Syste­mar­ki­tekt til Ar­bejds­mar­ke­dets Er­hvervs­sik­ring


Har du erfaring som system-, løsnings- eller applikationsarkitekt? Vil du arbejde i et Agile SAFe-setup? Så er du måske den systemarkitekt, vi søger til en ny sektion forankret i Enterprisearkitektur.

Vil du have masser af arkitekturmæssige udviklingsmuligheder?

I store dele af ATP er vi organiseret i ART'er. Det har vi været siden 2018, og vi har skabt en stor, agil udviklingsmuskel, som har leveret med stort output. Men vi ved, at vi kan blive endnu bedre.

På baggrund af en større intern analyse fra 2021 har vi for nylig kortlagt en række initiativer, der skal løfte vores agile organisation til et nyt modenhedsniveau. Og her kommer du ind i billedet.

Som systemarkitekt vil du få det overordnede arkitekturmæssige ansvar for it-understøttelsen, herunder et nyudviklet it-fagsystem, i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), hvor mere end 50.000 arbejdsskadesager behandles årligt. Du kan læse mere om det nye system her

AES-ART’en understøtter arbejdsskadeområdet med teknologi, processer og viden. Du bliver en nøgleperson ift. at drive den overordnede arkitektur og landskabet af komponenter og integrationer. Vi har et kontinuerligt fokus på at optimere forretningsprocesser og ser et stort potentiale i ny teknologi, der kan understøtte den skønsbaserede sagsbehandling. I den forbindelse forventer vi også, at du bidrager med viden og afprøvning af ny teknologi.

I det daglige vil du sammen med Product Manager og Release Train Engineer lede ART’en og sikre styring, videreudvikling og implementering af det agile setup. Du vil sætte din faglighed i spil på tværs af flere teams med dygtige udviklere, analytikere og forretningskonsulenter. 

Det nye it-fagsystem er udviklet og driftes af en ekstern leverandør, der er integreret i ART’en. Som systemarkitekt er du samlingspunkt for al teknik, og du vil derfor være en central person i at stille tekniske krav og foretage afklaringer med leverandøren. 

Konkret søger vi dig, der:

  • vil tage det arkitekturmæssige ansvar for it-understøttelsen, herunder et fagsystem, udviklet og drevet af en ekstern leverandør
  • har kendskab til SAFe og rollen som systemarkitekt og vil arbejdet med udviklingen af vores agile SAFe-setup
  • vil arbejde tæt sammen med forretningen om med videreudvikling af it-understøttelsen, kravstilling til leverandører, planlægning, prioritering, økonomi og risiko.

Vil du være en del af et nyetableret agilt setup, hvor arkitektur er højt prioriteret?

I rollen som systemarkitekt skal du, i samarbejde med andre arkitektroller, sikre, at leverancer er bygget inden for ATP's rammer herunder: Forretningsområdets målarkitektur, arkitekturprincipper, non-funktionelle krav, leveranceproces mfl.

Du vil blive en del af en splinterny sektion med fokus på systemarkitektur, og her bliver dine nærmeste kolleger andre systemarkitekter. Sektionen er forankret i området IT Enterprisearkitektur, hvor der er et naturligt og tæt samarbejde resten af området. Alle er i direkte reference til underdirektør Peter Ravn, der er en del af ledelsen i Koncern IT.

Vi forventer, du har en videregående uddannelse inden for IT, ingeniørvidenskab eller tilsvarende naturvidenskabelig uddannelse på kandidatniveau.

Derudover har du:

  • solid erfaring i softwareudviklingsbranchen i en rolle som system-, løsnings- eller applikationsarkitekt
  • erfaring med kravstilling og lyst til at arbejde med it-leverandører
  • evnen til at tænke langsigtet rent operationelt – minimere kompleksitet og teknisk gæld
  • bred forståelse for teknologi og lyst og evner til at bringe nyt i spil
  • evnen til at arbejde struktureret og kommunikere arkitekturen
  • et Lean Agile Mindset og erfaring med at arbejde i et SAFe-setup.

AES-ART’en er en del af forretningsområdet Pension og Erhvervssikring (P&E) hvor fire ART’er står for udvikling og vedligeholdelse af alle løsninger. Systemarkitekterne i hver ART har fokus på Architectural Runway og Enablers i samarbejde med Enterprisearkitektur. 

I ATP tilbyder vi et arbejdsliv i balance. Det kræver fleksibilitet med plads til den enkelte. Og det har vi. Vi ser fleksibilitet som en gensidig interesse, hvor vi sammen har fokus på trivsel, opgaveløsning og kundernes behov.

=dig? Så send en ansøgning

Send os dit CV og en ansøgning senest søndag d. 6. februar. Vi screener ansøgninger og indkalder til samtaler løbende og planlægger ansættelsesopstart i april 2022. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte underdirektør Peter Ravn på mobil: 9137 5750 eller på mail: prv@atp.dk.

Gem job