.2022 med tiltrædelse hurtigst muligt.

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC med indplacering som chefkonsulent med personaleledelse eller PROSA med indplacering i løngruppe 4. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.
Vi tilbyder generelt konkurrencedygtige løn og arbejdsvilkår, og der er tale om en 37 timers arbejdsuge.


Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Gem job