Erfaren it-pro­ces­kon­su­lent - vær med til at øge pro­ces­mo­den­he­den i IT


Energisystemet er under stor forandring, og gårsdagens løsninger bør derfor nytænkes for at imødekomme fremtidens mål, så den grønne omstilling sker samfundsøkonomisk effektivt. I den forbindelse er Energinet IT i gang med en større forandringsproces, der vil ruste os til fremtiden - en transformation med stort fokus på at udvikle IT-organisationen og arbejde mere agilt. I forbindelse med den agile transformation i IT, den generelle transformation i hele Energinet og outsourcing af IT-infrastruktur sker der ændringer i vores processer. Re-design af processerne er derfor nødvendige, så de passer til de nye måder at arbejde på.

Du bliver en del af en organisation, hvor fleksibilitet og arbejdsliv i balance står højt på dagsordenen. Du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt med at være på vores hovedkontor i Fredericia og hjemme.

Du er med til at professionalisere IT gennem effektive processer

Det er et nyoprettet job i Center for IT Strategy & Transformation, som består af fire teams; Enterprise Architecture, Strategi & Udvikling, Lean-Agile Center of Excellence samt Agile People Leaders. Dette job er en del af Strategi- & Udviklingsteamet. Centeret er forholdsvis nyt og understøtter hele transformationen af IT, med henblik på at IT får højere eksekveringskraft og bliver en strategisk partner til forretningen. Kendetegnet for centeret er, at vi har et højt fagligt niveau, stor diversitet samt stor motivation for at være med til at gøre en forskel for den grønne omstilling.

Som proceskonsulent er du med til at sikre, at processerne mellem IT og forretningen og internt i IT er effektive, så der er fuld klarhed over, hvem der gør hvad og hvornår. Du sikrer, at procesdesign overholder eventuelle eksterne eller interne krav samt sikrer, at de tværgående processer er sammenhængende. Ligeledes faciliterer du forbedringsinitiativer/procesoptimeringsinitiativer med henblik på at standardisere og automatisere processerne og dermed frigøre ressourcer (tid og penge), som så kan fokuseres på at udvikle løsninger til forretningen. Alle processer dokumenteres i BPMN-format, og du er med til at sikre, at processerne bliver implementeret og forankret i organisationen. Samtidig er du ansvarlig for at implementere procesejerskab og træne procesejerne i deres nye rolle og ansvar. Der er behov for at nytænke tilgangen til både proceskortlægning og procesmålinger, hvilket betyder, at vi må i gang med at eksperimentere med bl.a. process mining. Det er nyt at bruge process mining i Energinet, og du bliver ansvarlig for at afprøve denne metode og tilgang i Energinet IT.

Som vores nye it-proceskonsulent får du mulighed for at være med til at rådgive om og udvikle vores it-processer og på den måde understøtte koncernens arbejde for at nå de store mål for den grønne omstilling. Du kommer til at arbejde sammen med bred vifte af interessenter i både IT og forretningen som fx proceseksperter inden for givne områder, ledere, andre proceskonsulenter/procesarkitekter og it-udviklere, der kan bidrage til digitalisering af processerne.

Erfaring med at optimere, standardisere og automatisere processer

Du har 3-5 års erfaring fra en lignende rolle, hvor du har opnået erfaring inden for optimering, standardisering og automatisering af processer. Samtidig har du erfaring med procesejerskab og implementering af dette samt LEAN og forandringsledelse. Du er vant til at facilitere workshops og drive initiativer, ligesom du har erfaring med procesmodellering og BPMN. Erfaring med process mining er en fordel.

Som person tager du ansvar, er determineret, konceptuelt tænkende og har en pragmatisk tilgang. Du er desuden samarbejdsorienteret, respektfuld, nytænkende og har et holistisk mindset.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”Søg jobbet her” nederst på siden. Vi holder samtaler løbende og lukker rekrutteringen, når vi har fundet den rette kandidat, så vent ikke for længe med at sende din ansøgning. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte Director & Center Head Anette Falk Bøgebjerg på telefon 20 30 87 06. Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset baggrund til at søge jobbet.

Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.


Energinet IT understøtter koncernen og koncernens forretningsenheder med it-udvikling og -drift. IT skal sikre, at Energinets forretningsprocesser understøttes effektivt og sikkert med informationsteknologi. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Se film om Energinet.

Gem job