DPO og In­for­ma­tions­sik­ker­heds­kon­su­lent


Har du erfaring i håndteringen af GDPR og informationssikkerhed i en stor organisation? Ser du muligheder og er god til at finde løsninger? Kan du påtage dig rollen som DPO? Så se nærmere på dette job som DPO- og informationssikkerhedskonsulent på Professionshøjskolen Absalon.

Absalon er en stor videregående uddannelsesinstitution, som behandler persondata i mange sammenhænge. En professionel behandling af persondata og informationssikkerheden er central for organisationens troværdighed og evne til at tage nye digitale løsninger i brug.

Vi har generelt godt styr på området, og der er siden 2018 arbejdet med etablering af rammer, processer, systemer og kultur, så området i dag har en etableret position i organisationen.

Området er forankret i afdelingen Digitalisering og Bibliotek, hvor vi indtager en proaktiv rolle i at vejlede vores kolleger i organisationen i informationssikkerhed og GDPR. Vi sikrer desuden formalia omkring organisationens databehandleraftaler og stiller et sikkert it-miljø til rådighed for medarbejdere, studerende og eksterne samarbejdspartnere.

Din profil

Vi søger dig, der er på hjemmebane i GDPR og informationssikkerhed, og som er i stand til at varetage området i en stor organisation. Du skal varetage opgaver som informationssikkerhedskonsulent i tæt samarbejde med og under reference til afdelingschefen, samt i samarbejde med øvrige interne nøgleinteressenter og eksterne sparringspartnere. Herudover skal du som en del af din arbejdstid varetage DPO-rollen og i det øje-med have delvis reference til Professionshøjskoledirektøren.

Du kan love og regler til fingerspidserne og har solid erfaring med at fungere som organisationens sparring i spørgsmål relateret der til. Du har opnået gode resultater i at indarbejde regler og procedurer i en organisation, og arbejder systematisk, transparent og ansvarsbevidst. Ikke mindst, så er du rolig i situationer, hvor it-sikkerheden kommer under pres.

Du motiveres af at løse organisationens problemer, og er god til at finde løsninger, som både er lovmedholdelige og fungerer i praksis. Du er proaktiv og opsøgende over for organisationen, og opfattes generelt som “medspiller”. 

Du er selvkørende og kan tage ansvar, og kan derfor køre relevante opgaver og projekter på egen hånd. Du er transparent i din arbejdsfacon og får gjort tingene færdige. Du tager ansvar for dit arbejde, og er loyal over for dine kolleger, beslutninger og de løsninger, vi sammen har udarbejdet i afdelingen. 

Du kan og vil mere end GDPR og er klar på også at arbejde med andre relevante opgaver uden for informationssikkerhedsområdet. Det kan være du er rutineret inden for systemanalyser, projektledelse, ESDH, Office365, AV-løsninger, systemadministration eller andet relevant.

Derudover forventer vi, at du har kendskab til en bred vifte af administrative IT-systemer og hurtigt kan tilegne dig viden. Desuden er det et krav, at du har kørekort til bil.

Dine arbejdsopgaver

Som DPO- og informationssikkerhedskonsulent vil din arbejdsdag kunne bestå af følgende opgaver:

Håndtere DPO-opgaver, hvilket primært falder i to kategorier. Dels håndtere forespørgsler om brug af nye digitale løsninger, hvilket typisk omfatter indgåelse af databehandleraftaler og en generel sikkerhedsvurdering af løsningen. Samt dels håndtere evt. databrud, herunder vurdering af databruddets konsekvenser og videre håndtering.

Løbende opfølgning og implementering på området, som vi styrer gennem vores ISMS-værktøj og årshjul. Dvs. at området skal holdes opdateret og levende, fx ift. awareness i organisationen, tilsyn med databehandlere og gennemførelse af kontroller. Du skal desuden deltage i relevante fora i uddannelsessektoren og evt. andre netværk.

Øvrige opgaver uden for informationssikkerhedsområdet kan omfatte forskellige opgaver, som nævnt ovenfor, og vil udgøre en mindre andel af din arbejdsdag. Du vil i dette arbejde typisk teame op med en eller flere kolleger i afdelingen.

Dine kolleger

I Digital er vi 20 medarbejdere, som brænder for at lave gode digitale løsninger til hele Absalon. Vi har et bredt katalog af services og kompetencer i brugersupport, netværk, systemudvikling, projektledelse, didaktik, læringsteknologier, digitalisering m.m. Vi anstrenger os for at være servicemindede og kompetente partnere, i alt hvad vi laver. Vi har en uhøjtidelig omgangsform og vores lattermuskler er veltrænede. 

Du har mulighed for at arbejde enten fra vores Campus i Slagelse eller i Roskilde. På begge campus vil du arbejde i nye rammer med skøn udsigt og mulighed for at spise sund mad i vores kantine. Absalon er en meget fleksibel arbejdsplads, og vi ser med milde øje på hjemmearbejde, der hvor det giver mening for opgaveløsningen.

Sådan ansøger du

  • Ansættelse sker efter gældende overenskomst på statens område.
  • Stillingen er på fuld tid og vi vil gerne have at du begynder hurtigst muligt og senest den 1. april 2022.
  • Hvis du har nogle spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Chef for Digitalisering og Bibliotek, Torsten Stenulm Nielsen, 7248 3036
  • Ansøgning og relevante bilag sendes via vores rekrutteringssystem her eller ved at klikke på ”Søg jobbet her” nederst på denne side senest den 1. februar 2022.
  • Vi forventer at afholde samtaler løbende.

Vi ønsker, at medarbejderstaben afspejler det omgivende samfund, og vi opfordrer derfor alle interesserede uanset køn, kulturel og etnisk baggrund til at søge stillingen.

Gem job