It-sik­ker­heds­ar­ki­tekt til Danmarks bedste it-sik­ker­heds­af­de­ling


Vil du være en del af en godt sammentømret afdeling, hvor stemningen er præget af et højt kompetenceniveau, godt humør og sparring på tværs? Som it-sikkerhedsarkitekt får du et tæt samarbejde med såvel andre sikkerhedsarkitekter som cloud-, software- og infrastrukturarkitekter. Du har gode muligheder for at forme jobbet, og opgaverne er mangeartede, men koncentreret om sikkerhedsarkitektur – herunder cloud-anvendelse, primært Microsoft Azure.

Du bliver en del af en organisation, hvor fleksibilitet og arbejdsliv i balance står højt på dagsordenen. Du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt mellem at være på vores hovedkontor i Fredericia og hjemme.

Fokus på it-sikkerhed i tæt samarbejde med forretningen

I afdelingen har vi kompetencer inden for hele spektret af cyber- og informationssikkerhed og et velfungerende samarbejde med hele vores organisation og eksterne samarbejdspartnere.

Du deltager i vores forretningsprojekter, hvor du sikrer, at krav til cyber- og informationssikkerhed bliver godt implementeret i vores projekter.

Dine væsentlige arbejdsopgaver som it-sikkerhedsarkitekt bliver især at:

  • Designe sikre og agile løsninger, primært i Microsoft Azure, sammen med vores enterprise- og løsningsarkitekter.
  • Være frontløber på sikkerhedskrav til ny teknologi, som fx containers, cloud-services m.v.
  • Sikre et højt compliance-niveau ved intelligent anvendelse af teknologi og værktøjer i tæt samarbejde med teknikere.
  • Udarbejde risikovurderinger og vejlede om håndtering af risici i projekter og drift.

Det er en kernekompetence for dig at kunne agere i en omskiftelig hverdag, hvor du tager beslutninger og omsætter standarder for cyber- og informationssikkerhed til forståelige og operationelle krav i driften eller projekter.

Samarbejdsorienteret it-profil, som sikrer fremdrift og skaber værdi

  • Du er uddannet inden for IT eller har tilsvarende erhvervserfaring – gerne inden for it-sikkerhed
  • Du holder dig orienteret omkring nye it-teknologier og metoder på it-sikkerhedsområdet.
  • Du kan interagere med mange kontaktflader og deltage i mange møder og opgaver
  • Du kan håndtere mange forskellige projekter og opgaver.

Langvarig erfaring med cyber- og informationssikkerhed er ikke et krav, men anden relevant it-faglig erfaring er en fordel. Samtidig lægger vi vægt på gåpåmod og evne til at skabe resultater og fremdrift i et samarbejde.

Du trives med at arbejde med komplekse problemstillinger, og du kan prioritere og holde hovedet koldt i en presset situation. Du er god til at kommunikere og kan begrunde dine anbefalinger – teknisk såvel som forretningsmæssigt – og kan på den måde, være med til at sikre, at der træffes gode beslutninger.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med CV og andre relevante bilag via linket ”Søg jobbet her” nederst på siden. Vi holder samtaler løbende og lukker rekrutteringen, når vi har fundet den rette kandidat, så vent ikke for længe med at sende din ansøgning. Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Anne Sofie Knæsted Sørensen på 52 15 97 37. Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset baggrund til at søge jobbet. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Ansøgningsfrist: 8. februar 2022.

Særlige forhold

Jobbet kræver, at du kan opnå og opretholde sikkerhedsgodkendelse. Det betyder, at du samt din ægtefælle/samlever ved ansættelse undersøges i Politiets registre.

På PET's hjemmeside kan du læse mere om sikkerhedsgodkendelse.

Energinet IT understøtter koncernen og koncernens forretningsenheder med it-udvikling og -drift. IT skal sikre, at Energinets forretningsprocesser understøttes effektivt og sikkert med informationsteknologi. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job