DevOps engineer til stort di­gi­ta­li­se­rings­pro­gram (genopslag)


Brænder du for at udvikle nye og moderne it-løsninger? Kan du bidrage til it-professionaliseringen og digitaliseringen af Danmarks Domstole? Så er du måske en af vores nye DevOps engineers.  

Domstolsstyrelsen er en del af Danmarks Domstole. Vores opgave er at udvikle, administrere og understøtte arbejdet ved domstolene. Det gør vi med udgangspunkt i vores vision om at arbejde tidssvarende og professionelt for ret og retfærdighed.

Vi understøtter domstolenes arbejde digitalt og sikrer, at domstolene kan anvende de digitale muligheder bedst muligt.

I de kommende fem år gennemfører vi en omfattende digital modernisering på to af domstolenes største sagsområder – straffe- og skiftesagsområderne. Vi udvikler en ny løsning, der understøtter fuld digital sagsbehandling. Løsningen skal lette arbejdet for både dommere, sagsbehandlere og domstolenes brugere samt realisere de mange gevinster, som vi har identificeret i analysearbejdet.

Domstolsstyrelsen søger nu to DevOps engineers til vores moderne udviklingsprogram. Vi tilbyder dig en spændende stilling, hvor du får mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt. Vi arbejder i et miljø med dygtige generalister og specialister præget af høj faglighed, engagement, arbejdsglæde og samarbejde på tværs.

Om stillingen

Som DevOps engineer bliver du en del af et nyoprettet DevOps-team. Teamet skal bygge, vedligeholde og administrere den samlede DevOps toolchain samt den dertilhørende release- og deployment-proces.

Det bliver dit ansvar at forberede infrastrukturen, som skal afvikle den nyudviklede software. Din vigtigste opgave bliver at sikre en gnidningsfri udrulning af kode igennem automatiserede builds og en velfungerende CI/CD pipeline. Til at udføre og styre den opgave kommer du til at anvende en række værktøjer, bl.a. Jira/Confluense, GitOps, GitLab, Kubernetes, Rancher, Helm og Azure DevOps.

Ansvaret for hosting og drift af selve on-premise hardwareinfrastrukturen og netværket er placeret i styrelsens It-driftsenhed. Du skal fungere som brobygger mellem drift og udvikling, og du får en bred kontaktflade i organisationen. Du vil derfor få et tæt samarbejde med styrelsens eksisterende it-organisation samt vores sikkerhedsspecialister og udviklingsteams.

I rollen som DevOps engineer er du, i samarbejde med vores it-arkitekt, med til at definere den tekniske retning for programmet. Derudover bidrager du til: 

  • Opbygning af Continuous Delivery Pipeline med deploy adskilt fra release
  • Sparring med de agile udviklingsteams i programmet omkring løbende integration af kodebasen

Du bliver en del af Straffe- og skifteprogrammets leveranceorganisation, som er sammensat af interne medarbejdere og eksterne konsulenter.

Om dig

Vi forventer, at du har erfaring fra en lignende stilling. Din uddannelsesmæssige baggrund er underordnet. Det vigtigste er, at du har kendskab til agil udvikling, herunder gerne etablering af DevOps-teams og de processer og værktøjer, som skal anvendes i programmet. Derudover har du en god forståelse for Built-In Quality og Fail-First mindset.

Da vi bygger software-baseret på en container-arkitektur, er det vigtigt, at du har et godt greb om koncepterne bag containere og virtualisering af infrastruktur. Det er en fordel, hvis du har erfaring med administration og deployment af applikationer i et Kubernetes cluster, da vi anvender Kubernetes til container orkestrering.

Vi benytter både open-source Linux-produkter og proprietære Microsoft-produkter. Du skal derfor have en grundlæggende forståelse for både Linux- og Microsoft-operativsystem, og du kan installere software og afvikle kommandoer og scripts på begge operativsystemer.

Det er vigtigt, at du har erfaring med orkestrering og vedligeholdelse af cloud-native løsninger, da vi anvender cloud (Microsoft Azure) til udvikling og on-premise (private cloud) til drift.

Vi forventer ikke, at du er ekspert i samtlige værktøjer, men vi ser gerne, at du har erfaring med nogle af dem. Det vigtigste er, at du har gåpåmod og lyst til at lære mere.

Løn og ansættelsesvilkår

Har du en akademisk baggrund, vil du blive ansat som specialkonsulent i henhold til overenskomst for akademikere i staten indgået mellem Finansministeriet og en række AC-organisationer. Der vil eventuelt kunne forhandles et pensionsgivende kvalifikationstillæg afhængig af erfaring og kompetencer.

Er du ikke omfattet af AC-overenskomsten, bliver du ansat på overenskomstvilkår i henhold til organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere i staten mellem Finansministeriet og HK/Stat samt OAO-S-fællesoverenskomsten.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes til niveau ”Hemmeligt” og opretholde denne under hele din ansættelsesperiode. Du kan læse mere her.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Mere om stillingen

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte enhedschef Karen Vestenbæk på tlf. 42 41 71 86 eller it-direktør Martin Wood på tlf. 20 56 58 21.

Du kan læse mere om Domstolsstyrelsen, Danmarks Domstole og vores vision, værdier og mål på www.domstol.dk. Her kan du også se vores programorganisering samt læse Danmarks Domstoles digitaliseringsstrategi.

Ansøgning

Du sender din ansøgning online via vores rekrutteringssystem. Du bliver guidet igennem processen, når du trykker på knappen ”Søg jobbet online”.

Ud over din ansøgning bedes du vedhæfte cv, udtalelser og relevante eksamenspapirer mv.

Vi skal have modtaget din ansøgning senest mandag den 21. marts 2022.

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold mv.


Danmarks Domstole er den tredje statsmagt og dermed uafhængig af politiske interesser. Vi værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed. Domstolene pålægger straf og afgør tvister mellem personer, virksomheder og myndigheder. Det er også domstolene, der afgør fogedsager og skiftesager samt står for tinglysning af rettigheder. Danmarks Domstole består af Højesteret, to landsretter, Sø-og Handelsretten, Tinglysningsretten og 24 byretter. Hertil kommer retsvæsenet på Færøerne og i Grønland, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen. Vi beskæftiger i alt ca. 2.400 medarbejdere. Vores værdier er ansvarlighed, respektfuld behandling, troværdighed samt åbenhed og lydhørhed.

Gem job

Domstolsstyrelsen
Publiceret: 28. februar 2022

Arbejdssted

Location København